KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
   
FAKÜLTE BİLGİ SISTEMİ
Şifremi Unuttum?
 
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Bölüm Hakkında   Çevre Mühendisliği, yerel ve küresel ölçekte, insanları çevrenin, çevreyi de insanların olumsuz etkilerinden korumak, insan sağlığı ve refahı için çevre koşullarını iyileştirmek yönünde temel bilimsel kavramları uygulamaya koyan mühendislik dalıdır.

Çevre Mühendisliğinin başlıca konuları şunlardır:
 • Su ve atıksu arıtma ve altyapı tesislerinin tasarım ve işletilmesi
 • Hava kirliliği yönetimi
 • Katı atık yönetimi
 • Doğal çevrenin korunması
 • Gürültü kirliliği yönetimi
 • Tehlikeli atık yönetimi
 • Çevre değerlendirmesi
 • Kirlilik kontrol ve önlenmesinde yasal ve ekonomik uygulamalar
 • İş güvenliği ve işçi sağlığı

Çevre Mühendisliği Bölümü, 2011 yılında çevre sorunları ile ilgili büyüyen endişelere yanıt verebilmek ve su, hava ve toprak kaynaklarının en iyi şekilde geliştirilip yönetilmesi için ihtiyaç duyulan, profesyonel sorumlulukları üstlenebilecek kalifiye mühendisler yetiştirmek üzere kurulmuştur.
Bölümümüzün ilk ögrencileri 2011-2012 eğitim-ögretim yılında alınmış ve 62 kişi ile eğitime başlamıştır.

Eğitim kadromuz;1 Prof.Dr, 2 Doç.Dr, 5 Yrd.Doç.Dr. ve 2 Arş. Grv. 'den oluşmaktadır.

Lisans programında öğrencilere su, hava, toprak kirliliği, doğal kaynakların kullanımı, geliştirilmesi ve yönetimi, evsel ve endüstriyel atıkların arıtılması vb. konularında hem geniş teorik bilgi verilmekte hem de pratik uygulamalar ile alt yapı oluşması sağlanmaktadır.

Çevre Mühendisliği Çalışma Sahaları
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su işleri Bakanlğı ve bunlara bağlı il müdürlükleri ve teşkilatları,
 • İller Bankası altyapı sistemleri,
 • Büyükşehir Belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idareleri,
 • Proses mühendisliği işini yürüten arıtma tesisleri,
 • Arıtma tesisi projelendirilmesi, ekipman temini ve işletme işlerini yüklenen firmalar,
 • Turizm Bakanlığına bağlı tatil köylerinde atık su arıtma tesisleri ve çevre projelerinin kontrolünde işletme mühendisi olarak,
 • Katı atıklar için yer seçimi ve bu atıkların uzaklaştırılması, atık su arıtma, deniz deşarj sistemlerin işletme ve kontrol mühendisi olarak,
 • Halk sağlığı ile ilgili laboratuarlar,
 • Ç.E.D hazırlayan özel sektör şirketleri,
 • Özellikle yönetim faaliyetlerinde ağırlıklı olarak çevre mühendislerinin çalıştırıldığı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar.

Ayrıca, AB uyum sürecinde paralel olarak Çevre Mühendisliğine olan ihtiyaç oldukça artmış, Çevre Mühendisliği Bölümü önemli ve tercih edilen mühendislik bölümleri arasına girmiştir.

Diplomaeki

KBÜ Diploma Eki Etiketi

SAYFAYA GiT

KBUakts

KBÜ AKTS Bilgi Paketi

SAYFAYA GiT

UBYSotomasyon

KBÜ Öğrenci Otomasyon Sistemi

SAYFAYA GiT

© Fakülte Web Komisyonu