Final Sınavları İçin Devamsızlık Durumu Hakkında
24.05. 2023 tarih ve 08-20 Sayılı Senato Kararıyla, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem nedeniyle, Yükseköğretim Genel Kurulu 31.03.2023 tarih ve E.23957 sayılı kararına istinaden, 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde devam şartı aranmaksızın öğrencilerimiz final sınavlarına girebileceklerdir.