Yönetim Kurulu
Prof.Dr. Mehmet ÖZALP
(Başkan)
Prof.Dr. Hamiyet ŞAHİN KOL
Prof.Dr. Hasan GÖKKAYA
Prof.Dr. Yaşar YETİŞKEN
Doç.Dr. Selami SAĞIROĞLU
Doç.Dr. Yunus TÜREN
Dr.Öğr.Üyesi Gökhan SUR
Raportör
Fedayi KESİN

© Fakülte Web Komisyonu