2021-2022 Yaz Okulu Derslerinin Açık Tutulması Hakkında
2021-2022 Yaz Okulu Derslerinin Açık Tutulması Hakkında: 2021-2022 Yaz Okulu ilk ders alma günlerinin bitmesiyle, 5 Temmuz Salı günü içerisinde Bölüm Başkanlıkları ile öğretim elemanları tarafından Fakültemiz Dekanlığına bildirilen dersin açık tutulması talepleri aşağıda verilen yönerge hükmüne istinaden değerlendirilmiş ve belirtilen dersler kapatılmamıştır. İlgili tarih geçtikten sonra gelen dersin açık tutulması ya da yeniden açılması talepleri ise işleme alınamamaktadır.

Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesinin 7. maddesi 2. fıkrasında "Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı; ön lisans/lisans programlarında 20'nin, lisansüstü programlarında 2'nin altında olamaz. Eğitim-öğretimin bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda ve istisnai hallerde birim yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile öğrenci sayısı şartı aranmaz." hükmü yer almaktadır.