KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
   
FAKÜLTE BİLGİ SISTEMİ
Şifremi Unuttum?
 
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Akademik Personel
 
Fotograf Ünvan Ad Soyad Email Web
 
Prof.Dr. Hamiyet ŞAHİN KOL (Bölüm Başkanı) hsahinkol@karabuk.edu.tr -
A.B.D: Çevre Teknolojileri Telefon: (370)4187068 / 7068 Ofis: '437'
Çalışma Alanları: Odunsu biyokütle, mikrodalga teknolojileri, ısı iletkenliği, remediasyon, çevre teknolojileri, atık yönetimi
 
Doç.Dr. Kubilay TEKİN ktekin@karabuk.edu.tr -
A.B.D: Çevre Teknolojileri Telefon: (370)4337050 / 1385 Ofis: 416
Çalışma Alanları: Çevre Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji, Sürdürülebilir malzemeler, Biyokütle, Karbon malzemeler, Hidrotermal karbon, Aktif Karbon, Adsorpsiyon, Kromatografik Yöntemler, Ayırma Teknikleri, Spektroskopik Yöntemler, Atık Su Arıtımı, Kriyojeller, Ağır Metal Uzaklaştırılması.
 
Doç.Dr. Mehmet Kuddusi AKALIN mehmetakalin@karabuk.edu.tr -
A.B.D: Çevre Bilimleri Telefon: (370)4187050 / 7241 Ofis: 411
Çalışma Alanları: Biyokütle, biyokütle dönüşüm teknolojileri, yenilenebilir kaynaklar, hidrotermal proses, piroliz, aktif karbon, süperkritik akışkan ekstraksiyonu, çevre mühendisliğinde aletli analiz teknikleri,atık su arıtımı
 
Doç.Dr. Sakine UGURLU KARAAĞAÇ sakineugurlu@karabuk.edu.tr -
A.B.D: Çevre Bilimleri Telefon: (370)4187050 / 4143 Ofis: 442
Çalışma Alanları: Toksikoloji,Kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerine etkileri,kimyasalların sınıflandırılması, Çevre Toksikolojisi, Çevresel Risk Değerlendimesi,
 
Dr.Öğr.Üyesi Rahman ÇALHAN (Bölüm Başkan Yrd.) rahmancalhan@karabuk.edu.tr -
A.B.D: Çevre Bilimleri Telefon: (370)4184147 / 4147 Ofis: 433
Çalışma Alanları: Biyogaz,Katı atıklar, Atıksuların arıtılması
 
Dr.Öğr.Üyesi Songül KASKUN (Bölüm Başkan Yrd.) songulkaskun@karabuk.edu.tr -
A.B.D: Çevre Bilimleri Telefon: (370)4187050 / 3663 Ofis: 435
Çalışma Alanları: Hidrojen depolama, Karbon nanotüpler, Biyokimya, Antikanser ilaç maddesi üretimi, Antikanser ajanlar, Adsorpsiyon, Hidrojen üretimi, Katı Atıklar, Value-added products, Alternatif enerji kaynakları
 
Dr.Öğr.Üyesi Ertuğrul ESMERAY eesmeray@karabuk.edu.tr -
A.B.D: Çevre Bilimleri Telefon: (370)4187035 / 7035 Ofis: 441
Çalışma Alanları: Su ve Atıksu Arıtımı, Çevre Kirliliği Modellemesi
 
Dr.Öğr.Üyesi Enes ÖZKÖK enesozkok@karabuk.edu.tr -
A.B.D: Çevre Bilimleri Telefon: (370)4187061 / 7061 Ofis: 442
Çalışma Alanları: Katı Atık Yönetimi, Toprak Kirliliği Kontrolü
 
Dr.Öğr.Üyesi Kadir ULUTAŞ kadirulutas@karabuk.edu.tr -
A.B.D: Çevre Bilimleri Telefon: (370)4184182 / 4182 Ofis: 442
Çalışma Alanları: Koku Kirliliği, Hava Kirliliği
 
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Kazım YETİK kazimyetik@karabuk.edu.tr -
A.B.D: Çevre Bilimleri Telefon: (370)4187051 / - Ofis: 432
Çalışma Alanları:
 
Dr.Öğr.Üyesi Nesli AYDIN nesliciplak@karabuk.edu.tr -
A.B.D: Çevre Bilimleri Telefon: (370)4187050 / 4045 Ofis: 440
Çalışma Alanları: Katı Atık Yönetimi, Tıbbi Atık Yönetimi,Dinamik Sistem Modelleme (Endüstri Muhendisligi), Çok Ölçütlü Karar Verme Analizi, Wasteaware Benchmark Indicators (ISWA), Atıkların Geri Dönüşümü, Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 
Arş.Gör. Sema AYSAL KESKİN semaaysal@karabuk.edu.tr -
A.B.D: Çevre Bilimleri Telefon: (370)4187050 / 4145 Ofis: 440
Çalışma Alanları: Ağaç Malzemelerin korunması; Lignoselülozik malzemeler, odun plasitik kompozitleri, odun ve odun esaslı materyallerin fiziksel özellikleri

Diplomaeki

KBÜ Diploma Eki Etiketi

SAYFAYA GiT

KBUakts

KBÜ AKTS Bilgi Paketi

SAYFAYA GiT

OBSotomasyon

KBÜ Öğrenci Otomasyon Sistemi

SAYFAYA GiT

© Fakülte Web Komisyonu