Dekanlık
 
Dekan
Prof.Dr. Mehmet ÖZALP
 
Dekan Yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi Yusuf KURTGÖZ
 
Dekan Yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi Çağrı SEL
 
Fakülte Sekreteri
 
Fedayi KESİN

© Fakülte Web Komisyonu