İdari Personel
Adı Soyadı Fedayi KESİN
Ünvanı Fakülte Sekreteri
Görevi Fakülte Sekreteri
Tel 0(370)4187099
Dahili 7099
e-posta fedayikesin@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Ayşegül ŞİMŞEK
Ünvanı Şef
Görevi Öğrenci İşleri
Tel 0(370)4187110
Dahili 7110
e-posta asimsek@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı İbrahim ILGINÖZ
Ünvanı Şef
Görevi Bina İşleri
Tel 0(370)4187072
Dahili 7072
e-posta ibrahimilginoz@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Şevki YILDIZ
Ünvanı Şef
Görevi Satın Alma
Tel 0(370)4187076
Dahili 7076
e-posta sevkiyildiz@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Vasfiye YENİAYDIN
Ünvanı Şef
Görevi Personel İşleri
Tel 0(370)4187082
Dahili 7082
e-posta vasfiyeyeniaydin@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Hüseyin IRMAK
Ünvanı Memur
Görevi Tıp/Biyomedikal/İnşaat/Çevre Mühendisliği Bölüm Sekreteri
Tel 0(370)4187043
Dahili 7043
e-posta huseyinirmak@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Naciye KOCAOĞLU
Ünvanı Memur
Görevi Dekan Sekreteri
Tel 0(370)4187410
Dahili 7410
e-posta naciyeoral@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Recep YÜKSEL
Ünvanı Memur
Görevi Bölüm Sekreteri
Tel 0(370)4187050
Dahili
e-posta recepyuksel@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Uğur AYTEKİN
Ünvanı Memur
Görevi Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Tel 0(370)4187093
Dahili 7093
e-posta uguraytekin@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Ahmet BAL
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Ek Dersler
Tel 0(370)4187091
Dahili 7091
e-posta ahmetbal@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Betül ENİŞER
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Endüstri Mühendisliği Bölüm Sekreteri
Tel 0(370)4187410
Dahili 7410
e-posta
Adı Soyadı Cennet KARAKAVUZ
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Sekreteri
Tel 0(370)4187437
Dahili 7437
e-posta cennetkarakavuz@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Esma AKKAYA
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Personel İşleri
Tel 0(370)4187441
Dahili 7441
e-posta eakkaya@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Fatih YAYLACI
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Makine Mühendisliği Bölüm Sekreteri
Tel 0(370)4187373
Dahili 7373
e-posta fatihyaylaci@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Filiz KAÇAR
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Dekanlık Yazı İşleri
Tel 0(370)4187114
Dahili 7114
e-posta filizkacar@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı İlhan YİĞİT
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Ek Dersler
Tel 0(370)4187075
Dahili 7075
e-posta ilhany@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı İlker UĞURLU
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Sekreteri
Tel 0(370)4187280
Dahili 7280
e-posta ilkerugurlu@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Müzeyyen ÇETİN
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Sekreteri
Tel 0(370)4187441
Dahili 7441
e-posta muzeyyencetin@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Nuray ÇILDIR
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Personel İşleri
Tel 0(370)4187129
Dahili 7129
e-posta nuraycildir@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Nurcan ÇETİN
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Personel İşleri
Tel 0(370)4187122
Dahili 7122
e-posta nurcancam@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Ramazan ERGÜN
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Sekreteri
Tel 0(370)4187261
Dahili 7261
e-posta rergun@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Rıdvan KARA
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Personel İşleri
Tel 0(370)4187085
Dahili 7085
e-posta ridvankara@karabuk.edu.tr
Adı Soyadı Tunçer ŞAHİN
Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Görevi Makine Mühendisliği Bölüm Sekreteri
Tel 0(370)4187373
Dahili 7373
e-posta tuncersahin@karabuk.edu.tr/
Adı Soyadı Muhsin KARAKAŞ
Ünvanı Hizmetli
Görevi Hizmetli
Tel 0(370)4180000
Dahili 0000
e-posta

© Fakülte Web Komisyonu