Sınav İtirazları Hakkında

Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin 6 ıncı fıkrasında yer alan "Her ders için en az bir ara sınav yapılır. 27 nci maddeye göre ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilen mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler için Dekanlık/Müdürlük tarafından belirlenen ve ilan edilen tarihlerde mazeret sınavı yapılır. Bunların dışında çift anadal ve yan dal yapan öğrenciler ile Üniversitede aynı anda ön lisans-lisans okuyan öğrencilerin ara sınav tarihlerinin çakışması durumunda da mazeret sınavı yapılır. Bu durumda olan öğrencilerin mazereti dolayısıyla giremediği sınav tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ilgili Bölüm Başkanlığına başvuru yapması gerekir." hükmü uyarınca 2021-2022 Güz Döneminde yapılan Mühendislik Fakültesi vize sınavlarında rapor, vefat veya karantina gibi mücbir sebeplerden dolayı sınavlara katılamayan öğrencilerimizin sınava müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde dersi aldıkları bölüm sekreterliklerine dilekçe ve durumlarını gösterir resmi raporla müracaat etmeleri gerekmektedir.

  • Karantinalarından dolayı dilekçelerini elden bırakamayan öğrenciler, her bir ders için ayrı olmak üzere dersin sınavına müteakip 3 iş günü içerisinde dersin alındığı ilgili bölümün sekreterliğine karantinada olduklarını gösterecek şekilde hazırlanarak elle yazılıp imzalanmış ve fotoğraflanmış/taratılmış dilekçelerini e-posta yoluyla iletmelidir.
  • Sınavları boyunca karantina sürecinde olan veya almış olduğu sağlık raporu ilgili sınavından sonraki 3 iş gününden de uzun olan öğrenciler, dilekçesi ile birlikte aldığı raporunu fotoğraflayıp/taratıp dersin açıldığı ilgili bölüm sekreterliğine e-posta yolu ile göndermelidir.

Ayrıca UNİKA üzerinden yapılan sınavlarda ortaya çıkan problemler sınav esnasında giderilemediği takdirde, yetkili gözetmen tarafından kayıt altına alınması talep edilmelidir. Haricen uzaktan eğitim sürecindeki gibi internet üzerinden form aracılığıyla bilgi toplanmayacaktır. UNİKA ile ilgili bu duruma 14/11/2021 saat 17:00'da yapılan MAT181/183 - Matematik I dersi ve 14/11/2021'de 19:00'da yapılan CAL181 - Mathematics I dersi dahil değildir. Bu sınavların yeni tarihleri de en kısa zamanda ilan edilecektir.


Öğrencilerimize duyurulur.