Prof.Dr. M. Bahattin ÇELİK
Address Karabuk University, Faculty of Engineering, Machine Engineering, Automotive Department, Baliklarkayasi Mevkii 78050 Karabuk Turkey
Office 362
 
Phone (+90 370) 418 70 50 (Ext. 4110)
Fax (+90 370) 418 70 01
 
E-mail mcelik@karabuk.edu.tr
  mbcelik@gmail.com
Personal Web Page -
 
Areas of Interest Automotive, Vehicle technologies, Electric vehicles, Alternative fuels, Engine performance, Emissions
   
Academic and Work History
 1. Prof. Dr., Karabuk University, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, 2014-Continues.
 
 1. Assoc.Prof.Dr., Karabuk University, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering (Automotive Engineering), 2009-2014.
 2. Assist.Prof.Dr., Karabuk University, Faculty of Technical Education, Department of Mechanical Education (Automotive),2007-2009.
 3. Assist.Prof.Dr., ZKÜ Karabuk Faculty of Technical Education, Department of Mechanical Education (Automotive), 2002-2007.
 4. Lecturer, Republic of Turkey Ministry of National Education, 1986-2000.
Administrative Experience
 1. Dean of Forestry Faculty, 2015- continuous.
 
 1. Head of Automotive Engineering Division, KBÜ Engineering Faculty, Mechanical Engineering Department,2009-Continues).
   
Education B. Sc. Automotive Teacher Education Program, Gazi University, 1985.
  M. Sc. Graduate School of Natural and Applied Sciences,Department of Mechanical Education, Gazi University,1994.
  Ph. D. Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Mechanical Education, Gazi University, 1999.
 
Theses M. Sc. Effect of Methanol-Gasoline Blends on Engine Performance and Exhaust Emissions.
  Ph.D. Converting the Compression Ratio of a Spark Ignition Engine to Variable and its Effects on Performance.
 
Publications  
  Books and Book Chapters
 
 1. Editor: Daniela Siano, Fuel Injection, Chapter: Gasoline Direct Injection, M. Bahattin Çelik and Bülent Özdalyan. Publisher: Intech., August 2010.( ISBN 978-953-307-116-9) (www.intechopen.com/books/show/title/fuel-injection)
  Journal Articles
 
 1. Doğan, O., Çelik, M. B., Ozdalyan, B., Effect of tire derived fuel/diesel fuel blends utilization on diesel engine performance and emissions, Fuel, 95, 340–346, 2012.
 2. Çelik, M. B., Özdalyan, B., Alkan, F., “The Use of Pure Methanol as Fuel at High Compression Ratio in a Single Cylinder Gasoline Engine”, Fuel, 90, 4, 1591-1598, 2011.
 3. Koşar, M., Özdalyan, B., Çelik, M.B., “Usage of Hydrogen for Improving Emissions and Fuel Consumption in a Small Gasoline Engine”, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi,31, 2, 101-108, 2011.
 4. Çelik, M. B., “Experimental Determination of Suitable Ethanol-Gasoline Blend Rate at High Compression Ratio for Gasoline Engine”, Applied Thermal Engineering, 28, 5-6, 396-404,2008.
 5. Çelik, M. B., “Performance Improvement And Emission Reduction in Small Engine with Low Efficiency”, Journal of Energy Institute, 80, 3, 175-180, 2007.
 6. Çelik, M. B., Bayır, R., “Fault Detection in Internal Combustion Engines Using Fuzzy Logic”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineering Part: D Journal of Automobile Engineering, 221, 5, 579–587, 2007.
 7. Çelik, M. B., Balki, M. K., “Düşük Güçlü Bir Motorda Farklı Sıkıştırma Oranlarında LPG Kullanımının Performans Ve Emisyonlara Etkisi’’, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2, 1, 81–86, 2007.
 8. Çelik, M. B., Çolak, A., “Buji Ateşlemeli Bir Motorda Alternatif Yakıt Olarak Saf Etanolun Kullanılması”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 23, 3, 619–626, 2008.
 9. Çelik, M. B., Kadı, İ., “The Relation Between Meteorological Factors And Pollutants Concentrations in Karabük City”, G. U. Journal of Science, 20, 4, 87-95, 2007.
 10. Çelik, M. B., Bayır R., Özdalyan, B., “Bilgisayar Destekli Motor Test Standının Tasarımı Ve İmalatı”, Teknoloji, 10, 2, 131-141 (2007).
 11. Çelik, M. B., Aktaş, A. , Özdalyan, B., “Gerçek Yol Şartlarında Lpg Ve Benzinle Çalışan İki Taşıtın Emisyon Bakımından Karşılaştırılması’’, Uludağ Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, 11, 1, 45-54 (2006).
 12. Sezer, K., Özdalyan, B., Çelik, M.B., “Karbüratörlü Motora Karışım İçerisine saf Oksijen İlave Edilmesinin Motor Karakteristiklerine Etkisi’’, Teknoloji, 8, 2, 139-145 (2005).
 13. Yaman, H., Çelik, M.B.,“Benzinli Motorlarda Egzoz Emisyonlarına Etki Eden Faktörlerin Deneysel Olarak İncelenmesi’’, Teknoloji, 7, 4, 681-691 (2004).
 14. Çelik, M. B., Özdalyan, B., Kadı, İ., Borat, O., “Günün Saatlerine Göre Karabük’te Hava Kirliliği”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15, 1, 181-189 (2002).
  Conference Proceedings
 
 1. Balki, M. K., Sayın, C., Çelik, M. B., “SPG Kullanılan Buji Ateşlemeli Bir Motorda Sıkıştırma Oranının Performans Ve Emisyonlara Etkisi”, 10. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 9-10 Ekim, 2008, 383-389, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 2. Çelik, M.B., Yaman H., Uzun, İ., “Buji Ateşlemeli Bir Motorda Sıkıştırma Oranı Değişiminin Güç Ve Emisyonlara Etkisi”, 9. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Kırıkkale Üniversitesi, 16-17 Kasım, s. 496-504, Kırıkkale, 2006.
 3. Çelik, M.B. , Karaman, M., “Bilgisayar Destekli Uzaktan Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Ve Otomotiv Elektrik Ve Elektroniği Dersine Uygulanması’’, 5. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Sakarya Üniversitesi, 21–23 Eylül, Cilt 1, s. 112–117, Sakarya, 2005.
 4. Çelik, M.B. , Bayır, R., “Bilgisayar Destekli Motor Test Standı İçin Kullanıcı Ara Yüzlü Yazılım Tasarımı’’, 4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, 28–30 Eylül, s. 983–987, Konya, 2005.
 5. Aktaş, A., Çelik, M.B., Özdalyan, B. “Benzin Motorlu Taşıtlarda Sürüş Koşullarının Egzoz Emisyonlarına Etkisi’’, 8. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 8-9 Eylül, s.242-251, Ankara, 2004.
 6. Balcı, M., Çelikten, İ., Özdalyan B., Çelik, M.B., “Karabük İlindeki Taşıt Sayıları, Emisyonlar ve Trafik’’, Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, 25-27 Nisan, Ankara, 2001.
 7. Çelik, M.B., Salman, S., Korkmaz, İ., Balcı, M., “Buji İle Ateşlemeli Değişken Sıkıştırma Oranlı Motorlar’’, 5. Yanma Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, 21-23 Temmuz, 148-161, Bursa, 1997.
Reviewer of
 1. 1.Fuel 2.Journal of Automobile Engineering
Involved Projects
 1. Zeki Denetimli İçten Yanmalı Motor Test Sisteminin Üretimi, TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SANTEZ projesi, Proje No: 00516.STZ.2009-2, Proje Bütçesi: 197000 TL, Proje süresi: 3 Yıl (01.12.2009-01.12.2012), (Proje Yöneticisi).
 2. Bilgisayar Destekli Motor Test Standı, ZKÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2003-38-02-02, Proje Bütçesi:18000 TL, Proje süresi: 3 Yıl (01/08/2003 - 01/08/2006). 2006. (Proje Yöneticisi).
 3. İçten Yanmalı Bir Motorda Elektro-Mekanik Valf Uygulaması, DPT Projesi, Proje No: 2005K121110, Proje Bütçesi:20000 TL, Proje süresi: 2 Yıl (01/01/2005-01/01/2007).2007.(Proje Araştırmacısı).
 4. Karabük Hava Kirliliği Araştırması, DPT Projesi, Proje No: 98K12170, Proje süresi: 3 Yıl (1998-2000).2000.(Proje Araştırmacısı).
Awards
 1. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Yayın Teşvik Ödülleri (2007-2011).
Membership
 1. Combustion Institute.
Courses Tought
 1. Automotive Laboratory.
 2. Vehicle Diagnosis.
 3. Work and Industrial Machinery.
 4. Electric Vehicles.
 5. Measurement Techniques in Vehicle Engines.
 6. Fuels in Internal Combustion Engines.
Thesis Supervision Master
 
 1. Çat, S., “Dizel Motorda Atık Biodizel Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkisi”, Karabuk University Graduate School of Natural and Applied Sciences, 2012.
 2. Bayık, M., “Dizel Yakıtına İzobütanol İlavesinin Performans Ve Emisyonlara Etkisi”, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.
 3. Şimşek, D. “Soya Yağı Metil Esterinin Değişik Püskürtme Basınçlarında Dizel Motor Performans Ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması”, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.
 4. Alkan, F., “Benzinli Motorda Yüksek Sıkıştırma Oranında Saf Metanolun Yakıt Olarak Kullanılması”, Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 5. Mert, Z., “Tek Silindirli Bir Motorda Sürtünmeye Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Ve Sürtünme Gücünün Azaltılması”, Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 6. Koşar, M. “Benzinli Motorlarda Hidrojen Kullanımının Performans Ve Emisyonlara Etkisi”, Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 7. Çolak, A., “Buji Ateşlemeli Bir Motorda Farklı Sıkıştırma Oranlarında Etanol Kullanımının Performans Ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi”, Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
 8. Karaman, M., “Bilgisayar Destekli Uzaktan Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Ve Otomotiv Elektrik Ve Elektroniği Dersine Uygulanması”, Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
 9. Balki, M. K., “Buji Ateşlemeli Motorda Farklı Sıkıştırma Oranlarında LPG Kullanımının Performans Ve Emisyonlara Etkisi”, Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
 10. Yaman, H., “Benzinli Motorlarda Egzoz Emisyonlarına Etki Eden Faktörlerin Deneysel Olarak İncelenmesi”, Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.
  Ph.D.
 
 1. Doğan, O., The Experimental Investigation of Utilization of Scrap Tire Derived Pyrolytic Fuel in a Diesel Engine. KBÜ, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 2012.