2023 İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı Duyurusu
Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan İLMİ HÜVİYET TESPİTİ SINAVI için başvurular 26 Ekim- 03 Kasım 2023 tarihlerinde alınacaktır.

Karabük Üniversitesinde düzenlenecek olan İLMİ HÜVİYET TESPİT SINAVI BAŞVURUSU hakkında duyuru.


TARİH İŞLEM
26 Ekim 2023 Başvurular için “Web” duyurusunun yapılması.
26 Ekim- 03 Kasım 2023 Adayların başvurularının alınması.
07 Kasım 2023 YÖK tarafından sınava girmesi kabul edilen asil ve yedek aday listelerinin ve sınav ücretinin yatırılacağı banka hesabının duyurulması.
07-09 Kasım 2023
 
Asil adaylar tarafından sınav ücretinin verilen banka hesabına yatırılması ve dekontunun  duyuruda belirtilen yoldan KBÜ’ye teslimi.*

 
10 Kasım 2023
 
Ücretini yatırmayan asil adayların yerine yedek adaylardan sınava girebilecekleri ilan edilmesi.*
 
13-14 Kasım 2023 Sınava girebileceği açıklanan yedek adaylar tarafından sınav ücretinin verilen banka hesabına yatırılması ve dekontunun Duyuruda belirtilen yoldan KBÜ’ye teslimi.
17 Kasım 2023 Yazılı ve Sözlü sınav tarihi ve sınav salonlarının duyurusu.
27 Kasım 2023 Pazartesi saat: 10:00 Yazılı sınavın yapılması.
27 Kasım 2023 Pazartesi saat: 14:00 Sözlü sınavın yapılması.

* Verilen süre içerisinde ücretini yatırıp dekontu KBÜ’ye teslim etmeyen adaylar, sınava girme hakkını kaybedecek ve yerlerine yedek adaylara hak tanınacaktır. 

* YÖK tarafından belirlenen sınavla ilgili temel ilkeler ve kurallara, aşağıdaki “YÖK 2023 İLMİ HÜVİYET TESPİTİ ve YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV KILAVUZU” bağlantısından; sınava başvurunun nasıl yapılacağı, sınavın uygulanışı ve değerlendirme yöntemi ile ilgili ayrıntılara ise, “KBÜ tarafından Düzenlenen İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı’na ilişkin Uygulama Esasları” bağlantısından ulaşılabilir: 
“Sınav Yapılacak Alanlar ve Konular” için
tıklayınız.
"YÖK 2023 İLMİ HÜVİYET TESPİTİ ve YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV KILAVUZU" için tıklayınız.
"Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı’na İlişkin Kılavuz" için tıklayınız.
 
KBÜ tarafından düzenlenen İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı'na başvuru yapmak için 
tıklayınız. 

Not: Dekont elden Mühendislik Fakültesi öğrenci işleri birimine ya da e-posta yolu (muhendislik@karabuk.edu.tr) ile teslim edilecek olup, dekontun tarafımıza süresi içerisinde ulaşmaması durumunda adaylar sınava alınmayacaktır.
26.10.2023