KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
     
FAKÜLTE BİLGİ SISTEMİ
Şifremi Unuttum?
 
ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ
Akademik Personel
 
Fotograf Ünvan Ad Soyad Email Web
 
Doç.Dr. Şenol GÜRSOY sgursoy@karabuk.edu.tr -
A.B.D: Yapı Telefon: (370)4187050 / 4189 Ofis: 402
Çalışma Alanları: Betonarme, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Yapı-Zemin Etkileşimi, İstinat Duvarlarının Tasarımı
 
Doç.Dr. Tülay EKEMEN KESKİN tulayekemen@karabuk.edu.tr -
A.B.D: Hidrolik Telefon: (370)4187050 / 4194 Ofis: 405
Çalışma Alanları: Hidrojeoloji, hidroloji, yeraltısuyu kimyası, yeraltısuyu kirliliği, jeotermal sular, izotop hidrojeolojisi, hidrojeoloji- hidrokimyasal parametrelerdeki değişimler ile deprem tahmini ilişkisi
 
Yrd.Doç.Dr. Halil İbrahim YUMRUTAŞ (Bölüm Başkan Yrd.) iyumrutas@karabuk.edu.tr​ -
A.B.D: Ulaştırma Telefon: (370)4187050 / Ofis:
Çalışma Alanları:
 
Yrd.Doç.Dr. Zehra Şule GARİP (Bölüm Başkan Yrd.) zsulegarip@karabuk.edu.tr -
A.B.D: Yapı Telefon: (370)4187050 / 4202 Ofis: 404
Çalışma Alanları: Deprem Mühendisliği, Yapı Mühendisliği, Yapay Zeka, Yapı Zemin Etkileşimi
 
Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN (Bölüm Başkanı) inankeskin@karabuk.edu.tr -
A.B.D: Geoteknik Telefon: (370)4187050 / 3997 Ofis: 407
Çalışma Alanları: Geoteknik Mühendisliği, Zemin Mekaniği, Kaya Mekaniği, Şev Stabilitesi
 
Öğr.Gör. Muhammed TORUN muhammedtorun@karabuk.edu.tr -
A.B.D: Yapı İşletmesi Telefon: (370)4187050 / 3994 Ofis: 409
Çalışma Alanları: Kentsel Dönüşüm Kanunu, Bulanık Mantık, Proje Yönetimi, Kamu İhale Mevzuatı, Ulusal ve Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri
 
Arş.Gör. Mehmet Fethi ERTENLİ m.fethiertenli@karabuk.edu.tr -
A.B.D: Yapı İşletmesi Telefon: (370)4187050 / 3994 Ofis: 409
Çalışma Alanları:
 
Arş.Gör. Mehmet Haşim KISA mhasimkisa@karabuk.edu.tr -
A.B.D: Yapı Telefon: (370)4187050 / 3994 Ofis: 409
Çalışma Alanları: Yapı Mühendisliği, Deprem Mühendisliği
 
Arş.Gör. Özlem BATTAL ozlembattal@karabuk.edu.tr -
A.B.D: Ulaştırma Telefon: (370)4187050 / 4209 Ofis: 410
Çalışma Alanları: Ulaştırma Mühendisliği, Trafik Mühendisliği, Karayolu Mühendisliği

Diplomaeki

KBÜ Diploma Eki Etiketi

SAYFAYA GiT

KBUakts

KBÜ AKTS Bilgi Paketi

SAYFAYA GiT

UBYSotomasyon

KBÜ Öğrenci Otomasyon Sistemi

SAYFAYA GiT

© Fakülte Web Komisyonu