Prof.Dr. Mustafa GÜNAY
Adres Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Balıklarkayası Mevkii 78050 Karabük
Oda No C/262
 
Telefon (370) 418 74 00 (Dahili: 7400)
Faks (370) 418 74 00
 
E-posta mgunay@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Geleneksel ve Geleneksel Olmayan İmalat Yöntemleri, Takım Tezgahları, Kompozit Malzemeler, Kesici Takım Teknolojileri, Toz Metalurjisi, CAD/CAM/CAE, Deney Tasarımı ve Optimizasyon.
   
Ünvan ve Görevler
 1. Prof. Dr., Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2019-
 
 1. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 2013-2019
 2. Yrd. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 2009-2013
 3. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, 2001-2009
Eğitim Lisans Makina Eğitimi Bölümü, Teknik Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi,2000
  Yüksek Lisans Makina Eğitimi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi,2003
  Doktora Makina Eğitimi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi,2009
 
Tezler Yüksek Lisans Talas Kaldirma Islemlerinde Kesici Takim Talas Açisinin Kesme Kuvvetlerine Etkisinin Deneysel Olarak Incelenmesi
  Doktora Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilmis Al-Si/SiCp Kompozitlerin Mekanik ve Islenebilirlik Özelliklerinin Arastirilmasi
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. M. Boy, İ. Ciftci, M. Günay, F. Ozhan, Application of the Taguchi method optimize the cutting conditions in hard turning of a ring bore, Materials and technology, 49(5), 765–772, (2015).
 2. A. Kalyon, D. Özyürek, M. Günay, H. Aztekin, Dry sliding wear behaviours of valve seat inserts produced from high chromium white iron, High Temperature Materials and Processes, 34 (7), 611-742, 2015.
 3. E. Yücel, M. Günay, Modelling and Optimization of the Cutting Conditions in Hard Turning of High-Alloy White Cast Iron (Ni-Hard), Proceedings IMechE Part C - Journal of Mechanical Engineering Science, 227(10): 2280-2290, (2013).
 4. M. Günay, AISI 316L Çeliğinin İşlenmesinde Takım Radyüsü Ve Kesme Parametrelerinin Taguchi Yöntemiyle Optimizasyonu, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 28 (3): 437-444 (2013).
 5. M. Günay, E. Yücel, Application of Taguchi method for determining optimum surface roughness in turning of high-alloy white cast iron, Measurement, 46: 913–919 (2013).
 6. S. Yağmur, A. Acır, U. Şeker, M. Günay, An Experimental Investigation of Effect of Cutting Parameters on Cutting Zone Temperature in Drilling, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 28(1): 1-6 (2013).
 7. M. Günay, E. Yücel, An Evaluation on Machining Processes for Sustainable Manufacturing, Gazi University Journal of Science, 26(2): 241-252 (2013).
 8. M. Günay, U. Şeker, Evaluation of Surface Integrity during Machining With Different Tool Grades of SiCp/Al-Si Composites Produced By Powder Metallurgy, Materials Science Forum, 672: 319-322 (2011).
 9. L. Mîtca, M. Günay, R.L. Orban, U. Şeker, A Study on the Effect of Manufacturing Conditions on Surface Roughness during Machining of Cu/Al2O3 Composites, Materials Science Forum, 672: 263-270 (2011).
 10. A. Acır, Y. Turgut, M. Übeyli, M. Günay, U. Şeker, A study on the cutting force in milling of boron carbide particle reinforced aluminum composite, Science and Engineering of Composite Materials, 16 (3): 187 -196 (2009).
 11. Y. Yıldız, M. Günay, U. Şeker, The Effect of The Cutting Fluid on Surface Roughness in Boring of Low Carbon Steel, Machining Science And Technology, 11 (4): 553–560 (2007).
 12. M. Günay, U. Şeker, G. Sur, Design and Construction of A Dynamometer to Evaluate The Influence of Cutting Tool Rake Angle on Cutting Forces, Materials and Design, 27: 1097–1101 (2006).
 13. M. Günay, İ. Korkut, E. Aslan, U. Şeker, Experimental Investigation of The Effect of Cutting Tool Rake Angle on Main Cutting Force, Journal of Materials Processing Technology, 166: 44–49 (2005).
 14. M. Günay, E. Aslan, İ. Korkut, U. Şeker, Investigation of The Effect of Rake Angle on Main Cutting Force, International Journal of Machine Tools & Manufacture, 44: 953–959 (2004).
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. M. Günay, M.E. Korkmaz, Awareness and attitudes toward engineerıng faculty students on renewable energy sources and environment, International Journal of Arts and Sciences, 08(05):1–12 (2015).
 2. M. Günay, A. Kaçal, Y. Turgut, Optimization of Machining Parameters in Milling of Ti-6Al-4V Alloy Using Taguchi Method, e-Journal of New World Sciences Academy Engineering Sciences, 6 (1), 428-440 (2011)
 3. M. Günay, Investigation of the Effects on Screw Thread of Infeed Angle during External Threading, Gazi University Journal of Science, 24(1):153-160 (2011).
 4. M. Günay, Investigation of the Interaction Between the Surface Quality and Rake Angle in Machining of AISI 1040 Steel, SİGMA-Journal of Engineering and Natural Sciences, 26 (2): 105-111 (2008).
 5. L. Mîtca, M. Gunay, R. Orban, Electrical and Thermal Conductivity of Copper Matrix Reinforced with Al2O3 Particles. Acta Technica Napocensis, Series: Machines Construction Materials, 51: 83-86 (2008)
 6. M. Nalbant, M. Günay, Y. Yıldız, Modelling of the Effect of Different Infeed Angles and Cutting Areas on the Cutting Forces in External Threading, Turkish J. Eng. Env. Sci., 32: 153-161 (2008).
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. M. Sekmen, M. Günay, U. Şeker, Alüminyum Alaşımlarının İşlenmesinde Kesme Hızı ve Talaş Açısının Yüzey Pürüzlülüğü, Yığıntı Talaş ve Yığıntı Katmanı Oluşumu Üzerine Etkisi, Politeknik Dergisi, 18 (3): 141-148 (2015)
 2. Ö. Tekaslan, N. Gerger, M. Günay, U. Şeker, “AISI 304 Östenitik Paslanmaz Çeliklerin Titanyum Karbür Kaplamalı Kesici Takım İle Tornalama İşleminde Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi”, Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 13 (2): 129-286 (2007).
 3. M. Günay, U. Şeker, Kesici Takım Talaş Açısının İlerleme Kuvveti Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, Politeknik Dergisi, 8 (4): 271-274 (2005).
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. M. Günay, M.E. Korkmaz, Awareness and attitudes toward engineerıng faculty students on renewable energy sources and environment, Conference of International Journal of Arts and Sciences, 23-26 May,Barcelona, 2016.
 2. M. Boy, H. Demir, M. Günay, İ. Çiftçi, Optimisation of tool edge geometry and cutting parameters in hard turning of AISI 52100 using Taguchi method, ICENS-International Conference on Engineering and Natural Sciences, 15-19 May, Skopje, 2015.
 3. N. Yaşar, M.E. Korkmaz, M. Günay, U. Şeker, Modelling of specific cutting resistance in machining of AISI P20 plastic mould steel, ICENS-International Conference on Engineering and Natural Sciences, 15-19 May, Skopje, 2015.
 4. İ. Tekaüt, M. Günay, U. Şeker, “Tornalama İşlemlerinde Talas Kırıcı Formunun Ve Kesme Parametrelerinin Taguchi Yöntemiyle Optimizasyonu”, 6th International Advanced Technologies Symposium, May 16-18, Elazığ/TURKEY,p. 127-131 (2011).
 5. E. Yücel, M. Günay, M. Ayyıldız, Ö. Erkan, F. Kara, “Talaşlı İmalatta Kullanılan Kesme Sıvılarının İnsan Sağlığına Etkileri Ve Sürdürülebilir Kullanımı”, 6th International Advanced Technologies Symposium, May 16-18, Elazığ/TURKEY,p. 116-121 (2011).
 6. S. Korucu, M. Günay, A. Kurt, U. Şeker, “Mathematical Modeling of Stress on the Cutting Tool in Drilling by Indexable Insert Drills”, 5th International Advanced Technologies Symposium, May 13-15, Karabuk/TURKEY,p.1298-1304 (2009).
 7. İ. Tekaüt, M. Günay, U. Şeker, “An Investigation into the Effect of Cutting Tool Vibration on Surface Roughness in Turning Operations”, 5th International Advanced Technologies Symposium, May 13-15, Karabuk/TURKEY,p.1293-1297 (2009).
 8. M. Günay, İ. Çiftçi, U. Şeker, “Evaluation of Cutting Tool Performance When Machining Sicp/Al-Si Composites Produced by Powder Metallurgy”, 5th International Powder Metallurgy Conference, October 8-12, Ankara/TURKEY, p.946-953 (2008).
 9. M. Günay, E. Bahceci, U. Şeker, M. Türker, “Investigation of Mechanical Properties of Sicp/Al-Si Composites Produced by Powder Metallurgy”, 5th International Powder Metallurgy Conference, October 8-12, Ankara/TURKEY, p.1180-1186 (2008).
 10. M. Günay, Y. Yıldız, “Analysis of Cutting Forces on Cutting Tool by Computer Aided Engineering”, 1st International Vocational and Technical Education Technologies Congress, September 5-7, Istanbul/TURKEY, p.1034-1039 (2005).
 11. M. Günay, İ. Çiftçi, H. Ateş, F. Gül, U. Şeker, “A Review of Processing and Machinability of Particulate Reinforced Metal Matrix Composites, Third International Conference on Powder Metallurgy, July 7-9, Sinaia/ROMANIA, p.339-356, (2005).
 12. M. Sekmen, M. Günay, İ. Çiftçi, İ. Korkut, U. Şeker, “The Influence of Cutting Tool Rake Angle on Cutting Forces When Machining Aluminium Alloys”, International Conference on Leading Edge Manufacturing in 21st Century, October 19-22, Nagoya/JAPAN, p.173-176 (2005).
Projeler
 1. Parçacık Takviyeli Metal Matrisli Kompozit Malzemelerin Üretimi, Aşınma Davranışları, Fiziksel Ve Mekanik Özellikleri Ve İşlenebilirliğinin Araştırılması, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Proje Kodu: 2003 K120470–19, Ankara.
 2. Talaş Kaldırmada Oluşan Kesme Kuvvetlerinin Sonlu Elemanlar Metodu Kullanılarak Deneysel ve Analitik Olarak İncelenmesi, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT),Proje Kodu:2002 K120250–05, Ankara.
 3. Talaş Kaldırma İşlemlerinde Kesici Takımın Talaş Açısının Kesme Kuvvetleri Üzerindeki Etkisinin Sonlu Elemanlar Metodu Kullanılarak Deneysel Ve Analitik Olarak İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,Proje Kodu:07/2002–14, Ankara.
Tez Danışmanlıkları Yüksek Lisans
 
 1. Özkan AKDENİZ, İki Kademeli Sıvı Yakıtlı Brülörün Mekanik Modülasyonlu Brülöre Dönüştürülmesi Ve Bağlantı Mekanizmasına Ait Mukavemet Analizi”, Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.
 2. Hakan YURTKURAN, DIN 1.2344 Çeliğinin Tornalanmasında Oluşan Kesme Kuvvetleri Ve Yüzey Pürüzlülüğünün Modellenmesi, Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.
 3. Nafiz YAŞAR, Plastik Kalıp Çeliklerinin Özgül Kesme Direncinin Deneysel Olarak Araştırılması, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.
 4. Emre YÜCEL, Yüksek Alaşımlı Beyaz Dökme Demirlerin (Ni-Hard) İşlenebilirlik Parametrelerinin Taguchi Yöntemiyle Optimizasyonu, Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.
 

© Fakülte Web Komisyonu