Mühendislik Fakültesi Web Komisyonu


Mühendislik Fakültesi Web Komisyonu; fakültemiz web sayfalarının tasarımı ve programlanması; kişisel akademik sayfaların öğretim elemanları, bölüm web içeriklerinin ise bölüm sorumluları tarafından güncellenmesini sağlayan Fakülte Bilgi Sistemi'nin geliştirilmesi ve yönetiminden sorumludur. Fakülte Bilgi Sistemi hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.Mühendislik Fakültesi Bölüm Web Sorumluları

Bölüm web sorumluları, Fakülte Bilgi Sistemini kullanarak bölüm web içeriklerinin güncellenmesi, bölüm ana sayfasındaki duyuruların yapılması, bölümlere yeni katılan akademik personelin kullanıcı bilgilerinin tanımlanması, Fakülte Bilgi Sisteminin kullanımı konusunda öğretim elemanlarına destek olunması ve kişisel sayfaların takibi gibi faaliyetlerden sorumludur.


© Fakülte Web Komisyonu