Prof.Dr. Yavuz SUN
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Balıklar Kayası Mevkii, 78050, Karabük
Oda No M135
 
Telefon (370) 418 70 50 (Dahili: 1432)
Faks (370) 418 70 01
 
E-posta ysun@karabuk.edu.tr
 
Ünvan ve Görevler
 1. Prof.Dr. 2018, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 
 1. Doç.Dr.2012, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği.
 2. Yrd. Doç., KBÜ Meslek Yüksekokulu, 2005
 3. Yrd. Doç., KBÜ Mühendislik Fakültesi, 2009
İdari Görevler
 1. Demir-Çelik Enstitüsü Müdürü, Karabük Üniversitesi, 2017-Halen.
 
 1. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Karabük Üniversitesi, 2011-2013
 2. Metalaurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, Karabük Üniversitesi, 2009-2011.
 3. Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcığı, Karabük Üniversitesi, 2004 - 2008.
Eğitim Lisans Metalurji Ve Malzeme Müh., İstanbul Teknik Üniversitesi, 1994
  Yüksek Lisans Malzeme Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1998
  Doktora Malzeme Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Y.SUN, M.BAYDOĞAN ve H.ÇİMENOĞLU; "The Effect Of Deformation Before Ageing On The Wear Resistance Of An Aluminum Alloys", Materials Letters, 38, 221-226, 1999.
 2. Y.SUN, H.AHLATÇI, E.ÖZDOĞRU, H.ÇİMENOĞLU; "Dry Sliding Wear Behaviour Of Fe-0.4C-25Cr-XNi Cast Steels", Wear, 261, 338-346, 2006.
 3. Ş.BÜLBÜL, Y.SUN, “Corrosıon Behavıours of Hıgh Cr-Ni Cast Steels In The HCl Solutıon”, Journal of Alloys and Compounds, 498, 143-147, 2010.
 4. Y.SUN, H. AHLATCI, “Mechanical and wear behaviors of Al–12Si–XMg composites reinforced with in situ Mg2Si particles”, Materials and Design, 32, 2983-2987, 2011.
 5. K. TURBALIOĞLU, Y. SUN, “The Improvement of The Mechanical Properties Of AA 6063 Aluminum Alloys Produced by Changing The Continuous Casting Parameters”, Scientific Research and Essays, 6(13), 2832-2840, 2011.
 6. E. CEVIK, Y. SUN and H. AHLATCI, “Effect of peak-aged heat treatment on corrosion behavior of the AA6063 alloy containing Al3Ti”, Archives of Metallurgy and Materials, 57(2), 477-405, 2012.
 7. Y.SUN, “Wear behaviours of AA6063 alumınum alloys reinforced with in-situ Al3Ti particles”, Tribology Transactions, 55, 224-229, 2012.
 8. A.PALTA, Y.SUN, H.AHLATCI, Effect of copper addition on wear and corrosion behaviours of Mg2Si particle reinforced composites, Materials and Design, 36, 451-458, 2012.
 9. N. KURGAN, Y. SUN, B. CICEK and H. AHLATCI, “Production of 316L stainless steel implant materials by powder metallurgy and investigation of their wear properties” Chinese Science Bulletin, 57,1873-1878, 2102.
 10. B.CİCEK and Y.SUN “A study on the mechanical and corossion properties of lead added magnesium alloys”, Material and Design, 37, 369-372, 2012.
 11. Y.SUN, “The Effect of Ti Addıtıon on Wear Behavıor of AlMgSi Alloys Reinforced With In-Sıtu Al3Ti Partıcles” Journal of Materials Engineering and Performance, 22, 1, 162-169, 2013.
 12. H. AHLATCI, G. YARGÜL, H. ÇUĞ, E. CEVIK, S. YAŞIN and Y. SUN, "Corrosion and Wear Behaviour of Boronized high Carbon and Chromium Cast Steel", ISIJ International, Vol. 53, No. 5, pp. 887–893, 2013.
 13. B. ÇİÇEK, H. AHLATÇI, Y. SUN, "Wear behaviours of Pb added Mg–Al–Si composites reinforced with in situ Mg2Si particles", Materials and Design 50, 929–935, 2013.
 14. E.ÇEVİK, H.AHLATCI and Y.SUN, “Characterization and reduction behavior of cold-bonded composite pellets for direct reduction using an organic binder”, Metallurgist, Vol. 57, Nos. 5–6, September, 2013
 15. F.ÖZKAN, H.KIRDAN, İ.H.KARA, F.HÜSEM, S.ÖZÇELİK, Y.AKINAY, H.ÇUG, Y.SUN and H.AHLATCI, "Mechanical Properties of Pattern Welded 1075-15N20 Steels", Materials Testing, Vol. 56, No. 10, 897-900. 2014.
 16. K. TURBALIOGLU, Y. SUN, Y. TUREN, "Development of Forming Capability for Production Of AA 5754 Aluminum Alloys with Different Magnesium Contents by Twin-Roll Casting Process", Metallurgist, yayına kabul edildi, 2015.
 17. E. ÇEVİK and Y.SUN, "Mechanical and Tribological Behaviour of B4C Rerinforced AlSi12-XMg Matrix Composites", J. Balk Tribol Assoc., yayına kabul edildi, 2015.
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Y.SUN ve H.ÇİMENOĞLU, "H2SO4 Çözeltisi İçerisinde Krom-Nikelli Çeliklerin Aşınma Davranışları", İ.T.Ü dergisi, 5, 1,145-149, 2006.
 2. Y.SUN ve M.ACARER, "Aşınmaya Dirençli Malzeme Seçimi", Makine-Metal Teknolojisi, Mayıs 200, 62-64.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Y.SUN, H.AHLATÇI, E.S.KAYALI and H.ÇİMENOĞLU; "The Effect of Ni And Sliding Velocity On Wear Behaviour of The High Cr-Ni Cast Steels", 4. Aimeta International Tribology Conference Rome, Italy14-17, 55-62. 2004.
 2. Y.SUN, H.AHLATÇI, E.S.KAYALI and H.ÇİMENOĞLU, "Corrosive Wear Behaviour Of Fe-Cr-Ni Steels", International Tribology Conference, Kobe, Japanese, 281, 2005.
 3. Y.SUN, H.AHLATÇI, ve H.ÇİMENOĞLU, "Yüksek Krom Ve Nikelli Çeliklerin Korozyon Ve Korozif Aşınma Davranışları", 13. Uluslararsı Metalurji ve Malzeme Kongresi, İstanbul Türkiye, 2006.
 4. Y.SUN, H.AHLATÇI, ve H.ÇİMENOĞLU, "Yüksek Krom ve Nikelli Çeliklerin Yüksek Sıcaklık Aşınma Davranışları", 14. Uluslararsı Metalurji ve Malzeme Kongresi, İstanbul Türkiye, 2008.
 5. 1.Y.SUN, H.AHLATÇI, ve H.ÇİMENOĞLU, "Yüksek Krom ve Nikelli Alaşımların Metal-Metal Aşınma Davranışlarının İncelenmesi" 12. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, Denizli Türkiye, 2008.
 6. K.TURBALIOĞLU, E.CANDAN ve Y.SUN, "6063 Alüminyum Alaşımının Düşey Sürekli Döküm Yönteminde Metal Sıcaklığının Etkisinin İncelenmesi",14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, İstanbul Türkiye, 2008.
 7. G.Yargül, M. Bakır, O. Tüfenk, Y. Sun, H. Ahlatci, Yüksek Krom ve Silisyumlu Çeliğin Aşınma Davranışına Uygulanan Yükün ve Karşı Malzemenin Etkisi, IMMC 15th International Metallurgy and Materials Congress, 2010, İstanbul, Türkiye, 1185-1191.
 8. A.Durmaz, A. Palta, M. Acarer, Y. Sun, H. Ahlatci, “Magnezyum Silisit Partikül Takviyeli Al-Mg-Si Matrisli Kompozitlerin Mekanik Özelliklerine ve Korozyon Davranışına Kurşunun Etkisinin İncelenmesi”, IMMC 15th International Metallurgy and Materials Congress, 2010, İstanbul, Türkiye, 325-330.
 9. H. Çuğ, Y. Sun, Y. Yavuz, M. Tosun, H. Ahlatci, “The Effect Of Applıed Loads And Agıng Heat Reatment On Wear Behavıour Of The Dıfferent Qualıty Al Alloys”, 13th International Materials Symposium (IMSP’2010), 13-15th October 2010, Pamukkale University, Denizli, Turkey, 1376-1381.
 10. E. Çevik, Y. Sun, A. Gültekin, A. Akilli, K. Beytekin, H. Ahlatçi, “Effect Of Ti Addıtıon On Wear Behavıour Of AA 6063 Al Alloy”, 13th International Materials Symposium (IMSP’2010), 13-15th October 2010, Pamukkale University, Denizli, Turkey, 485-489.
 11. A. Palta, A.Durmaz, M. Acarer, Y. Sun, H. Ahlatci, “Mg2Si Partikül Takviyeli Kompozitlerin Korozyon Davranışına Bakır İlavesinin Etkisi”, XII. International Corrosion Symposium, 06-09 Oct 2010, Eskişehir, Türkiye, 143-148.
 12. B. Cicek, E.Cevik, H. Ahlatci, Y. Sun, “Mg2Si Partikül Takviyeli Kompozit Malzemelerin Üretimi ve Korozyon Davranışlarına Kurşun Ilavesinin Etkisi”, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey, 450-452.
 13. E. Cevik, B. Çiçek, H. Ahlatcı, Y. Sun, “Effect of Ti Addition on Corrosion Behaviour of AA6063 Al Alloy”, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey, 447-449.
Projeler
 1. "Toz Enjeksiyon Kalıplama Metodu İle Biyomedikal Malzemelerin Üretilebilirliğinin ve Korozyon Davranışının İncelenmesi", Araştırmacı, Z.K.U. Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projesi, 2004.
Tez Danışmanlıkları Yüksek Lisans
 
 1. E.Çevik, “Soğukta Sertleşen Kompozit Pelet Üretiminde Bağlayıcı Olarak Melas Kullanımının Redüklenebilirliğe Etkisinin İncelenmesi”.
 2. K.Turbalıoğlu; "AA6063 Aluminyum Alaşımının Düşey Sürekli Döküm Yönteminde Üretim Parametrelerinin Geliştirilmesi" KBÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.
 3. Ş. BÜLBÜL, "Yüksek Alaşımlı Çeliklerin %10 H2SO4 ve %10 HCl Çözeltilerindeki Korozyon Davranışları" KBÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 4. B.Çiçek, “Mg2Si Partikül Takviyeli Mg Alaşımlarının Aşınma ve Korozyon Özelliklerinin İncelenmesi”.
 

© Fakülte Web Komisyonu