Bursa Büyükşehir Belediyesi Lisansüstü Tez Desteği Programı


Sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmayı gerçekleştirirken aynı zamanda doğal kaynakları az tüketen ve yenilenebilir hale getirmeye çalışan kentlerde, sayısı ve niteliği sürekli artan teknolojik gelişmeler ve yenilikçi yaklaşımlar şehir yaşamı üzerinde güçlü bir dönüştürücü etkiye sahiptir. Yerleşimler oluşurken hiçbir kriz veya riske maruz kalmayan değil, her ne sebeple olursa olsun beklenmedik biçimde ortaya çıkan durumlar karşısında hazırlıklı olan ve rasyonel çözümler üretebilen şehirler hedeflenmekte, bu doğrultuda insan müdahalesine gerek duyulmadan şehrin veri ve uzmanlığa dayalı olarak gelecek öngörüleriyle şehirlerin kendi kendini yönetebilmesi amacıyla akıllı teknolojilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu doğrultuda, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenmekte olan Lisansüstü Tez Desteği Programıyla eğitime bir katkı sağlanmasıyla beraber Bursa’nın akıllı, dirençli ve sürdürülebilir bir şehir olması yolunda bilimsel çalışmalarla desteklenen yeni fikirler ortaya konması hedeflenmektedir. İdaremiz, tez çalışmalarını Bursa ölçeğinde yürütecek olan ve program kapsamında belirlenen temalarda kent yönetiminde karşılaşılan zorluklara çözümler üretecek ve kentin ihtiyaçlarına yönelik yeni öneriler geliştirecek araştırmacılara, belirlenen tutarlarda araştırma süreçlerinde nakdi destek sağlamayı planlamaktadır.

İdaremizce düzenlenmekte olan “Lisansüstü Tez Desteği Programı”, Yükseköğretim Kurumu (YÖK)’e bağlı üniversitelerde lisansüstü tez çalışmalarını Bursa ölçeğinde, “Akıllı Şehirler, Dirençli Şehirler ve Sürdürülebilir Şehirler” olmak üzere üç tema çerçevesinde yürütecek araştırmacılara yönelik olarak düzenlenmektedir. Programa, yalnızca belirtilen şartları sağlayan katılımcılar başvurabilecek olup, başvuru detayları https://yarismalar.bursa.bel.tr/ adresi yer almakta olup, başvurular yine aynı web adresi üzerinden 10.04.2023-19.05.2023 tarihleri arasında yapılabileceklerdir.