Prof.Dr. Etimad EYVAZOV
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Balıklar Kayası Mevkii 78050 KARABÜK
Oda No 204
 
Telefon (370) 433 70 50
Faks (370) 433 32 90
 
E-posta etimadeyvazov@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Elastikiyet ve plastiklik teorisinin yassı problemlerine kompleks değişkenler fonksiyonunu uygulamakla eğilme,burulma,çekme-basma ve sıkı geçme problemlerinin deformasyonu ve gerilimi.
   
Ünvan ve Görevler
Eğitim Lisans Makine mühendisliği, Azerbaycan Teknik üniversitesi-(Azerbaycan Politeknik İnstitutu) 1969Ser
  Yüksek Lisans Makine Mühendisliği ,Azerbaycan Teknik üniversitesi 1974
  Doktora Sert cisimler mekaniği ,(Azerbaycan İnşaat Mühendisleri Estitusü) ,Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Fizik matematik bilimleri üzre Doktora derecesi, Baku Devlet Üniversitesi. Konu: "Kısım-kısım homojen detaylarda eksantrik sıkı geçirilmiş somunların gerilim alanının araştırılmasının bazı problemleri".
 
Yayınlar  
  Kitap ve Kitap Bölümleri
 
 1. Etimad Eyvazov "Teorik Mekanik Dinamik Cilt 3" Nobel yayın evi Ankara 2019, say.sayısı 276.
 2. Etimad Eyvazov "Teorik Mekanik Kinematik Cilt 2" Nobel yayın evi Ankara 2019, say.sayısı 188.
 3. Etimad Eyvazov "Teorik Mekanik Statik Cilt 1" Nobel yayın evi Ankara 2019, say.sayısı 210.
 4. Etimad Eyvazov "Makine Dinamiği" Nobel yayın evi Ankara 2018, say.sayısı 222.
 5. Etimad Eyvazov "Mekanizma Tekniği" Nobel yayın evi Ankara 2017, say.sayısı 226.
 6. Etimad Eyvazov "Dinamik",Nobel yayın evi ,Ankara,2016 Say.Sayısı: 298
 7. Etimad Eyvazov,S.Kuliyev "Kinematik",Nobel yayın evi ,Ankara 2015, Say.sayısı 150.
 8. Etimad Eyvazov,S.Kuliyev "Statik" Nobel yayın evi,Ankara, 2014, Say.sayısı 174.
 9. Etimad Eyvazov, C.Musayev "Nezeri mekanika" 1.hisse(Statik ve kinematik) Mimar basın evi Baku 2009,Say.sayısı.162.
 10. S.Kuliyev,Etimad Eyvazov."Nezeri mekanik" Azerneşr Baku 2003,Say.sayısı 373
 11. S.Kuliyev, Etimad Eyvazov "Nezeri mekaniğin kısa kursu" (yenilenmiş),Tabip yayın evi Baku 1998 ,say.sayısı 294
 12. S.Kuliyev, Etimad Eyvazov " Nezeri mekaniğin kısa kursu" Tabip yayın evi Baku 1994 Say. sayısı 258
 13. Etimad Eyvazov, N.Vahabov "Mümkün yer değiştirme prensibinin yardımıyla kafeslerde,kirişlerde ve çerçevelerde hesap yöntemleri" Tefekkür matbaası Baku 1995, Say. sayısı 45
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Etimad Eyvazov, Mecit Öge, Stress state of polygonal plate having a central circular hole with two linear cracks in the small physical non-linear condition, Mechanical Sciences, Vol 10, 553-560 pp.,2019
 2. Eyvazov Etimad Mecit "Öge Uniaxial Stress Of İnfinite sheet Weakened By Two Elliptical Holes With linear Cracks" Journal of Theoretical and Applied Mechanics 10.15632/jtam pl 55.4.1279 2017
 3. Etimad Eyvazov, S.Kuliyev,Ş.Apaydın."Bending of prizmatic anizotropic beams" Journal of engineering and tehnological scienses Vol.1 No 1 p.66-73 2013
 4. Etimad Eyvazov "iki doğrusal çatlaklı levhanın muntazam dönmesinde gerilme durumu" Teorik mekanik bilimsel dergi Bakü 2010
 5. Eyvazov İki delikli ve merkezi eliptik çatlaklı kare levhanın deformasyon gerilim durumu. Mekanik bilimler dergisi No6 Baku 2004
 6. Eyvazov Etimad Kuliyev S. Merkezi boşluklu çeşitli taraflı anizotrop levhanın gerilim durumu. Mekanik bilimler dergisi No4 Baku 2002
 7. Hankişi Mamedov Etimad Eyvazov "Konsol çubuğun boyuna eğilmesi "Mekanik bilimsel dergisi 1998
 8. Hankişi Mamedov, Etimad Eyvazov "Karmaşık durumda büyük yer değişmelerde konsol çubuğun eğilmesi Mekanik Bşlşimsel dergi 1997
 9. Kuliyev S. Eyvazov Etimad "iki çatlağa sahip devamlı yüklenmiş merkezi yuvarlak deliğe eliptik levhanın gerilim durumunun belirlenmesi" Mekanik bilimsel eserler dergisi Baku 1993
 10. Eyvazov Etimad, Aliyev K "Farklı malzemeden yapılmış dairenin çeşitli kontur yüklerine sahip merkezi kare deliği olan altı köşeli levhaya yerleştirilmesinde elastiki denge durumu" Yüksek Okul Haberleri "Petrol Gaz" 1991
 11. Eyvazov Etimad, Bahtiyarov İ."Çeşitli deliklerle zayıflatılmış farklı malzemeden yapılmış yuvarlak dairenin çok köşeli daireye yerleştirilmesinden oluşan gerilim durumunun belirlenmesi. SSR EA Haberler Fizik Teknik bilimleri Serisi No3, 1982
 12. Etimad Eyvazov, Aliyev K. "Altı köşeli deliğe sahip farklı malzemelerden yapılmış yuvarlak diskin eksenleri üst üste düşmeyen kare levhaya yerleştirilmesinden oluşan gerilim durumu" Özbekistan EA Mekanik Dergisi,FAN,Taşkent N1, 1986
 13. Etimad Eyvazov, A.Mamedov" Kuvvetin izlemeli hareketinde konsol çubuğun eksenel eğilmesi araştırılması" Sbornik nauçnıx trudov po mexanike" No 8 baku 1998
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Eyvazov Etimad Hüseyinov H. "İç basınca maruz kalan başka malzemeden yapılmış eliptik levhaya eliptik delikli levhanın oturulmasından meydana gelen gerilmeler" Genç alimlerin 7. bilimsel konferansının tez materyalleri Baku "İlim" 1988
 2. Eyvazov Etimad "Kısım kısım homojen malzemelerden oluşan merkezi sıkı geçmeden meydana gelen gerilme durumunun bazı meseleleri" Bilim adamlarının ve aspirantların 4. konferansının tezleri Bakü 1981.
 3. Eyvazov Etimad "Gerilmeli birleşmelerde meydana gelen gerilme alanın belirlenmesinin bazı meseleleri Yüksek eğitim Bilim adamlarının ve aspirantların 5. Cumhuriyet konferansının tezi Baku 1982
 4. Eyvazov E. Farklı malzemeden yapılmış yuvarlak yüzeyin elastik levhaya eksantrik yerleştirilmesinde esneklik ve denge Moskova 1982
 5. Eyvazov Etimad "Farklı boyutlardaki deliklerle zayıflatılmış farklı malzemeden yapılmış dairenin çok köşeli levhaya eksantrik yerleştirilmesinden oluşan gerilim durumunun incelenmesi" Elm Bakı 1983
 6. Eyvazov Etimad "İç basınc gücünü öngörerek farklı malzemelerden yapılmış yuvarlak daire merkezlerine üst üste gelmeyen köşeli levhanın yerleştirilmesinden oluşan gerilim durumu" Azerbaycan Yüksek okul doktora öğrencilerinin UP Cumhuriyet Bilimsel Konferansının Tez Dergileri Elm Baku 1984
 7. Eyvazov Etimad "Dört çatlağa sahip kare boşluklu yuvarlak kirişin burulması Azerbaycan Yüksek okul doktora öğrencilerinin UP Cumhuriyet bilimsel konferansının tez dergileri Baku 1989
 8. Eyvazov Etimad "Dört çatlağa sahip kare boşluklu yuvarlak kirişin burulması" Azerbaycan Yüksekokul Doktora öğrencilerinin UP Cumhuriyet Bilimsel Konferansının Tez dergileri Elm Baku 1989
 9. Eyvazov Etimad,Kuliyev S. Çatlaklara sahip çok köşeli levhanın sıcaklık gerilmelerinin incelenmesi Mekanik bilimler dergisi Baku No 1 1992
 10. Kuliyev S. Eyvazov Etimad Çatlaklara sahip ortotrop kirişin burulması Mekanik bilimler dergisi Baku No2 1992
 11. Eyvazov Etimad Mamedov A. "Kulis mekanizmasının kulis taşının hareketinin kinematik analizi" Uygulamalı ve teorik mekanik No 2 Baku 2011
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Aliyev K. Eyvazov Etimad "Farklı yüklemelerden bir cins malzemelerde meydana gelen gerilme durumunun incelenmesi" 2.etap DN 01.860088018 Baku 1989
 2. Aliyev K.Eyvazov Etimad "Farklı yüklemelerden bir-cins karmaşık levhaların gelilme durumunun incelenmesi. DN 01.860088018 Baku 1988
 3. Mamedov A Eyvazov Etimad "ASıkı geçmeli bağlama elemanlarının olasılık yük kaldırma kabiliyetinin hesabı" Dep. AzNİİTİ No76-Az 1987
 4. Qaribov R.T. Eyvazov Etimad "Merkezi dairesel boşluklu fiziksel linear olmayan malzemeden yapılmış elliptik çubuğun has eğilmesi" Dep.AzNİİTİ Baku 1988
Projeler
 1. Bartın Üniversitesi BAP 2013.2.101 “Ortopedik implant malzemelere uygulanan plazma nitrürleme işleminin yüzey ve mekanik özelliklere olan etkisinin araştırılması” -15000 TL,(2013-2014)
Verilen Dersler
 1. Statik
 2. Kinematik
 3. Dinamik
 4. Mekanizma Tekniği
 5. Makine Dinamiği
 6. Makina Elemanları I
 7. Makina Elemanları II
 8. Mukavemet I
 9. Mukavemet II
 10. Tasarım Geometrisi
 11. Transport Tekniği
 12. Elastikiyet ve plastiklik teorisi
 13. Analitik mekaniğin bazı elemanları
 14. Teknik Resim
Tez Danışmanlıkları Yüksek Lisans
 
 1. Celil Çağatay Celil 2017 devam ediyor
 2. Mesut Çakmak 2018 devam ediyor
 3. Serkan Altaş"Lagranjenin 2.tür denklemlerinden faydalanarak mekanik sistemin kinematik parametrelerinin araştırılması Bartın Üniversitesi,Fen Bilimleri enstitüsü 2017
 4. Çakır Alper "Farklı mekanik sistemin noktalarının hız ve ivmelerinin dinamiğin genel teoremi,virtüel yer değiştirme ve Lagranje denklemiyle bulunması" Bartın Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü 2015
 5. Şahingöz Şeyma"Mekanik sistemin noktalarının hız ve ivmelerinin farklı yöntemlerle hesaplanması Bartın,Fen Bilimleri Enstitüsü 2015
 

© Fakülte Web Komisyonu