Savunma Sanayii Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y³) Programı
Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y³) programı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başta yapay zekâ olmak üzere yenilikçi yazılım teknolojilerinde savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu kritik alanlarda yetkinliğini belgelemek isteyen araştırmacı, akademisyen ve firmalara fırsat vererek ilgili alanlarda kabiliyet haritasının genişletilmesi amacıyla başlatılmıştır. Yarışmalarda yüksek performans gösteren katılımcılarla SSB bünyesinde gerçekleştirilen projelerde ortak çalışmalar yürütebilmesi hedeflenmektedir.
 
Söz konusu program; ilk olarak 2018 yılında başlatılmış olup, bu yıl 3. Dönem ile birlikte yarışmaların yapay zekâ alanında ihtiyaç olan kritik konularda birden fazla üniversite iş birliğinde eşzamanlı olarak yürütülmesine karar verilmiştir. Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y³) 3. Dönem yarışmaları kapsamında;

 
  • Simülasyon ortamında kara ve hava araçları için geliştirilen pekiştirmeli öğrenme algoritmalarının yarışacağı “Pekiştirmeli Öğrenme Tabanlı Sürü Stratejisi Geliştirme Yarışması”
  • Sentetik veri üretme algoritmaları yarışacağı “Üretici Çekişmeli Ağlar (GAN) ile Sentetik Veri Üretme Yarışması”
  • Geniş alan gözetleme kamera görüntülerinden hareketli hedeflerin takibi için güzergâh birleştirme algoritmalarının yarışacağı “Hareketli Hedef Takibi için Güzergâh Birleştirme Yarışması”

için başvurular başlamıştır. Yarışmalara bireysel, tüzel kişi veya grup olarak 31 Temmuz 2022 tarihine kadar https://y3.ssyz.org.tr/ adresinden başvuru yapılabilmektedir.