Doç.Dr. Selami SAĞIROĞLU
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Balıklarkayası Mevkii 78050 Karabük//TÜRKİYE
Oda No A229
 
Telefon (370) 418 7 05 (Dahili: 3963)
Faks (370) 418 7 00
 
E-posta ssagiroglu@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları İçten yanmalı motorlar, taşıt teknolojileri, yakıtlar ve yanma, Otomotiv Mekatroniği, Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar
   
Ünvan ve Görevler
 1. 1993-2001: Araştırma Görevlisi, Dumlupınar Üniversitesi, Simav Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Otomotiv Eğitimi
 
 1. 2002-2006: Öğretim Görevlisi, BÜLENT ECEVİT Üniversitesi, Karabük Meslek Yüksekokulu, Otomotiv Programı
 2. 2006-2007: Dr. Öğretim Görevlisi, BÜLENT ECEVİT Üniversitesi, Karabük Meslek Yüksekokulu, Otomotiv Programı
 3. 2007-2009: Yrd.Doç.Dr., Karabük Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar Bölümü, Otomotiv Programı
 4. 2009-2018: Yrd.Doç.Dr., Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Otomotiv Mühendisliği Programı
 5. 2018- ... : Doç.Dr., Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Otomotiv Mühendisliği Programı
İdari Görevler
 1. 19.10.2012-2015: Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı, Makine Mühendisliği Bölümü, Karabük Üniversitesi
 
 1. 18.08.2016-01.08.2017: Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı, Makine Mühendisliği Bölümü, Karabük Üniversitesi,
 2. 05/03/2018-05.08.2019:Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı, Makine Mühendisliği Bölümü, Karabük Üniversitesi
 3. 2016-2017: İş Başı Eğitimi Programı Projesi Mühendislik Fakültesi Koordinatörü, (Kardemir, Türkiye İş kurumu, Karabük Üniversitesi
 4. 2016-...: Metroloji Laboratuvarı Koordinatörü,KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/DEMİR ÇELİK ENSTİTÜSÜ
 5. 2012-...: Makine Mühendisligi Bölüm BEK Koordinatörü Yardımcısı
Eğitim Lisans Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi Bölümü, Otomotiv Eğitimi Anabilim Dalı, 1993
  Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi, 1996
  Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi, 2006
 
Tezler Lisans -
  Yüksek Lisans Otomotiv Bakım Atelyelerinde Uygulamalı İş Etüdü Ve Islah İmkanları Üzerinde Bir Araştırma
  Doktora Buji İle Ateşlemeli Bir Motorda Elektromanyetik Kumandalı Supap Mekanizması Tasarımı, İmalatı Ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması
 
Yayınlar  
  Kitap ve Kitap Bölümleri
 
 1. Fatih UYSAL, Selami SAĞIROĞLU, Variable Valve Timing Systems, Publisher:Lambert Academic Publishing, ist ein Imprint der / is a trademark of OmniScriptum GmbH & Co. KG BahnhofstraBe 28,66111 Saarbrücken Deutschland/GERMANY. (ISBN 978-659-89029-1) (www.intechopen.com/books/show/title/fuel-injection)
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Uysal, F., SAĞIROĞLU, S. "The Effects of a Pneumatic-Driven Variable Valve Timing Mechanism on the Performance of an Otto Engine" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 61,11,621-631, September 2015
 2. Çay, Yusuf / Çiçek, Adem / Kara, Fuat / Sağiroğlu, Selami, Prediction of engine performance for an alternative fuel using artificial neural network, Applied Thermal Engineering, 37, p.217-225, May 2012

 3. Öz, A., Gürbüz, H., Yakut, A.K., Sağıroğlu, S., "Braking performance and noise in excessive worn brake discs coated with HVOF thermal spray process" Journal of Mechanical Science and Technology 31 (2), 535-543, February(2017)
 4. UYSAL FATİH,KILINÇ ENES,KURT HÜSEYİN,ÇELİK ERDAL,DÜĞENCİ MUHARREM,SAĞIROĞLU SELAMİ, "Estimating Seebeck Coefficient of a p-Type High Temperature Thermoelectric Material Using Bee Algorithm Multi-layer Perception",Journal of Electronic Materials, DOİ:10.1007/s11664-017-5497-6, 42-9, August 2017
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. A. ÖZ, R. SAMUR, H. MİNDİVAN, A. DEMİR, S SAGİROGLU, "EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE WEAR AND CORROSİON BEHAVİORS OF A GRAY CAST İRON COATED WİTH A COLMONOY 88 ALLOY DEPOSİTED BY HİGH VELOCİTY OXYGEN FUEL (HVOF) THERMAL SPRAY", METALURGİJA - JOURNAL FOR THEORY AND PRACTİCE İN METELLURGY 52 (3), 368 - 370, July 2013
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Sağıroğlu, S., Salman, M.S., "Buji İle Ateşlemeli Bir Motorda Elektromanyetik Kumandalı Supap Mekanizması Tasarımı, İmalatı ve Egzoz Emisyonuna Etkisinin Araştırılması", Teknoloji Dergisi, Cilt 10, Sayı:2, Sayfa:113-122, Ocak 2007.
 2. Keskin, A., Sağıroğlu, S., “Dizel Motorlarından Kaynaklanan Egzoz Emisyonları Ve Kontrol Yöntemleri”, Mühendis ve Makina, Cilt: 51, Sayı: 606, Temmuz 2010.
 3. Ali ÖZ, Abdullah DEMİR, Selami SAĞIROĞLU, Performans Enhancing Implementations in Internal Combustion Engines, Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology (JoCREST), Issue 2, Volume 3, 2017
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Sağıroğlu, S., Salman, M.S., Buji İle Ateşlemeli Bir Motorda Elektromanyetik Kumandalı Supap Mekanizması Tasarımı İmalatı Ve Performansa Etkilerinin Araştırılması, 9. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Sayfa:581-597, 16-17 Kasım 2006 Kırıkkale, Türkiye.
 2. Sağıroğlu, S., Otomotiv Bakım Atelyelerinde Uygulamalı Metot Etüdü, Zaman Etüdü Ve Islah İmkanları Üzerinde Bir Araştırma, 10. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Sayfa:520-528, 09-10 Ekim 2008, Sakarya, Türkiye.
 3. Sağıroğlu S., Otomotiv Bakım Atelyelerinin Ergonomik Açıdan İncelenmesi, S: 2038-2045, 5. İleri Teknoloji Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye.
 4. Uysal, F., Sağıroğlu, S., BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA DEĞİŞKEN SUPAP MEKANİZMASI TASARIMI, İMALATI VE MOTOR PERFORMANSINA ETKİSİ, 12. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Sayfa:281-287, 24-26 Mayıs 2012 KOCAELİ, TÜRKİYE
 5. Kayfeci M., Gedik E., Sağıroğlu S., Kurt H., Taşıt İklimlendirmesinde Alternatif Klima Sistemlerinin Kullanımının Araştırılması, S:1882-1886, 5. İleri Teknoloji Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye.
 6. Mesut, E., Sağıroğlu, S., ATIK AYÇİÇEĞİ YAĞINDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ VE ÖN ISITMA UYGULAMASI, 12. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Sayfa:302-309, 24-26 Mayıs 2012 KOCAELİ, TÜRKİYE
 7. UYSAL FATİH, KILINÇ ENES, KURT HÜSEYİN,ÇELİK ERDAL,ÇAY YUSUF,SAĞIROĞLU SELAMİ (2015). TERMOELEKTRIK MALZEMELERIN AYAK GEOMETRISININ ISI GEÇISI ÜZERINE ETKILERI. 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE Universidad Politecnica de Valencia 3-5 June 2015, 2607-2613. Tam metin Bildiri. Yayın No:(1593905)
 8. Öz, A., Yakut, A. K., Sağıroğlu, S., Gürbüz, H., Yüksek Hızda Oksijen Yakıt Püskürtme (HVOF) Yöntemi ile Tungsten-Karbür-Kobalt (%88WC-%12Co) Kaplanmış Fren Diskinde Frenleme Performansının Deneysel Olarak Araştırılması, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) Çukurova University Congress, Congress Center, October 26-28, 2016, Adana / TURKEY Pages: 2973-2983, Paper ID:842
 9. Samet ÇAT, Mustafa AYDIN, Samet USLU, Mustafa Bahattin ÇELİK, Selami SAĞIROĞLU, Atık Biyodizel Kullanılan Bir Dizel Motorda Püskürtme Basıncının Değiştirilmesinin Performans ve Emisyonlara Etkisi, 14th International Combustion Symposium (INCOS2018) 25-27 April 2018
 10. Ali ÖZ, Ali Kemal YAKUT, Selami SAĞIROĞLU, Experimental Investigation of Braking Performance on Cr2O3 Coated Brake Disk by Plasma Spray Technique. International Advanced Researches & Engineering Congress. 16-18 November 2017 Osmaniye/TURKEY
 11. Ali ÖZ, Selami SAĞIROĞLU, "Kaynakçılığın Çalışma Hayatındaki Risklerinin Değerlendirilerek Önleme ve Koruma Politikaları Oluşturulması". International Conference on Multidisciplinary Sciences (ICOMUS) 25-26 November 2017, Ramada, Ankara/Turkey.
 12. Ali ÖZ, Mustafa ARI, Nurettin ARPAÇ, Selami SAĞIROĞLU, Ayşegül VURAL, "Ambulans Araçlarında Oksijen Kaçaklarının Algılanması ve Alınacak Önlemlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İncelenmesi". International Conference on Multidisciplinary Sciences (ICOMUS) 25-26 November 2017, Ramada, Ankara/Turkey.
 13. Ali ÖZ, Selami SAĞIROĞLU, "Küresel Grafit Dökme Demir Fren Disklerinin Taşıtlarda Kullanımının Frenleme Performansı ve Frenleme Gürültüsü Açısından İncelenmesi". International Conference on Multidisciplinary Sciences (ICOMUS) 25-26 November 2017, Ramada, Ankara/Turkey.
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Tepe, A.Ü., Sağıroğlu, S., Soğuk Hava Şartlarında Motorun Tükettiği Havanın Sıcaklığının Elektrikli Isıtıcı İle Arttırılmasının Motor Performansına Ve Egzoz Emisyonlarına Etkisi, 8. Otomotiv Teknolojileri Kongresi OTEKON 2016, 23-24 Mayıs 2016, Bursa -Türkiye
Yayın Kurulunda Yer Alınan Dergi ve Konferanslar
 1. International Journal of Mechatronics and Automotive Research (IJMAR), Editorial Board (EB) member
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. GAZİ TEKNOPARK PROJE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU - HAKEM
 2. TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
 3. Teknoloji
 4. Selçuk University International Journal of Automotive Engineering and Technologies (IJAET)
 5. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
Projeler
 1. Araçlarda Termoelektrik Jeneratör Uygulaması, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Bütçesi: 15000 TL, Projedeki Görevi: Yürütücü, 05.01.2015-13.02.2019
 2. Yüksek Sıcaklıklarda Çalışabilen Yarı iletken Termoelektrik Malzemelerin ve Termoelektrik Jeneratörlerin Yenilikçi Yaklaşımlarla Üretilmesi, Geliştirilmesi ve Otomobil Egzoz Sistemine Uygulanması, Tübitak 1001 Projesi, Proje Bütçesi: 359913,50, Proje Süresi: 3 yıl, (Projedeki görevi: Araştırmacı), 01.11.2015-01.05.2018
 3. "Prototip Ekskavatör Tasarımı Ve İmalatı", Tübitak Projesi,(Projedeki Görevi: Yürütücü), 2012-2013
 4. "Saç Malzemelerin Sıcak Şekillendirilmesine Uygun Kalıp Tasarımı Ve İmalatı", Tübitak Projesi, (Projedeki Görevi Yönetici, 2011-2012
 5. Değişken Zamanlamalı Supap Kontrol Sistemi Tasarımı, İmalatı Ve Performansa Etkileri Üzerine Bir Araştırma, BAP projesi, (Projedeki Görevi: Yürütücü), 2011-2012.
Üyelikler
 1. Otomotiv Mühendisleri Derneği
Verilen Dersler
 1. OTM105 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I
 2. OTM106 Bilgisayar Destekli Teknik Resim II
 3. OTM202 Motorlarda Yakıt Püskürtme
 4. EEM261 Elektrik-Elektronik
 5. DEG301 Değerler Eğitimi
 6. OTM303 Taşıt Teknolojileri
 7. OTM304 Otomotiv Mekatroniği
 8. MSD308 İş Sağlığı ve Güvenliği
 9. OTM403 Elektrikli ve Hibrid Taşıtlar
 10. OTM422 Yakıtlar ve Yanma
 11. OTM425 Otomotiv Servis Yönetimi
 12. OTM432 Kalite Kontrol
 13. MKM722 Yakıt Püskürtme ve Atomizasyon (Yüksek Lisans)
 14. MKM755 İçten Yanmalı Motorlarda Performans Ve Yakıt Ekonomisi (Yüksek Lisans)
 15. MKM777 Akıllı Taşıt Teknolojisi (Yüksek Lisans)
 16. MKM827 Taşıtlarda Güç İletimi (Doktora)
 17. MKM829 İleri Bakım Tekniği (Doktora)
Tez Danışmanlıkları Yüksek Lisans
 
 1. MESUT ENGİN, (2011). Atık ayçiçegi yagından biyodizel üretimi ve ön ısıtma uygulaması, Karabük Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Eğitimi Anabilim Dalı.
 2. UYSAL FATİH, (2012). Degişken zamanlamalı supap kontrol sistemi tasarımı, imalatı ve performansa etkileri üzerine bir araştırma. Karabük Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisligi Anabilim Dalı
 3. SEL ÖMER FARUK, (2013). Atık biyodizel kullanılan bir motorda yakıt katkısının performans ve emisyonlara etkisi, Karabük Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisligi Anabilim Dalı
 4. Tepe, A.Ü., 2016 "Benzinli motorlarda emilen hava sıcaklığı değişiminin performans ve emisyonlara etkisi", Karabük Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
 5. M. Farag ABORAWI, (2017). THE USE OF WASTE AS AN ALTERNATIVE FUEL IN CEMENT FACTORIES, Karabük Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü/ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
 6. Bektaş, İ., "Elektrikli Taşıtlarda Kullanılan Batarya Hücrelerinin Performaslarının İyileştirilmesi Üzerine Bir Araştırma" Devam Ediyor
  Doktora
 
 1. ÖZ ALİ, (2012). Aşınmış taşıt fren disklerinin kaplama tozları ile kaplanarak yeniden kullanılabilirliğinin deneysel araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
 2. Uysal, F., (2018) "Araç egzoz sistemine termoelektrik jeneratör uygulamasının teorik ve deneysel olarak incelenmesi" Karabük Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
 3. KİREÇ, L., "Ağır Vasıta Ticari Araçlarda Taşıt Dinamik Kontrol Sisteminin Performansını Belirlemeye Yönelik Test Yönteminin Geliştirilmesi", Karabük Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı. Devam ediyor.
Juri Üyelikleri
 1. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Enstitü Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi: HAFED OMRAN MOHAMED ALFARES, "PRODUCTION AND OPTIMIZATION OF WELD NUGGED WOLUME IN RESISTANCE WELDING OF CARBON STEEL BY RESPONSE SURFACE METHOD", 06.07.2017
 2. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Enstitü Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi:ABDUNASER M. AMMAR ABUNIRAN, "NOISE IDENTIFICATION AND REDUCTION IN SPLIT UNIT HOUSEHOLD AIR CONDITIONER", 02.06.2017
 3. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Enstitü Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi:YOUSEF ABDALRZAQ HUSN, "DESIGN AN AIR RECIPROCATING COMPRESSOR WITH CAPACITY 1000 LIT/MIN AT 6 BARS", 14.04.2017
 4. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Enstitü Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi:ABUOJAILA ABDALLAH M. SOLTAN, "Pneumatic granular cement conveying system design for 10 tons", 21.04.2017
 5. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Enstitü Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi; NAİM AYYILDIZ, "BÜTANOL/DİZEL YAKIT KARIŞIMI İLE ÇALIŞAN BİR MOTORDA PÜSKÜRTME ZAMANININ PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ" Sınav Tarihi: 16.11.2011 Sınav Saati : 14:00
 6. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Enstitü Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi; Hüseyin SÖYLER, "JP-8 VE BİYODİZEL KARIŞIMLARININ SIKIŞTIRMA İLE ATEŞLEMELİ MOTORDA YAKIT OLARAK KULLANILMASI" Sınav Tarihi: 15.03.2011 Sınav Saati : 14:00 Sınav Yeri : Seminer Salonu Sınav Yeri : Seminer Salonu
 7. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Enstitü Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi: Mehmet BAYIK, "DİZEL YAKITINA İZOBÜTANOL İLAVESİNİN PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ" Sınav Tarihi: 01.07.2010 Sınav Saati : 14:00 Sınav Yeri : Seminer Salonu
Yazılım Bilgisi
 1. MS Office, Fortran, AutoCAD, Solidworks
Sertifikalar, Kurslar
 1. E Tipi Sürücü Belgesi, Ehliyet
 2. İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi, 29.04.2010, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
 3. Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu 2011, 27-29 Haziran 2011, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği, Bolu, Türkiye
 4. Bina Enerji Yöneticisi Sertifikası, 06-17 Aralık 2010, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
 5. 12. Uluslararası Yanma Sempozyumu - ICS 2012, 24-26 Mayıs 2012, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye
 6. Karabük Üniversitesi I. Bahar Şenlikleri Kapsamında Düzenlenen Etkinliklere Katılım için Teşekkür Belgesi, 05.06.2008, T.C. Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye
 7. Bilimsel Düşünce Gelişim Sertifikası, 2-4 Mayıs 2012, Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Bilimtey Bilim Klübü, Karabük
Özel İlgi Alanları
 1. Satranç, Masa Tenisi, Yüzme, Futbol, Voleybol, Bisiklete Binmek
 
2009-2010 Erasmus Programme Teaching Staff Mobility Lithuania- Siauliai College/Business and Technologies, ERASMUS Staff Mobility; Erasmus Personel Hareketliliği, EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 1 akademik yıl içerisinde en az 5 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftaya kadar başka bir Avrupa ülkesinde yer alan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan bir faaliyettir. (Avrupa Birliği)
 

© Fakülte Web Komisyonu