Prof.Dr. Khangardash ASGAROV
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Balıklar Kayası Mevkii 78050 KARABÜK
Oda No 259
 
Telefon (370) 418 73 20 (Dahili: 7320)
Faks (370) 433 32 90
 
E-posta hangardasaskerov@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Yapı-Özellik İlişkisi, Kaynak Bağlantıları, Demir ve Çelik, Isıl İşlem, Metallerin Mekanik Özellikleri, Mekanik Metalurji.
   
Ünvan ve Görevler
 1. Teknik Öğretmen, Dnepropetrovsk Mimarlık ve İnşaat Akademisi, 1983-1990
 
 1. Öğretim Görevlisi, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, 1990-2000
 2. Yrd. Doç. Dr., Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, 2000-2004
 3. Doç. Dr., Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, 2004-2010
 4. Doç. Dr., Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2010-2018
 5. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2019-2020
 6. Prof. Dr., Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2020-Devam Ediyor
Eğitim Lisans Metaller Fiziği Bölümü Azerbaycan Devlet Üniversitesi, 1975.
  Yüksek Lisans Metaller Teknolojisi, Dnepropetrovsk Devlet Üniversitesi, 1983.
  Doktora Metaller Teknolojisi Bölümü, Dnepropetrovsk Mimarlık ve İnşaat Akademisi, 1992.
 
Yayınlar  
  Kitap ve Kitap Bölümleri
 
 1. Cafarof Y.А., Аskerov H.А., Аhmedov R.Q., Rzayeva E.М., “Konstruksiyon Malzemelerinin Teknolojisi (Metodik yöntem)” АzMİÜ, Bakü, 2003, 1-69
 2. Cafarof Y.А., Аskerov H.А., Niftiyeva Z.А. “Metallerin mekanik özelliklerine ait laboratuar işleri (metodik yöntem)”, Çaşıoğlu Matbaası, Bakü, 2002, 1-94.
 3. Аhmedov R.Q., Аskerov H.А., “Malzeme Bilimi ve Isıl işlem “(Metodik yöntem), АzМİU, Bakü, 2003, 1-137.
 4. Аhmedov R.Q., Cafarof Y.А., Аskerov H.А., “Malzeme Bilimi ve Kaynak “(Metodik yöntem), АzМİU, Bakü, 2003, 1-153.
 5. Аskerov H.А., “İnşaatda kaynak işleri ve metaller teknolojisinin esasları “(Metodik yöntem), АzМİU, Bakü, 2004, 1-84.
 6. Аskerov H.А., Аhmedov R.Q., Rzayeva E.М., “Metaller Teknolojisi “(Metodik yöntem), АzMİÜ, Bakü, 2004, 1-125.
 7. Hangardaş Askerov, Bülent Kurt, Mustafa Sabri Gök, A. Cahit Karaoğlanlı, Metallerin Mekanik Özellikleri ve Sertleştirme Yöntemleri, 117s, İstanbul, Haziran 2017.
 8. Hangardaş Askerov, Telman Aslanov, Ramiz Ahmedov, Metallerin Mekanik Özellikleri ve Sertleştirilmesi, 443s, Bakü, 2007.
 9. Telman Aslanov, Hangardaş Askerov, Zehra Niftiyeva, Metallerin Mukavemeti ve Plastikliği, 85s, Bakü, 2010.
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Askerov, H., Vakulenko, I., Grischenko, N., Insights into factors of damage of surface rolling of railway wheels during., Scientific Journal of Silesian University of Tecnology. Series Transport, Volume 105, 27-33, 2019.
 2. Bülent Kurt, Ali Günen, Yusuf Kanca, Vahdettin Koç, Mustafa Sabri Gök, Ersan Kırar,Khangardash Askerov,”Properties and Tribologic Behavior of Titanium Carbide Coating on AISI D2 Steel Deposited by Thermoreactive Diffusion”, Surface Engineering for Improved Corrosion or Wear Resistance, November 2018, Volume 70, Issue 11, pp 2650–2659.
 3. Kadir Mert Doleker, Okan Odabas, Yasin Ozgurluk, Hangardaş Askerov and Abdullah Cahit Karaoglanli, “Effect of high temperature oxidation on Inconel 718 and Inconel 718/YSZ/Gd2Zr2O7”, Materials Research Express 6(2019) 086456.
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Askerov H.A., Kurt B., Karagöz M., Akyol M., “Homojenleştirme tavlamasının ve deformasyon sonrası inşaat çeliklerinin yapısında iğnesel ferrit oluşmasının etkisinin incelenmesi” Аktualnıe problemı prikladnoy мekaniki i proçnosti кonstruktsiy, Ukranyaş, Dnepropetrovsk Milli Üniversitesi, 18 cilt, 2012, say 3-11.
 2. Bolşakov V.İ., Smolyaninova N.А., Аntonov S.М., Аskerov H.А. “Termo mekanik işlem sonrası inşaat çeliklerinin yapısal değişiminin araştırılması”, Termiçeskaya оbrabotka меtaliçeskix маterialov . Моskova , MDNP, (1989) 34-39.
 3. Varol R., Аskerov H.А., Kurt, B., “Vanadyum ve niobyum karbürlerinin inşaat çeliklerinin ısıl işlem sonrası yapı ve mekanik özelliklerine etkisinin incelenmesi” Reqionalnıy mej. zb.nauçn trudov (Sistemnıe teknolojii), Dnepropetrovsk 5 (70) (2010) 101-105.
 4. Аskerov H.А., Аhmedov А.D. “Isı deformasyon parametrelerinin inşaat çeliklerinin yapı ve komple mekanik özeliklerine etkisi”, Reqionalnıj. mej. sb. nauç. trudov (Sistemnıe teknoloji), Dnepropetrovsk (2007), 5 (46) 3-7.
 5. Аskerov H.А., “Termik ve termomekanik işlemde inşaat çeliklerinin yapı oluşması ve mukavemet göstericilerinin değişmesi ve karakteri”, Аktualnıe problemı prikladnoy mekaniki i proçnosti konstruktsiy, Dnepropetrovsk Milli Üniversitesi , (2010) Burahılış 1, Ukrayna, Yalta, 11-21.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Askerov, H., Cuğ, H., Kurt, B., Vakulenko, I.A. and Proydak S., "Сauses of structural heterogeneity low-carbon sheet steel and its elimination", 4nd International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam (IMSTEC’19), October 18-20, 2019, Ankara/Turkey.
 2. Vakulenko, I., Kurt, B., Raksha, S., Askerov, H., Hryshcenko, M., "The Effect of Stress Pulses on the Cyclic Endurance of Steel Axle-wheel Set", IMSMATEC'19, Nevşehir, Türkiye.
 3. Asgarov K. and Cug H., "Mikroalaşımlı düşük karbonlu çeliklerin ısıl işlem ve deformasyon sonrası yapı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi.", IMSMATEC'19, S-1309, Nevşehir.
 4. Vakulenko I., Proidak S., Raksha S., Akay, M. E, Cuğ. H, Askerov K. “The Transformation of Structure Steel with Thermal Strengthening of The Disk Railway Wheel” 504 UDCS'19 Fourth International Iron and Steel Symposium, 4-6 April, Karabuk, Bildiri (2019) 504 (İngilizce).
 5. Аskerov H.А., Cafarof Y.А., Niftiyeva Z.А. “Haddeleme parametrelerinin az perlitli 09Mn2VNb çeliğinin yapısal değişimine ve mekanik özelliklerine etkisi”, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, 25. Yıl Kutlama ile bağlı Uluslararası İlmi Konferansı, Bakü,Bildiri (2002) 143. (Azerice).
 6. Аskerov H.А., Аslanov Т.İ., Niftiyeva Z.А. “Termomekanik işlemden sonra düşük karbonlu ВSt3sp inşaat çeliğinin struktur ve komple mekanik özelliklerinin incelenmesi”, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, 25. Yıl Kutlama ile bağlı Uluslararası İlmi Konferansı, Bakü, Bildiri (2002) 144. (Azerice)
 7. Аskerov H.А., Ahmetov R.Q., Rzaeva.М., “Termomekanik imal ile sertleştirilmiş 12Mn2SiMoV inşaat çeliğinin yapı ve özelliklerinin incelenmesi”, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, 25. Yıl Kutlama ile bağlı Uluslararası İlmi Konferansı, Bakü, Bildiri (2002) 141. (Azerice)
 8. Аskerov H.А., “Kritik sıcaklık aralığında termomekanik işleme uğratılmış 15Mn2NCu çeliğinin komple mekanik özelliklerinin arttırılması”, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, 25. Yıl Kutlama ile bağlı Uluslararası İlmi Konferansı, Bakü, Bildiri (2002) 148. (Azerice)
 9. Аskerov H.А., “Düşük karbonlu ВSt3sp inşaat çeliğinin termomekanik işlemden sonra kırılma parametrinin incelenmesisi”, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, 25. Yıl Kutlama ile bağlı Uluslararası İlmi Konferansı, Bakü, Bildiri (2002) 140. (Azerice)
 10. Bolşakov V.İ., Аskerov H.А., “İnşaat çeliklerinin sünekliğinin incelenme yolları”, Perspektivnıe zadaçi injinernoy nauki. Zbornik nauçnıx. trudov mejdunarodnoy. конf, Dnepropetrovsk, GAUDEMUS,Bildiri C.2 (2001) 135. (Rusça yayın)
 11. Bolşakov V.İ., Аskerov H.А., “Termomekanik işlemle sertleştirilmiş düşük karbonlu ВSt3sp inşaat çeliğinin konstrüktif parametrelerinin sünek kırılmaya etkisi”, Perspektıvnıe zadaçi injinernoy nauki. Zbornik nauçnıx trudov меjdunarodnoy конf, Dnepropetrovsk, GAUDEMUS,Bildiri C.2 (2001) 130. (Rusça yayın)
 12. Bolşakov V.İ., Аskerov H.А., “İnşaat çeliğinin termomekanik işlem sonrası kırılma tokluğunun incelenmesi”, Perspektıvnıe zadaçi injenernoy nauki. Zbornik nauçnıx trudov mejdunarodnoj коnf., Dnepropetrovsk, GAUDEMUS, Bildiri C.2 (2001) 125. (Rusça yayın)
 13. Bolşakov V.İ., Аskerov H.А., “İnşaat çeliklerinde karbür oluşturma ve mukavemet arttırılması”, Perspektivnıe zadaçi injinernoy nauki. Zbornik nauçnıx. trudov mejd. konf, Dnepropetrovsk, GAUDEMUS, Bildiri C.2 (2001) 115. (Rusça yayın)
 14. Bolşakov V.İ., Lukyanskova А.N., Аskerov H.А., “Düşük karbonlu ВSt3sp inşaat çeliğinin ısıl işlem sonrası kırılma tokluğunun incelenmes;Problemı sovremennoqo materialovedeniya .Bildiri ,Dnepropetrovsk (1995) 81. (Rusça yayın)
 15. Bolşakov V.İ., Аntonov S.М., Аskerov H.А., “Konstruktif parametrelerin ısıl işleme uğratılmış düşük karbonlu çeliğin kırılma türüne etkisi”, Proizvodstva i primenenie terniçeski uproçnenoqo prokata v stroitelstva:Bildiri Zb.dokl.vsesoyuzn.nauç. tekn.кonf. Dnepropetrovsk, (1989) С.205
 16. Bolşakov V.İ., Smolyaninova N.А., Аntonov S.М., Аskerov H.А. “BSt3sp düşük karbonlu inşaat çeliğinin ısıl işlemden sonra yapı değişenlerinin özelliklere etkisi”, Problemı каçestva metalloproduktsi po osnovnım peredelam kara metaiurqii: Bildiri.dokl.nauç.-tek. кonf.- Dnepropetrovsk 1989,119.
 17. Lukyanskova А.N., Bolşakov V.İ., Аскеров H.А., “Alaşımlı inşaat çeliğinin ısıl işlem sonrası soğuma parametrelerinin optimizasyonu” Sovremennoe оborudovaniy i texnoloqiy termiçeskoy i ximiko -termiçeskoy оbrabotki меtaliçeskix матеrialov. Bildiri, Мoskova (1989)- С. 79.
 18. Bolşакоv V.И., Аskerov H.А., Antonov S.М., Lukyanskova A. N., “Termomekanik işleme uğratılmış inşaat çeliğinin sünekliliğinin yükseltilmesi” Razrabotki resursosbereqayuşix effektivnıx texnoloqıy, proizvodstva stroitelnıx materialov i konstruktsiy i vedeniya stroitelno - montajnıx rabot:Bildiri. dokl. resp.nauç.-теkn.- Dnеprоpеtrovsк, (1988)- С. 136.
 19. BolşakovV.İ. Аskerov H.А., Antonov S.M.., Umerenkova N.A., Lısagor İ.A. “Termomekanik işleme uğratılmış inşaat çeliğinin sünek kırılmasının araştırılması” Razrabotki resursosbereqayşix эffektivnıx texnoloqiy, proizvodstva stroitelnıx materialov i коnstruksiy i vedeniya stroitelno – montaynıx rabot:Bildiri .ilmi.tekn.konf- Dnipropetrovsk, (1988)- С. 31.
 20. Bolşakov V.İ., Smolyanimova N.А., Аntonov S.М., Аskerov H.А. “Düşük karbonlu inşaat çeliklerinin termomekanik işleminin çeliğin mukavemetine etkisi” Malzeme biliminin problemleri: Bildiri. ilmi.-тeknik konf..- Lipetsk, (1987) С.11-12.
 21. Bolşakov V.İ., Volodaşik B.А., Poqrebnaya N.А., Vaqanov. В.Е., Аskerov H.А., Kotova L.İ., “Kaynak ile birleştirilen konstruksiyon çeliklerinin kırılma mekaniği parametrelerinin arttılması ve yapı değişiminin oluşmasının araştırılması” Metalurji prosesler ve metalın kalitesinin yükseldilmesi: Bildiri. ilmi.- tekn. konf.- Novokuznetsk, (1986) - С.108.
 22. Bolşakov .V.İ., Lukyanskova А.N., Umerenkova N. A,Volodaşik B. A..,lısagor İ.A. ., Аskerov H.А. “Yüksek fırın mekanizmalarının uzun ömürlülüğünün yükseltilmesi yöntemleri” Мetalurqiya ve medençilik sanayesi, 1984, №3, С.54-55.
  Diğer Yayınlar
 
 1. Vakulenko I., Kurt B., Raksha S., Asgarov K., Hryshenko M., "The effect of stress on the cyclic endurance of steel axle wheel set", IMSMATEC'19, S349-353, Nevşehir.
 2. Babacenko Oleksandr I., Kononenko G. A., Podolskiy R. V., Asgarov K., Cug H., "Studying the effect of the structural condition of carbon steels and carbon content in them carbon on the destruction mechanics during cyclic loading", Nevşehir, S3-6, IMSMATEC'19 21 June 2019.
 3. Khangardash Askerov,Bolşakov Volodimir İvanoviç,Cemal Çarboğa,”V-Fe-C Composite Coating of High Carbon Steel by Termo-Reactive Diffusion” 2nd İnternatıonal Conference on Materials Science and Technology in Cappadocia Imstec’17 Ekim 11-13,(2018), Nevşehir, Türkiye, Sayfa 647-648.
 4. Barış Günay, Bülent Kurt, Cemal Çarboğa , Khangardas Asgarov,Serkan Dal.., Caracterizatıon of boron carbide and nano BYC partıcle productıon 2nd İnternatıonal Conference on materials Science and Technology in Cappadoc Imstec’17 Ekim 11-13,(2017), Nevşehir, Türkiye.
 5. Lütfullah Özdoğan, Bülent Kurt, Cemal Çarboça ,Khangardas Asgarov.., “AlSlD6 soğuk iş takım çeliğinin yüzeyinin TRD metodu ile modifikasyonu” Imstec’17 , Ekim 11-13 ,(2017), Nevşehir ,Türkiye.
 6. Bülent Kurt, İlyas Somunkıran , Soner Buytoz , Khangardas Asgarov.., “ The compact pressure effect of porous NiTi coating on CoCrMo PM alloy surface by shs process ” Imstec’16 , 6-8 Nisan , Nevşehir,Türkiye s 28.
 7. Bülent Kurt, Khangardas Asgarov.., “TIC Coating of GGG70 cast ıron by pack sementation method and Invesgatıon of coatıng layer mıcrostructure GGG70 dökme demir yüzeyinin kutu sementasyon tekniği ile TİC kaplanarak kaplama tabakası mikroyapısının incelenmesi. ” Imstec’16 ,6-8 Nisan Nevşehir, Türkiye s 283.
 8. Askerov H.A, Kurt B., Apaydın F., Sütçü M., Karagöz M., “Mikroalaşımlı vanadyum ve niobyum karbür içeren düşük karbonlu çeliklerin termomekanik işlem sonrası iğnesel ferrit oluşumunun incelenmesi” Karabük Üniversitesi Uluslararası Sempozyum, 2012, say 551-557.
 9. Askerov H.A, Varol R., Kurt B., Erdoğan A., “İnşaat çeliklerinin ısıl işlemlerinde mukavemet parametrelerinin ve yapı değişiminin karakterizasyonları” Ukrayna, Dnepropetrovsk Devlet İnşaat ve Mimarlık Akademisi, Uluslararası Konferans, Cilt 59,2011 say 118-129.
 10. Аskerov H.А., “Termomekanik işlemin inşaat çeliklerinin yapısına ve mekanik özelliklerine etkisinin araştırılması” Stroitelstvo, маterialovedenie, мaşinostroenie, Sbornik nauç.trudov. : Dnepropetrovsk(2009), 59-62.
 11. Аskerov H.А., “Karbo-nitrür oluşturan elementlerin inşaat çeliklerinin yapı ve özelliklerine etkisinin çözünmesi”, Stroitelstvo маterialovedenie мaşinostroenie, Zbornik nauçnıx trudov. : Dnepropetrovsk (2009), 110-114.
 12. Аskerov H.А., “Sıcak deformasyon sonrası inşaat çeliklerinde yapı değişiklikleri”, Азеrbajcan Mimarlık ve İnşaat Üniversitet,Zborn.nauçn.trudov , (2008) 148-151.
 13. Аskerov H.А., “Haddeleme parametrelerinin inşaat çeliklerinin termomekanik işleminde karbürlerin oluşmasına etkisi”, Stroitelstvo материаловедение , Zbornık nauç trudov. Burahılış 43, Dnepropetrovsk (2008), 42-44.
 14. Аskerov H.А., “İnşaat çeliklerin termomekanik işleminde karbür oluşmasının karakteristikleri”, Stroitelstvo, маterialovedenie, мaşinostroenie, Zbornik nauçnıx trudov. Dnepropetrovsk 41, (2008), 50-53.
 15. Аskerov H.А., “Haddeleme parametrelerinin inşaat çeliğinin yapı değişikliklerine etkisi” Stroitelstvo, маterialovedenie, мaşinostroenie, Zbornik nauçnıx trudov, Dnepropetrrovsk (2008), 191-194.
 16. Аskerov H.А., “Termomekanik işlem sonrası inşaat çeliklerinde vanadyum karbürlerinin yapı ve mekanik özelliklere etkisi”, Stroitelstvo маterialovedenie, мaşinostroenie, . Pridneprovskoj qosudarstvennoj акademii Stroitelstvo i Arhitekturı: Burahılış 41, c..2, Dnepropetrovsk (2007), 205-209.
 17. Аskerov H.А., Niftiyeva Z.А. “Yüksek mukavemetli inşaat çeliğin dislokasyon yapısının elektron-mikroskopik incelenmesi”, Metaller Fiziğinin Problemleri, İlmi Pratik Konferans, Bakü, (2007) 238-243.
 18. Аskerov H.А., Аslanov T.İ., “Yüksek mukavemetli çeliğin ısıl işlem sonrası yapı karakteristikleri”, Metaller Fiziğinin Problemleri, İlmi Pratik Konferans, Bakü, (2007) 60-61.
 19. Bolşakov V.İ., Аskerov H.А., “Mikro alaşımlı çeliklerde niobyum ve vanadyum karbürlerinin çözünmesinin karakteristikleri ve çeliğin struktur ve özelliklerine etkisi”, Stroitelstvo, мaterialovedenie, мaşinostroenie, Zbornik nauçn. trudov. Dnepropetrovsk (2006), 184-188.
 20. BolşakovV.İ., Аskerov H.А., “Isıl işlemin inşaat çeliğinin yapı ve özelliklerine etkisi”, Stroitelstvo, маterialovedenie, мaşinostroenie, Zbornik nauçn. trudov., Dnepropetrovsk (2006), 106-110.
 21. Аskerov H.А., “ВSt3sp düşük karbonlu inşaat çeliğinin gevrek kırılmasına konstrüksiyon parametrelerinin etkisi, problemlerinin çözülmesi”, Reqionalnıj. mej.. zb.nauçn. trudov. (Sistemnıe teknoloji), Dnepropetrovsk (2005), 130-136.
 22. Аskerov H.А., “Düşük karbonlu çeliğin ince yapısının değişmesine ısıl işlemin etkisinin araştırılması”, Starodubovskie çteniya, 19-21 Nisan 2005, Dnepropetrovsk, 1-5.
 23. Аskerov H.А., “Isı ve deformasyon ile dayanıklı deniz platformları için sıcak haddeleme ısısı yardımıyla kalın sac çeliklerin teknolojisinin geliştirilmesi”, Starodubovskie çteniya, 19-21 Nisan 2005, Dnepropetrovsk, 35-39.
 24. Аskerov H.А., Gasımzade H.S., Hanquliyev Q.U., “Kaynak konstrüksiyonları için yüksek mukavemetli inşaat çelikleri ve teknolojisi” АзMİU, Uçennıe zapiski, No:1, Bakü, (2003) 125-130.
 25. Аskerov H.А., Gasımzade H.S., Hanquliyev Q.İ., “Termomekanik işlem parametrelerinin inşaat çeliklerinin yapı ve özelliklerine etkisi” АзMİU, Uçennıe zapiski, No:1, Bakü, (2003) 43-45.
 26. Аskerov H.А., Аhmedov R.Q., Rzayeva E.М., “12MnSiMoV inşaat çeliğinin termomekanik işlemden sonra yapısının incelenmesi”, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, 25. Yıl Kutlama ile bağlı Uluslararası İlmi Konferansı, АзMİU, Uçennıe zapiski, Bakü, (2002) 145-148. (Azerice).
 27. Аskerov H.А., Ahmetov R.Q. , “Düşük karbonlu ВSt3SP inşaat çeliğinin termik işlemden sonra kırılma karakteristiklerinin belirlenme metotları” АzMİU, Uçennıe zapiski, No:1, Bakü, (2002) 80-83.
 28. Аskerov H.А., Gasımzade H.S., “Yüksek alaşımlı inşaat çeliklerinin gelişmiş teknolojisi” АзMİU, Uçennıe zapiski, No:2, Bakü, (2002) 46-50.
 29. Аskerov Х.А., Gasımzade H.S., “İnşaat çeliklerinin düşük enerji masrafı teknolojisi ile komple mekanik özelliklerinin arttırılması” АzMİU, Uçennıe zapiski, No:2, Bakü, (2002) 43-45.
 30. Deyneko L.N., Bolşakov V.İ., Taran Y.N., Hanquliyev Q. İ., Аskerov H.А., Grineva E.B., “Magistral petrol ve doğalgaz borularının birleştırme teknolojisi detaylarının ısıl işlem sonrası teorik esaslarının incelenmesi”, Perspektivnıe zadaçi injinernoy nauki. Zbornik nauç. trudov меjdunarodnoy кonf, Dnepropetrovsk, GAUDEMUS, C.1 (2000) 71 -74. (Rusça yayın).
 31. Bolşakov V.İ., Lukyanskova А.H., Аskerov H.А., “Düşük karbonlu ВSt3sp çeliğinin gevrek kırılmaya karşı direnci”, Problemı sovremennoqo materialovedeniya ; Dnepropetrovsk, (1995) 72–75. (Rusça yayın).
 32. Bolşakov V.İ., Аskerov H.А., Nosenko, O.P., “BSt3sp çeliğinin termomekanik işlem sonrası darbe tokluğu”, Problemı sovremennoqo materialovedeniya ; Dnepropetrovsk, (1995) 71–75. (Rusça yayın)
 33. Bolşakov V.İ., Аntonov S.М., Аskerov H.А., “BSt3sp çeliğinin sünekliliğinin termomekanik işlemden sonra arttrılması”, Materialı dlya stroitelstva; Dnepropetrovsk, (1993) 59–63. (Rusça yayın)
 34. Bolşakov V.İ., Аntonov S.М., Мustafazade F.M., Аskerov H.А., “Termomekanik işlemin düşük karbonlu BSt3sp çeliğinin yapısına ve özelliklerine etkisi”, Materialı dlya stroitelstva; Dnepropetrovsk, (1993) 53–56. (Rusça yayın)
 35. Bolşakov V.İ., Аntonov S.М., Аskerov H.А., “Düşük karbonlu inşaat çeliğinin gevrek kırılmasına ısıl işlemin etkisi”, Materialı dlya stroitelstva; Dnepropetrovsk, (1993) 47–53. (Rusça yayın)
Ödül ve Destekler
 1. Ukrayna Uluslararası Mühendislik Akademisinin Başarı Madalyası
Verilen Dersler
 1. Genel Fizik
 2. Deformasyon ve Kırılma
 3. Faz Dönüşümleri
 4. Demir Çelik Üretimi
 5. Döküm Teknolojisi
 6. Alaşımlar
 7. Fiziksel Metalurji
 8. Isıl İşlemler
 9. Yeni Konstrüksiyon Malzemeleri,
 10. Metalik Ergiyiklerin Mikro Yapısının İncelenmesi
 11. Metalik Ergiyiklerin Sertliklerinin Arttırma Yöntemleri
 12. Termomekanik Yöntemlerle İmal Edilmiş Çeliklerin Sertlik ve Plastiklik Özelliklerinin Araştırılması
 13. Kaynak Metalurjisi
 14. Kırılma Mekaniğinin Temelleri
 15. Ray Tasarımı, Ray Üretimi ve Ray Kaynağı
Tez Danışmanlıkları Yüksek Lisans
 
 1. Emre Aydoğdu “Mikro-abrasyon aşınma test cihazının tasarımı ve imalatı” Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-devam ediyor (İkinci Tez Danuışmanı).
 2. Esra Güner “4140 çeliğinin mekanik aşınma özelliklerine lazerle yüzey sertleştirme işleminin etkisinin incelenmesi” Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017-2019 (İkinci Tez Danışmanı).
 

© Fakülte Web Komisyonu