Dr.Öğr.Üyesi Çağrı SEL
Bölüm Başkan Yrd.
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Demir-Çelik Kampüsü 78050 Karabük
Oda No 205
 
Telefon (370) 418 70 50 (Dahili: 3941)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta cagrisel@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Yöneylem Araştırması, Optimizasyon
   
Ünvan ve Görevler
Eğitim Lisans Endüstri Mühendisliği, Kırıkkale Üniversitesi, 2007
  Yüksek Lisans Endüstri Mühendisliği ABD., Kırıkkale Üniversitesi, 2010
  Doktora Endüstri Mühendisliği ABD., Dokuz Eylül Üniversitesi, 2015
 
Tezler Lisans Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulaması Haziran 2007 Danışman: Prof. Dr. Süleyman ERSÖZ
  Yüksek Lisans Bir Servisli Paralel Makinelerde Çizelgeleme Probleminin Genetik Algoritma ile Çözümü, Ağustos 2010 Danışman: Doç. Dr. A. Kürşad TÜRKER
  Doktora Proses Endüstrisi Kapsamında Tedarik Zincirinde Planlama VE Çizelgeleme, Temmuz 2015 Danışman: Prof. Dr. Bilge BİLGEN
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. A. Kürşad Türker and Çağrı Sel. A hybrid approach on single server parallel machines scheduling problem with sequence dependent setup times. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 26(4):731–740, 2011.
 2. Çağrı Sel and Bilge Bilgen. Hybrid simulation and MIP based heuristic algorithm for the production and distribution planning in the soft drink industry. Journal of Manufacturing Systems, 33(3):385–399, 2014.

 3. Çağrı Sel and Bilge Bilgen. Quantitative models for supply chain management within dairy industry: A review and discussion. European Journal of Industrial Engineering,9(5):561-594, 2015.

 4. Çağrı Sel, Bilge Bilgen, Jacqueline M. Bloemhof-Ruwaard, and Jack GAJ. van der Vorst. Multibucket optimization for integrated planning and scheduling in the perishable dairy supply chain. Computers & Chemical Engineering, 77:59–73, 2015.

 5. Sel, Ç., Bilgen, B., & Bloemhof-Ruward, J. (2017). Planning and scheduling of the make-and-pack dairy production under lifetime uncertainty. Applied Mathematical Modelling, 51, 129-144.
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. A. Kürşad Türker and Cağrı Sel. Scheduling two parallel machines with sequence-dependent setups and a single server. Gazi University Journal of Science, 24(1):113–123, 2011.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Çağrı SEL, Süleyman ERSÖZ, A. Kürşad TÜRKER, Burak BİRGÖREN. Application of fix and optimize heuristic to the production allocation and distribution supply chain network problem, 6th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, 171-183, October 2008, Sakarya/Turkey
 2. Çağrı Sel, Bilge Bilgen. Application of fix and optimize heuristic to the production allocation and distribution supply chain network problem, 9th International Logistics & Supply Chain Congress, October 2011, İzmir/Turkey
 3. Çağrı Sel, Bilge Bilgen. A Mixed Integer Programming Model for Shelf Life Integrated Planning, Scheduling and Distribution in Yoghurt Production, The 25th EURO Conference, June 2012, Vilnius / Lithuania.
 4. Çağrı Sel, Süleyman Ersöz, A. Kürşad Türker, Burak Birgören. A Case Study on Minimization of Logistic Costs By Using Stochastic Process Approach, 6th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, October 2012, Sakarya / Turkey.
 5. Çağrı Sel, Bilge Bilgen. A MILP Model for Planning and Scheduling of Make and Pack Production Process: Dairy Industry Supply Chain,International Conference in Industrial Engineering, June 2013, İstanbul / Türkiye.
 6. Çağrı Sel, Bilge Bilgen, Jacqueline M. Bloemhof-Ruwaard,Jack GAJ. van der Vorst. Shelf Life Integrated Production Scheduling and Distribution Planning of Yoghurt Production,38th Conference on the Mathematics of Operations Research, June 2013, Lunteren / Netherlands.
 7. Çağrı Sel, Bilge Bilgen. A MILP Model for Planning and Scheduling of Multi-product Multi-stage Semicontinuous Production Process: Dairy Industry Supply Chain, 26th European Conference on Operation Research, July 2013, Rome / Italy.
 8. Çağrı Sel, Bilge Bilgen and Jacqueline M. Bloemhof-Ruwaard. Planning and Scheduling of Multi-product Multi-stage Semi-continuous Production with Perishability and Waste Considerations: Dairy Supply Chain, 20th Conference of the International Federation of Operation Research Societies, July 2014, Barcelona / Spain.
 9. Çağrı SEL, Simay TAŞCI, Sevban TUZCUOĞLU. Humanitarian Relief Logistics: Immigration Issue in Turkey, International Symposium of National Hazards and Hazards Managements, 2016, Karabük / Turkey
 10. Mustafa Çimen, Mehmet Soysal, Çağrı Sel, Sedat Belbağ. An Approximate Dynamic Programming Algorithm for Time-Dependent Capacitated Vehicle Routing Problems. 16th International Symposium for Production Research ISPR 2016, İstanbul / Turkey. (In Turkish)
 11. Çağrı Sel, Bilge Bilgen. A Hybrid Mixed Integer Linear Programming and Constraint Programming Model for the Planning and Scheduling Problem in the Dairy Industry, 3rd International Workshop on Mathematical Methods in Engineering, April 2017, Ankara / Turkey.
 12. Çağrı Sel, Bilge Bilgen. A Hybrid Mixed Integer Linear Programming and Constraint Programming Model for the Planning and Scheduling Problem in the Dairy Industry, 3rd International Workshop on Mathematical Methods in Engineering, April 2017, Ankara / Turkey.
 13. Hasan Cenk Yelkenci, Çağrı Sel. A Constraint Programming Model for the Flow Shop Scheduling Problem, 3rd International Workshop on Mathematical Methods in Engineering, April 2017, Ankara / Turkey.
 14. Sevban TUZCUOĞLU, Çağrı SEL. A Vehicle Routing Problem on Evacuation of Akkuyu Nuklear Power Station in Turkey. International Conference on Engineering and Natural Science, 2017, Budapest/Hungary.
 15. Çağrı SEL, Alper HAMZADAYI, Atabak ELMI. Scheduling the Unrelated Parallel Machines with a Common Server. International Conference on Engineering and Natural Science, 2017, Budapest/Hungary.
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Çağrı Sel, Bilge Bilgen. Raf Ömrü ve Bozulabilirlik Kısıtları ile Karışık Tamsayılı Programlama Modeli: Gıda Endüstrisi, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, Haziran 2012, İstanbul / Türkiye.
 2. Çağrı Sel, Bilge Bilgen. Çok Aşamalı Üretim Süreçlerinde Planlama ve Çizelgeleme için Karışık Tamsayılı Programlama Modeli: Gıda Endüstrisi, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 33. Ulusal Kongresi , Haziran 2013, İstanbul / Türkiye.
 3. Çağrı Sel, Bilge Bilgen, Gıda Endüstrisinde Belirsiz Bozulma ve Yap–Paketle Üretim Sürecinin Çizelgelemesi, 35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Eylül 2015, Ankara / Türkiye
 4. Hüseyin Gezer, Barış Balıbaş, Çağrı Sel. Ergonomik Koşullar Altında Montaj Hattı Dengeleme. 8. Otomotiv Teknolojileri Kongresi OTEKON 2016, Bursa / Türkiye
Yayın Kurulunda Yer Alınan Dergi ve Konferanslar
 1. Bilim Kurulu Üyesi, Uluslararası Endüstri 4.0 ve Uygulamaları Konferansı, 2017, Karabük/Türkiye
 2. Bilim Komitesi Üyesi, Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu, 2016, Karabük / Türkiye
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences
 2. Mathematical Problems in Engineering
 3. International Journal of Production Research
 4. International Journal of Logistics
 5. IETE Journal of Research
 6. International Journal of Applied and Computational Mathematics
 7. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji
 8. Expert Systems With Applications
 9. Computers & Chemical Engineering
 10. Applied Soft Computing
Verilen Dersler
 1. Sıralama ve Çizelgeleme
 2. Kurumsal Kaynak Planlaması
 3. Üretim Planlama ve Kontrol I-II
 4. Lojistik Yönetimi
 5. Tedarik Zinciri Yönetimi
 

© Fakülte Web Komisyonu