Prof.Dr. Mehmet ÖZALP
Dean
Address Karabuk University, Faculty of Engineering, Machine Engineering, Baliklarkayasi Mevkii 78050 Karabuk Turkey
Office M212
 
Phone (+90 370) 418 70 50 (Ext. 3993)
Fax (+90 370) 418 70 01
 
E-mail mozalp@karabuk.edu.tr
 
Academic and Work History
 
Administrative Experience
 
   
Education B. Sc.
 
Publications  
  Journal Articles
 
 1. Sözen, A.,Arcaklıoğlu, E., Özalp, M.,"A New Approach To Thermodynamic Analysis Of Ejector-Absorption Refrigeration Systems: Artificial Neural Networks", Applied Thermal Engineering, 23(8), 937-953, (2003).
 2. Sözen, A., Özalp, M., "Performance Improvement of Absorption Refrigeration System Using Triple-Pressure-Level", Applied Thermal Engineering, 23(13), 1577-1593, (2003).
 3. Sözen, A., Kurt, M., Akçayol, M.A., Özalp, M., Performance Prediction Of A Solar Driven Ejector-Absorption Cycle Using Fuzzy Logic, Renewable Energy, 29, 53-71, (2004).
 4. Sözen, A., Arcaklıoğlu, E., Özalp, M., Kanıt, E. G., "Use of Artificial Neural Networks for Mapping the Solar Potential in Turkey", Apllied Energy, 77, 273-286, (2004).
 5. Sözen, A., Arcaklıoğlu, E., Özalp, M., "Performance analysis of ejector absorption heat pump using ozone safe fluid couple through artificial neural networks", Energy Conversion and Management,45(13-14), 2233-2253, (2004).
 6. Sözen, A., Özalp, M., Arcaklıoğlu, E., "Prospects for utilisation of solar driven ejector-absorption cooling system in Turkey", Applied Thermal Engineering, 24, 1019-1035, (2004).
 7. Sözen, A.,Arcaklıoğlu, E., Özalp, M.,"Estimation Of Solar Potential In Turkey By Artificial Neural Networks Using Meteorological And Georaphical Data", Energy Conversion and Management, 2004, 45/18-19 pp. 3033-3052, (2004).
 8. Sözen, A., Arcaklıoğlu, E., Özalp, M, Kanıt, E. G., "A Study For Estimating Solar Resource In Turkey Using Artificial Neural Networks", Energy Sources, 26, 1369-1378, 2004.
 9. Sözen, A., Özalp, M, "Solar Driven Ejector-Absorption Cooling System", Applied Energy, 80 (1), 97-113, 2005.
 10. Sözen, A., Arcaklıoğlu, E., Özalp, M, Yücesu, S., "Performance Parameters of an Ejector-Absorption Heat Transformer", Applied Energy, 80 (3), 273-289, 2005.
 11. Sözen, A., Arcaklıoğlu, E., Özalp, M, Kanıt, E.,G., "Solar-energy Potential in Turkey", Applied Energy, 80, 367-381, 2005.
 12. Sözen, A., Arcaklıoğlu, E., Özalp, M, Çağlar, N., "Forecasting Based on Neural Network Approach of Solar Potential in Turkey", Renewable Energy, 30 (7), 1075-1090, 2005.
 13. Sözen, A., Arcaklıoğlu, E., Özalp, M, "Formulation Based on Artificial Neural Network of Thermodynamic Properties of Ozone Friendly Refrigerant/Absorbent Couples", Applied Thermal Engineering, 25, 1808-1820, 2005.
 14. Sözen, A., Arcaklıoğlu, E., Özalp, M, "?Investigation of Thermodynamic Properties of Absorbent/Refrigerant Fluid Couples Using Neural Networks", Chemical Engineering and Processing, 43 (10), 1253-1264, 2004.
 15. Sözen, A., Özalp, M, Arcaklıoğlu, E., "Calculation for the thermodynamic properties of an alternative refrigerant (R508b) using artificial neural network", Applied Thermal Engineering, 27 (10), 551-559, 2007.
 16. Sözen, A, Arcaklıoğlu, E., Özalp, M., "Methanol/LiBr ile Çalışan Ejektörlü Absorpsiyon Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizinde Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması" , Teknoloji, Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, 3-4, 27-37, (2002).
 17. Özalp, M., "Türkiye'de Ejektörlü Absorbsiyonlu Soğutma Sıstemlerinde Güneş Enerjisinden Faydalanılması", Teknoloji, Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, 7-2, Sayfa 297-309, (2004).
  Conference Proceedings
 
 1. Sözen, A., Özalp, M., ?Performance Improvement of Absorption Refrigeration System Used Triple-Pressure-Level?, The First International Exergy, Energy and Environment Symposium, IEES-1, Proceedings, pp.819-826, 13-17 Temmuz 2003.
 2. Sözen, A, Özalp, M., Arcaklıoğlu, E., ?Ejektörlü Isı Pompasının Termodinamik Analizinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi?, 3. Uluslarası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, cilt 3, 522-539, (2003).
 3. Ataer, Ö. E., Özalp, M., Bıyıkoğlu, A.," Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemlerinde Kullanılabilecek Soğutucu Akışkanların Karşılaştırılması", V. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, 481-487., 3-6 Ekim 2001., İzmir, Türkiye.
 4. Sözen, A, Özalp, M., "Güneş Enerjisi ile Çalışan Soğurmalı Soğutma Sistemlerinin Performansına Etki Eden Faktörler", IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES'2002, Bildiri Kitabı, cilt 1, pp.131-139, İstanbul, 16-18 Ekim 2002.
 5. Sözen, A, Özalp, M., Arcaklıoğlu, E., "Ozon Tabakasına Zarar Vermeyen Soğutucu/Absorber Akışkan Çiftlerinin PVTx Özelliklerinin Yapay Sinir Ağlarıyla Belirlenmesi", III.Atmosfer Kongresi, Bildiriler Kitabı, 416-430, İstanbul, (2003).
Involved Projects
Awards
Membership
Courses Tought