DIES Projesi - Gençlik Etkinliği "Yeşil Yarın Gençlik Semineri"
Bilindiği üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından temiz üretim ve entegre kirlilik önleme ve kontrol yaklaşımı kapsamında, 2010/75/AB sayılı Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED) 1. ve 2. bölümleri ile düzenlenen Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (EKÖK) Direktifinin ulusal mevzuata kazandırılması çalışmaları yürütülmektedir.

EKÖK Direktifinin uyumlaştırılması kapsamında ilgili sektörlerin teknik ve mali altyapı ihtiyacının belirlenmesine yönelik ilgili bakanlıkça kamu, sanayi ve üniversite işbirliklerini dikkate alarak sektörel projeler çalışılmaktadır.

Bu çalışmalar kapsamında kimya, mineral ve diğer başlıklı sektörler öncelikli olmak üzere EKÖK sistemi altyapısının oluşturulması, sektörel uyum durumları ve gerekliliklerinin belirlenmesi amacıyla IPA II programı altında hazırlanan ve 3 Temmuz 2020 tarihinde resmi olarak başlayan "Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Türkiye'nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES) Projesi" 
ilgili bakanlıkça yürütülmektedir.

Söz konusu proje kapsamında, proje aktivitelerinden biri de temiz üretim, entegre kirlilik önleme ve kontrol yaklaşımı, sanayide yeşil dönüşüm gibi konularda farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesidir.

Bu doğrultuda, üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinde temiz üretim, entegre kirlilik önleme ve kontrol yaklaşımı, sanayide yeşil dönüşüm gibi konulara ilişkin öğrencilerin farkındalığın artırılması ve proje çalışmalarına yönelik bilgilendirilmesi amacıyla DIES Projesi Gençlik Etkinliği "Yeşil Yarın Gençlik Semineri" temasıyla 22 Aralık 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
Çevrimiçi seminer linki "ippc.csb.gov.tr" "DIES Projesi Aktiviteler" bölümünde paylaşılmaktadır.