2021-2022 Yaz Okulu Ders Ekleme Günleri Hakkında

2021-2022 Yaz Okulu ilk ders alma günlerinin bitmesiyle, kesinleştiren öğrenci sayısı 20'nin altında kalan dersler aşağıda verilen yönerge hükmüne istinaden kapatılmış ya da benzer içerikli bir diğer ders ile birleştirilmiştir. Yapılan birleştirme işlemi sebebiyle sadece bu işlemle ilgili dersi almaktan vazgeçen öğrenciler ders ekleme günlerinde (6-7 Temmuz tarihleri arasında) Fakültemiz Dekanlığına dilekçe vererek ilgili dersten kayıtlarını sildirebilirler. Ders sildirme hakkı sadece dersi birleştirilmiş öğrenciler için geçerlidir. Birleştirme işlemine tabi tutulmayan dersler için öğrenciler ilk ders alma günlerinde kaydoldukları dersleri aşağıda verilen diğer yönerge hükmü gereğince ders ekleme günlerinde bırakamazlar.Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesinde yer alan hükümler aşağıdaki gibidir:
MADDE 7 - (2) Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı; ön lisans/lisans programlarında 20'nin, lisansüstü programlarında 2'nin altında olamaz. Eğitim-öğretimin bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda ve istisnai hallerde birim yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile öğrenci sayısı şartı aranmaz.
MADDE 8 - (4) Yaz okulunda açılan bir derse kaydolan öğrenci o dersi bırakamaz.


Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi