Prof.Dr. Emrah DENİZ
Bölüm Başkanı
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Balıklarkayası Mevkii 78050 Karabük
Oda No 237
 
Telefon (370) 418 73 96 (Dahili: 7396)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta edeniz@karabuk.edu.tr
  dremrahdeniz@gmail.com
 
Çalışma Alanları Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Güneş Enerjisi, Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma, Isı Yalıtımı, Isı Geri Kazanımı, Sayısal Analiz.
   
Ünvan ve Görevler
 1. Arş. Gör., Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2004-2006.
 
 1. Öğr. Gör., Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, 2006-2007.
 2. Öğr. Gör., Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, 2007-2009.
 3. Yrd.Doç.Dr., Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2009-2012
 4. Doç.Dr. Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2012-2018
 5. Prof.Dr. Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2018-Halen
İdari Görevler
 1. Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı, Makine Mühendisliği Bölümü, 2012.
 
 1. Karabük Üniversitesi İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİGSAM) Müdür Yardımcısı, 2013-2015.
 2. Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı, Makine Mühendisliği Bölümü, 2016.
 3. Makine Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı Başkanı, Makine Mühendisliği Bölümü, 2016.
 4. Makine Mühendisliği Enerji Anabilim Dalı Başkanı, Makine Mühendisliği Bölümü, 2016- 2017.
 5. Karabük Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci Üye), 2018 - Halen
 6. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İl Sınav Koordinatörü, 2018 - Halen
 7. Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı, Makine Mühendisliği Bölümü, (2019-Halen)
Eğitim Lisans Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, 1996-2000.
  Yüksek Lisans Zong. Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, 2000-2003.
  Doktora Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, 2004-2009.
 
Tezler Lisans Deniz, E., “Güneş Enerjili Su Isıtma Sistem Dizaynı" Hikmet DOĞAN, Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2000, Ankara/Turkey.
  Yüksek Lisans Deniz, E., "Çift Fazlı Korunmuş Bölgeli Güneşli Su Isıtıcı ile Endirekt Isıtmalı Güneşli Su Isıtıcı Verimlerinin Karşılaştırılması", Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2003. Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Sezayi YILMAZ.
  Doktora Deniz, E., "Vakumlu Yalıtım Malzemelerinin Karakteristik Özelliklerinin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi", Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009. Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Korhan BİNARK.
 
Yayınlar  
  Kitap ve Kitap Bölümleri
 
 1. Kurtgoz, Y., Deniz, E. (2018). Comparison of ANN, Regression Analysis, and ANFIS Models in Estimation of Global Solar Radiation for Different Climatological Locations. In Exergetic, Energetic and Environmental Dimensions (pp. 133-148).
 2. Emrah Deniz (2015). Solar-Powered Desalination, Desalination Updates, Prof. Robert Y. Ning (Ed.), ISBN: 978-953-51-2189-3, InTech, Available from: http://www.intechopen.com/books/desalination-updates/solar-powered-desalination

  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Deniz, E., Atik, K., Investigation of Using Regression Analysis and Artificial Neural Network Methods in Estimate of Solar Radiation, Journal of Thermal Science and Technology, Volume:27, Issue:2, Pages:15-20, 2007.

 2. Kurt, H., Deniz, E., Recebli, Z., “An Investigation into The Effects of Box Geometries on The Thermal Performance of Solar Cookers”, International Journal of Green Energy, Vol. 5, pp. 508–519, 2008.

 3. Atik, K., Aktaş, A., Deniz, E., “Performance Parameters Estimation of MAC by Using Artificial Neural Network”, Expert Systems with Applications 37, pp. 5436–5442, 2010.

 4. Deniz, E., “Comparative Examination of Vacuum Insulation Panels and Classical Insulation Materials Used for External Insulation of Buildings”, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 28(2), pp. 799-810, 2012.

 5. Deniz, E., "Experimental and Theoretical Analysis of Vacuum Tube Solar Collector Assisted Solar Distillation System", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, DOI number: 10.1080/15567036.2010.489104, 34(17), pp. 1637-1645, 2012.

 6. Deniz, E., An Investigation of Some of the Parameters Involved in Inclined Solar Distillation Systems, Environmental Progress & Sustainable Energy, Vol.32, No.2, DOI 10.1002/ep.11612, pp.350–354, July 2013.

 7. Deniz, E., Çınar, S., "Energy, Exergy, Economic and Environmental (4E) Analysis of a Solar Desalination System with Humidification-Dehumidification", Energy Conversion and Management, Doi: 10.1016/j.enconman.2016.07.064, Vol.126, pp.12–19, 2016.

 8. Deniz, E., “Energy and Exergy Analysis of Flat Plate Solar Collector Assisted Active Solar Distillation System”, Desalination and Water Treatment, 57 (51), pp. 24313-24321, 2016.

 9. Kurtgoz, Y., Deniz, E.,"Global Solar Radiation Estimation Using Artificial Neural Network by The Addition of Nearby Meteorological Stations Solar Radiation Data and Exergy of Solar Radiation: A Case Study", International Journal of Exergy, 21(3), pp.315–330, 2016.

 10. Kurtgoz, Y., Deniz, E., & Turker, I. “Solar Radiation Exergy and Enviroeconomic Analysis for Turkey”, International Journal of Exergy, 24(2-4), 281-300, 2017.

 11. Karagöz, M., Saridemir, S., Deniz, E., Çiftçi, B., “The Effect of The CO2 Ratio in Biogas on The Vibration and Performance of a Spark Ignited Engine”, Fuel, 214, 634–639, 2018.

  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Deniz, E., Kavak, B.B., Arslan, K., “Experimental Study On Cooling Performance of Cascade Thermoelectric Coolers Connected in Series”, NWSA-Engineering Sciences, (http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2015.10.3.1A0357), 10, (3), 34-41, 2015.
 2. Karagöz, M., Tunç, N., Çiftçi B., Deniz E., “An Experimental Investigation Of Biogas Purification With Granulated Slag Under Different Pressures”, International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), Volume 7/4, 2017, pp. 657-662.
 3. Kurtgöz, Y., Karagöz, M., Deniz, E., “Biogas Engine Performance Estimation using ANN”, Engineering Science and Technology, an International Journal 20 (2017), 1563-1570.

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Yılmaz, S., Deniz, E., “Isı Borulu Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemlerinde Soğutucu Akışkan R–22 Kullanımının Deneysel Olarak İncelenmesi”, Teknoloji Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 4, Sayfa: 349-356, 2005.

 2. Öz, E.S., Deniz, E., Özbaş, E., “Vakumlu Termosifon Tip Güneşli Su Isıtma Sistemlerinde Antifriz-Su Karışımı Kullanımının Sistem Performansına Etkileri”, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 94, Sayfa: 41-48, 2006.

 3. Kurt, H., Özkaymak, M., Deniz, E., “Üre ve Boraks Çözeltili Güneş Havuzlarının Isı Depolama Karakteristiklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 3, Sayfa: 449-455, 2006.
 4. Deniz, E., Atik, K., Buğutekin, A., “Bazı Meteorolojik Verilerin Regresyon Analiz Metodu Kullanılarak Tahmin Edilmesi”, Teknoloji Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 4, Sayfa 271-276, 2006.
 5. Atik, K., Deniz, E., Yıldız, E., “Meteorolojik Verilerin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi”, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, Sayfa: 148-152, 2007.

 6. Deniz, E., Atik, K., “Coğrafik ve Meteorolojik Veriler Kullanılarak Zonguldak’ta Güneş Işınım Şiddetinin Tahmini İçin Bir Çalışma”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, Sayfa: 39-48, 2007.
 7. Deniz, E., Öz, E.S., “Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemlerinin Verim Hesaplamalarında Kullanılan Ortalama Depo Suyu Sıcaklığı Ölçüm Noktalarının Deneysel İncelenmesi”, Teknoloji Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 3, Sayfa: 227-232, 2008.
 8. Deniz, E., Atik, K., “Kutu Tipi Güneş Enerjili Pişirme Sistemlerinin Karabük Şartlarında Kullanılabilirliğinin Deneysel Olarak İncelenmesi”, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 2, Sayfa: 40-44, 2008.
 9. Yılmaz, S., Deniz, E., “The Comparison of Effıciencies Between Two Phased Protected Zone and Indirect Solar Water Heaters”, Technology, Cilt: 12, Sayı: 4, Sayfa: 259-266, 2009.
 10. Deniz, E., Gürel, A.E., Daşdemir, A., Çamur, D., “Fuel Consumption and Influences of External Wall Optimum Insulation Thickness to Owning Cost of Energy”, Technology, Cilt: 12, Sayı: 4, Sayfa: 283-290, 2009.

 11. Gürel, A. E., Yıldız, A., Deniz, E., “Adyabatik Soğutma Sistemlerinde Nozul Yapısının Soğutma Performansına Etkilerinin Teorik ve Deneysel İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım ve Teknoloji GU J Sci Part:C 4(3):83-90 (2016).
 12. Çiftçi, B., Tunç, N., Karagöz, M., Deniz, E., Sarıdemir, S., “Biyogaz Saflaştırma İşlemlerinde Ponza Taşı Kullanılabilirliğinin Deneysel İncelenmesi”, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, Sayfalar 72 – 77, Cilt 6 - Sayı 2 - Kas 2017.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Deniz, E., Buğutekin, A., Binark, A.K., “Vakum Korumalı Sıcak Plaka Cihazı İmalatı ve Çalışma Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi”, 13-15 Mayıs 2009, 5. Uluslar Arası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), pp. 1780-1784, Karabük.
 2. Deniz, E., Polat, R., Gürel, A.E., Çamur, D., “A Study on The Determination of Animal-Based Biogas Energy Potential of Turkey”, 22-25 February 2011, Proceedings of The 39. International Symposium on Agricultural Engineering (Actual Tasks on Agricultural Engineering), pp. 217-224, Hırvatistan.
 3. Deniz, E., Karagöz, M., Energy Recovery in The Industry Using Absorbtion Cooling, II. International Iron & Steel Symposium, 1-3 April 2015, pp. 806-809, Karabuk/TURKEY.
 4. Deniz, E., “Experimental Investigation of Thermal Conductivity of Different Vacuum Conditions of Blast Furnace Slag”, II. International Iron & Steel Symposium, 1-3 April 2015, pp. 438-441, Karabuk/TURKEY.
 5. Yıldız, A., Gürel, A.E., Deniz, E., “Experimental Investigation of The Effects of Using Evaporative Condenser in Cooling Systems”, XII. International HVAC+R Technology Symposium, pp. 378-383, March 31-April 2, 2016, İstanbul.
 6. Kurtgoz, Y., Deniz, E., “Solar Radiation Exergy and Enviroeconomic Analysis for the West Black Sea Region in Turkey”, 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), May 1-4, 2016, Antalya.
 7. Kurtgoz, Y., Deniz, E., “Comparison of regression analysis, ANN and ANFIS methods in the prediction of monthly mean global solar radiation: A case study”, 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), May 1-4, 2016, Antalya.
 8. Aydın, A., Karagöz, M., Deniz, E., “An Application Example for Demineralized Water Production from Waste Heat of Basic Oxygen Furnace Process”, 3rd International Iron & Steel Symposium (IISS’17), 3-5 Nisan 2017, Karabük, Türkiye.
 9. Karagöz, M., Aydın, A., Deniz, E., “An Application Example for Electric Power Production with Organic Rankine Cycle from Waste Heat of Basic Oxygen Furnace Process”, 3rd International Iron & Steel Symposium (IISS’17), 3-5 Nisan 2017, Karabük, Türkiye.
 10. Karagöz, M., Tunç, N., Çiftçi, B., Ekmekçi, İ., Deniz, E., “Experimental Investigation on The Usability of Granulated Furnace Slag in Biogas Purification Processes”, 3rd International Iron & Steel Symposium (IISS’17), 3-5 Nisan 2017, Karabük, Türkiye.
 11. Karagöz, M., Tunç, N., Çiftçi, B., Ekmekçi, İ., Deniz, E., “Ponza Taşı ve Yüksek Fırın Cürufu Karışımının Biyogaz Saflaştırma İşlemlerinde Kullanılabilirliğinin Deneysel İncelenmesi”, II. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), 18-21 May 2017, Roma/İtalya.
 12. KARAGÖZ, M., ÇİFTÇİ, B., DENİZ, E., BİNARK, A.K., “Determination of The Potential of Biogas Production from Animal Waste in Karabuk City, and Building A Prototype Biogas Plant”, 14th International Combustion Symposium (INCOS2018), pp. 629-633, 25-27 April 2018.
 13. KARAGÖZ, M., KURTGÖZ, Y., DENİZ, E., “Biogas Engine Performance Estimation Using Anfis and Regression Analysis Methods”, 14th International Combustion Symposium (INCOS2018), pp. 786-791, 25-27 April 2018.
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Öz, E.S., Özbaş, E, Deniz, E., “Üstten ve Alt Yandan Beslemeli Kömür Sobalarının Hava Kirliliğine Etkilerinin Karşılaştırılması”, VII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON–2005), 23-26 Kasım 2005, Sayfa: 589-597, İzmir.
 2. Turan, C., Kaşifoğlu, S., Buğutekin, A., Deniz, E., Binark, A.K., “Güneş Enerjili Özürlü Sandalyesi Uygulaması”, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES–2006), 25-27 Mayıs-2006, Sayfa: 148-157, Isparta.
 3. Deniz, E., Buğutekin, A., Kaşifoğlu, S., Öz, E.S., Binark, A.K., “Güneş Kollektörlerinde Soğutucu Akışkan R-404a Kullanımı ve Sistem Verimine Etkileri”, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES–2006), 25-27 Mayıs-2006, Sayfa: 158-166, Isparta.
 4. Kılıçarslan, Y., Buğutekin, A., Deniz, E., Kaşifoğlu, S., Isıkan, O., Binark, A.K., “Seramik Fabrikalarında Ekserji Analizi”, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES–2006), 25-27 Mayıs-2006, Sayfa: 465-473, Isparta.
 5. Kurt, H., Deniz, E., “Kanatçıklı Yüzeylerde Akışkan Debisinin Isı Transferine Etkisinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi”, 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’07), 30 Mayıs-2 Haziran 2007, Cilt 2, Sayfa 732-738, Kayseri.
 6. Kurt, H., Deniz, E., “Hava-Hava Kaynaklı Isı Pompalarında Farklı Kütlelerde Soğutucu Akışkan Kullanılmasının Isı Pompası Performansına Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi”, 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’07), 30 Mayıs-2Haziran 2007, Cilt 2, Sayfa 739-744, Kayseri.
 7. Yılmaz, S., Deniz, E., “Çalışma Akışkanı Olarak R-134a ve R-404a Kullanılan Çift Fazlı Güneş Enerjili Sıcak Su Üretme Sisteminin Tasarımı ve Deneysel Olarak İncelenmesi”, VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON–2007), 25-28 Ekim 2007, Sayfa: 1027-1033, İzmir.
 8. Deniz, E., “Coğrafik ve Meteorolojik Veriler Kullanılarak Trabzon’da Güneş Işınım Şiddetinin Tahmini İçin Bir Çalışma”, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2007, Cilt:2, Sayfa: 695-699, Trabzon
 9. Seçilmiş, A., Buğutekin, A., Deniz, E., Binark, A.K., “Atatürk Barajı Bağlantılı Isıtma-Soğutma Sistemi Tasarımı ve Ekserji Analizi”, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES 2008), 17-21 Aralık 2008, Sayfa: 441-449, İstanbul.
 10. Deniz, E., Binark, A.K., “Vakumlu Yalıtım Panelleri”, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES 2008), 17-21 Aralık 2008, Sayfa: 757-764, İstanbul.
 11. Mulcar, H., Arslan, K., Deniz, E., Onur, N., "R-236fa Kullanılan Bir Ejektör İçerisindeki Türbülanslı Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi", 7. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, pp. 265-270, 15-16 Mayıs 2014, Çankaya Üniversitesi, Ankara/TÜRKİYE.
 12. Karagöz, M.,Kurtgöz, Y., Arslan, K., Deniz, E., Yılmaz, S., “Ejektörlü Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Ejektörlerin Tasarım ve İmalatı”, 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi, pp. 225-236, 23-25 Ekim 2014, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir/TÜRKİYE.
 13. Arslan, K., Karagöz, M., Deniz, E., Ekmekçi, İ., R-1234yf Soğutucu Akışkanının Akış ve Isıl Karakteristiklerinin Sayısal Olarak İncelenmesi, 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 8-11 Nisan 2015, İzmir.
Yayın Kurulunda Yer Alınan Dergi ve Konferanslar
 1. Engineering Science and Technology, an International Journal
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. Energy
 2. Applied Energy
 3. Heat and Mass Transfer
 4. Energy Conversion and Management
 5. Desalination
 6. Desalination and Water Treatment
 7. Environmental Progress & Sustainable Energy
 8. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects
 9. The Arabian Journal for Science and Engineering
 10. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences
 11. Scientia Iranica
 12. International Journal of Ambient Energy
 13. Engineering Science and Technology, an International Journal
 14. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
 15. Düzce Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi
 16. Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (ISSN:1304-4141)
 17. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji
 18. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 19. II. International Iron & Steel Symposium
 20. II. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi
Projeler
 1. Kardemir Ray Profil Haddehanesi Tav Fırını Atık Isısının Geri Kazanımının Soğutma Amacıyla Kullanımı Etüdü, Kardemir A.Ş., Projedeki Görevi: Araştırmacı (Tamamlandı, Kesin Rapor Tarihi: 22/09/2016).
 2. Soğutma Sistemlerinde Adyabatik Nemlendirme İşlemlerinin Sistem Performansına Etkilerinin Teorik ve Deneysel İncelenmesi, TÜBİTAK 2209/A (Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri), Danışman, 2015.
 3. Güneş Enerjili Pişirme Sistemlerinde Vakumlu Pişiricilerin Kullanımının Deneysel İncelenmesi, TÜBİTAK 2209/A (Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri), Danışman, 2015.
 4. "Dondurarak Kurutma Sistemlerinde Kurutma Parametrelerinin Deneysel İncelenmesi", Karabük Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Projesi, Proje Yürütücüsü, Proje Kodu: KBÜ-BAP-13/2-YL-041.
 5. Deniz Araçları Klima (Marine Klima) Sistemlerinde Deniz Suyu Sıcaklığının Sistem Performansına Etkilerinin Teorik ve Deneysel İncelenmesi, TÜBİTAK 2209/A (Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri), Danışman, 2014.
 6. Ev Tipi Soğutma Cihazlarında Sistem Performansının Arttırılarak Enerji Tüketiminin Azaltılması, TÜBİTAK 2209/A (Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri), Danışman, 2014.
 7. Deniz Araçları Klima (Marine Klima) Sistemlerinde Deniz Suyu Debisinin ve Yoğunluğunun Sistem Performansına Etkilerinin Teorik ve Deneysel İncelenmesi, TÜBİTAK 2209/A (Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri), Danışman, 2014.
 8. "Karabük Üniversitesi Proje Pazarı", Tübitak 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı, Proje Koordinatörü (Etkinlik Sorumlusu): Doç.Dr. Emrah DENİZ, Kodu: AR-GE PPP97, Tarih: 24-27 Ekim 2013.
 9. Korumalı Sıcak Plaka Cihazı (Katılar İçin) Tasarımı Ve Çalışmasının Deneysel Olarak İncelenmesi, TÜBİTAK 2209/A (Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri), Danışman, 2013.
 10. “Vakumlama Tekniği ile Çeşitli Yalıtım Malzemeleri Kullanılarak Yüksek Performanslı Yalıtım Malzemeleri Üretimi”, DPT Projesi Çalışanı, Proje No: 2003K121110.
 11. “Mekanik Soğutma Sistemlerinde Kirli Kondenser Uygulamalarının Enerji Tüketimine Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi”, Zong. Karaelmas Üniversitesi Araştırma Projesi, Proje Kodu: 2005-38.01.01.
Ödül ve Destekler
 1. TÜBİTAK Yayın Teşvik (UBYT) 184935, Eylül/2008
 2. TÜBİTAK Yayın Teşivik (UBYT) 191056, Aralık/2008
 3. TÜBİTAK Yayın Teşivik (UBYT) 225326, Nisan/2010
 4. TÜBİTAK Yayın Teşvik (UBYT) 269556, Mart/2012.
Verilen Dersler
 1. MCE 311 Heating Technology
 2. MCE 314-Refrigeration Technology
 3. MCE 407 Basics of HVAC
 4. MKM 430- İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri Tasarımı
 5. MKM 427-Isı Pompası
 6. MKM317-Sıhhi Tesisat Sistemleri Tasarımı
 7. MKM 403-Makine Projesi
 8. MKM 400- Bitirme Projesi
 9. MKM752-Güneş Enerji Sistemleri Tasarımı (Y.L.)
 10. MKM753-İleri Isı Yalıtım Teknikleri (Y.L.)
 11. MKM751-Yeni Enerji Kaynakları (Y.L.)
 12. MKM797-Yüksek Lisans Seminer (Y.L.)
 13. MKM798-Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (Y.L.)
 14. MKM799-Yüksek Lisans Tez Çalışması (Y.L.)
Tez Danışmanlıkları Yüksek Lisans
 
 1. Abdulaziz YILDIZ, "Soğutma Sistemlerinde Soğutma Kapasitesinin Adyabatik Nemlendirme Yöntemi Kullanılarak İyileştirilmesi", Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Nisan/2013.
 2. Hasan MULCAR, "Ejektör (Buhar-Jet) Soğutma Sistemlerinde Farklı Soğutucu Akışkan Kullanımlarının Sayısal İncelenmesi", Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Temmuz-2014.
 3. Berat Burak KAVAK, Güneş Enerjili Termoelektrik Soğutma Sistemlerinde Ardışık (Kaskat) Soğutma Yöntemi Uygulanabilirliğinin Deneysel İncelenmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Ekim/2014.
 4. Ali Osman SUİÇMEZ, Dondurarak Kurutma Sistemlerinde Kurutma Parametrelerinin Deneysel İncelenmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Ekim/2014.
 5. Nuri TUNÇ, "Hayvansal Atıklardan Üretilen Biyogazın Alternatif Malzemeler ile Saflaştırılmasının İncelenmesi", Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Aralık/2016.
 6. Aytaç AYDIN, "Çelik Üretim Prosesinde Açığa Çıkan Atık Isının Değerlendirme Yöntemleri", Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı (Ocak/2018).
 7. Abdul Can İNAL, Soğutma Sistemlerinde Kondenser Kapasite Kaybının Sistem Performansı Üzerine Etkilerinin Deneysel ve Teorik İncelenmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Kasım/2018
 8. İsa ÇİÇEK, "Güneş Enerji Sistemlerinde Nano Akışkan Kullanımının İncelenmesi", Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı (Devam Ediyor).
 9. Serkan ÇINAR, “Güneş Enerjisi Destekli Nemlendirme-Nem Alma Yöntemi Kullanılan Damıtma Sisteminin Teorik ve Deneysel İncelenmesi”, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı (Devam Ediyor).
 10. Seda ÇAKIR, Deniz Suyu Kaynaklı Bir Isı Pompalı Kurutucunun Tasarımı, İmalatı ve Performans Analizi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı (Devam Ediyor).
  Doktora
 
 1. KARAGÖZ, Mustafa, “Hayvansal Atıklardan Kofermantasyon Yöntemi ile Biyogaz Üretimi” Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Eylül/2016.
 2. KURTGÖZ, Yusuf, Karabük Üniversitesi, “Hava Kirliliği, Coğrafi ve Meteorolojik Faktörlerin Güneş Işınım Şiddeti Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı (Ocak/2018)
 3. Mahade Omran Ali ABDULLA, Tasarlanan Yeni Bir Defrost Yönteminin Soğutma Sistem Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı (Devam Ediyor).
Juri Üyelikleri
 1. 2241/B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Proje Yarışması, 24 Haziran 2014, Ankara.
 2. Süleyman ŞİMŞEK, Doktora Yeterlilik Sınavı, KBÜ Otomotiv Laboratuvarı, 28.11.2014, Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Danışman: Bülent ÖZDALYAN.
 

© Fakülte Web Komisyonu