Prof.Dr. M. Bahattin ÇELİK
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Otomotiv ABD, Balıklarkayası Mevkii 78050 Karabük
Oda No 362
 
Telefon (370) 418 70 50 (Dahili: 4110)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta mcelik@karabuk.edu.tr
  mbcelik@gmail.com
Kişisel Web Sayfası -
 
Çalışma Alanları Otomotiv, Taşıt teknolojileri, Elektrikli taşıtlar, Alternatif yakıtlar, Motor performansı, Emisyonlar
   
Ünvan ve Görevler
 1. Prof. Dr., Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2014-Halen.
 
 1. Doç. Dr., Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Karabük Üniversitesi, 2009-2014
 2. Yrd. Doç. Dr., Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük Üniversitesi, 2007-2009
 3. Yrd. Doç. Dr., Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ), 2000-2007.
 4. Teknik Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, 1986-2000.
İdari Görevler
 1. Orman Fakültesi Dekanlığı, 2015- halen.
 
 1. Anabilim Dalı Başkanı, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı (2009-halen)
Eğitim Lisans Makina Eğitimi Bölümü/Otomotiv, Gazi Üniversitesi,1985.
  Yüksek Lisans Fen Bil. Enstitüsü/Makine Eğitimi, Gazi Üniversitesi,1994.
  Doktora Fen Bil. Enstitüsü/Makine Eğitimi, Gazi Üniversitesi,1999.
 
Tezler Yüksek Lisans Metanol-Benzin Karışımlarının Motor Performansına ve Egzoz Emisyonlarına Etkisi.
  Doktora Buji İle Ateşlemeli Bir Motorun Sıkıştırma Oranının Değişken Hale Dönüştürülmesi ve Performansa Etkisinin Araştırılması.
 
Yayınlar  
  Kitap ve Kitap Bölümleri
 
 1. Editör: Daniela Siano, Kitap Adı:Fuel Injection, Bölüm Adı: Gasoline Direct Injection, Bölüm Yazarı: M. Bahattin Çelik and Bülent Özdalyan. Publisher: Intech., August 2010.( ISBN 978-953-307-116-9) (www.intechopen.com/books/show/title/fuel-injection)
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Doğan, O., Çelik, M. B., Ozdalyan, B., Effect of tire derived fuel/diesel fuel blends utilization on diesel engine performance and emissions, Fuel, 95, 340–346, 2012.
 2. Çelik, M. B., Özdalyan, B., Alkan, F., “The Use of Pure Methanol as Fuel at High Compression Ratio in a Single Cylinder Gasoline Engine”, Fuel, 90, 4, 1591-1598, 2011.
 3. Koşar, M., Özdalyan, B., Çelik, M.B., “Usage of Hydrogen for Improving Emissions and Fuel Consumption in a Small Gasoline Engine”, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi,31, 2, 101-108, 2011.
 4. Çelik, M. B., “Experimental Determination of Suitable Ethanol-Gasoline Blend Rate at High Compression Ratio for Gasoline Engine”, Applied Thermal Engineering, 28, 5-6, 396-404,2008.
 5. Çelik, M. B., “Performance Improvement And Emission Reduction in Small Engine with Low Efficiency”, Journal of Energy Institute, 80, 3, 175-180, 2007.
 6. Çelik, M. B., Bayır, R., “Fault Detection in Internal Combustion Engines Using Fuzzy Logic”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineering Part: D Journal of Automobile Engineering, 221, 5, 579–587, 2007.
 7. Çelik, M. B., Balki, M. K., “Düşük Güçlü Bir Motorda Farklı Sıkıştırma Oranlarında LPG Kullanımının Performans Ve Emisyonlara Etkisi’’, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2, 1, 81–86, 2007.
 8. Çelik, M. B., Çolak, A., “Buji Ateşlemeli Bir Motorda Alternatif Yakıt Olarak Saf Etanolun Kullanılması”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 23, 3, 619–626, 2008.
 9. Çelik, M. B., Kadı, İ., “The Relation Between Meteorological Factors And Pollutants Concentrations in Karabük City”, G. U. Journal of Science, 20, 4, 87-95, 2007.
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Çelik, M. B., Bayır R., Özdalyan, B., “Bilgisayar Destekli Motor Test Standının Tasarımı Ve İmalatı”, Teknoloji, 10, 2, 131-141 (2007).
 2. Çelik, M. B., Aktaş, A. , Özdalyan, B., “Gerçek Yol Şartlarında Lpg Ve Benzinle Çalışan İki Taşıtın Emisyon Bakımından Karşılaştırılması’’, Uludağ Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, 11, 1, 45-54 (2006).
 3. Sezer, K., Özdalyan, B., Çelik, M.B., “Karbüratörlü Motora Karışım İçerisine saf Oksijen İlave Edilmesinin Motor Karakteristiklerine Etkisi’’, Teknoloji, 8, 2, 139-145 (2005).
 4. Yaman, H., Çelik, M.B.,“Benzinli Motorlarda Egzoz Emisyonlarına Etki Eden Faktörlerin Deneysel Olarak İncelenmesi’’, Teknoloji, 7, 4, 681-691 (2004).
 5. Çelik, M. B., Özdalyan, B., Kadı, İ., Borat, O., “Günün Saatlerine Göre Karabük’te Hava Kirliliği”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15, 1, 181-189 (2002).
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Balki, M. K., Sayın, C., Çelik, M. B., “SPG Kullanılan Buji Ateşlemeli Bir Motorda Sıkıştırma Oranının Performans Ve Emisyonlara Etkisi”, 10. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 9-10 Ekim, 2008, 383-389, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 2. Çelik, M.B., Yaman H., Uzun, İ., “Buji Ateşlemeli Bir Motorda Sıkıştırma Oranı Değişiminin Güç Ve Emisyonlara Etkisi”, 9. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Kırıkkale Üniversitesi, 16-17 Kasım, s. 496-504, Kırıkkale, 2006.
 3. Çelik, M.B. , Karaman, M., “Bilgisayar Destekli Uzaktan Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Ve Otomotiv Elektrik Ve Elektroniği Dersine Uygulanması’’, 5. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Sakarya Üniversitesi, 21–23 Eylül, Cilt 1, s. 112–117, Sakarya, 2005.
 4. Çelik, M.B. , Bayır, R., “Bilgisayar Destekli Motor Test Standı İçin Kullanıcı Ara Yüzlü Yazılım Tasarımı’’, 4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, 28–30 Eylül, s. 983–987, Konya, 2005.
 5. Aktaş, A., Çelik, M.B., Özdalyan, B. “Benzin Motorlu Taşıtlarda Sürüş Koşullarının Egzoz Emisyonlarına Etkisi’’, 8. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 8-9 Eylül, s.242-251, Ankara, 2004.
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Balcı, M., Çelikten, İ., Özdalyan B., Çelik, M.B., “Karabük İlindeki Taşıt Sayıları, Emisyonlar ve Trafik’’, Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, 25-27 Nisan, Ankara, 2001.
 2. Çelik, M.B., Salman, S., Korkmaz, İ., Balcı, M., “Buji İle Ateşlemeli Değişken Sıkıştırma Oranlı Motorlar’’, 5. Yanma Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, 21-23 Temmuz, 148-161, Bursa, 1997.
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. 1.Fuel 2.Journal of Automobile Engineering
Projeler
 1. Zeki Denetimli İçten Yanmalı Motor Test Sisteminin Üretimi, TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SANTEZ projesi, Proje No: 00516.STZ.2009-2, Proje Bütçesi: 197000 TL, Proje süresi: 3 Yıl (01.12.2009-01.12.2012), (Proje Yöneticisi).
 2. Bilgisayar Destekli Motor Test Standı, ZKÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2003-38-02-02, Proje Bütçesi:18000 TL, Proje süresi: 3 Yıl (01/08/2003 - 01/08/2006). 2006. (Proje Yöneticisi).
 3. İçten Yanmalı Bir Motorda Elektro-Mekanik Valf Uygulaması, DPT Projesi, Proje No: 2005K121110, Proje Bütçesi:20000 TL, Proje süresi: 2 Yıl (01/01/2005-01/01/2007).2007.(Proje Araştırmacısı).
 4. Karabük Hava Kirliliği Araştırması, DPT Projesi, Proje No: 98K12170, Proje süresi: 3 Yıl (1998-2000).2000.(Proje Araştırmacısı).
Ödül ve Destekler
 1. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Yayın Teşvik Ödülleri (2007-2011).
Üyelikler
 1. Yanma Enstitüsü.
Verilen Dersler
 1. Otomotiv laboratuvarı.
 2. Taşıt Diyagnostiği.
 3. İş ve Endüstri Makineleri
 4. Elektrikli Taşıtlar
 5. Taşıt Motorlarında Ölçme Teknikleri (Y. Lisans)
 6. İçten Yanmalı Motorlarda Yakıtlar (Doktora)
Tez Danışmanlıkları Yüksek Lisans
 
 1. Çat, S., “Dizel Motorda Atık Biodizel Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkisi”, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
 2. Bayık, M., “Dizel Yakıtına İzobütanol İlavesinin Performans Ve Emisyonlara Etkisi”, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.
 3. Şimşek, D. “Soya Yağı Metil Esterinin Değişik Püskürtme Basınçlarında Dizel Motor Performans Ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması”, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.
 4. Alkan, F., “Benzinli Motorda Yüksek Sıkıştırma Oranında Saf Metanolun Yakıt Olarak Kullanılması”, Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 5. Mert, Z., “Tek Silindirli Bir Motorda Sürtünmeye Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Ve Sürtünme Gücünün Azaltılması”, Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 6. Koşar, M. “Benzinli Motorlarda Hidrojen Kullanımının Performans Ve Emisyonlara Etkisi”, Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 7. Çolak, A., “Buji Ateşlemeli Bir Motorda Farklı Sıkıştırma Oranlarında Etanol Kullanımının Performans Ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi”, Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
 8. Karaman, M., “Bilgisayar Destekli Uzaktan Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Ve Otomotiv Elektrik Ve Elektroniği Dersine Uygulanması”, Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
 9. Balki, M. K., “Buji Ateşlemeli Motorda Farklı Sıkıştırma Oranlarında LPG Kullanımının Performans Ve Emisyonlara Etkisi”, Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
 10. Yaman, H., “Benzinli Motorlarda Egzoz Emisyonlarına Etki Eden Faktörlerin Deneysel Olarak İncelenmesi”, Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.
  Doktora
 
 1. Doğan, O., Atık Taşıt Lastiğinden Üretilen Pirolitik Yakıtın Bir Dizel Motorda Kullanımının Deneysel Olarak Araştırılması, KBÜ, Fen Bil. Enst., 2012.
 

© Fakülte Web Komisyonu