Fakülte İletişim Komisyonu

Karabük Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Fakülte İletişim Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Doç.Dr.

Muhammet Tahir GÜNEŞER

mtguneser@karabuk.edu.tr

Yönetim, Koordinasyon

Arş.Gör.

İdris KAHRAMAN

idriskahraman@karabuk.edu.tr

Başkan

Arş.Gör.

Halil İbrahim ŞAHİN

halilis@karabuk.edu.tr

Başkan Yardımcısı


Karabük Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Fakülte İletişim Komisyonu Üyeleri ve Bölüm İnternet Sayfası Sorumluları:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Bölüm

Arş.Gör.

İdris KAHRAMAN

idriskahraman@karabuk.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği

Arş.Gör.

Halil İbrahim ŞAHİN

halilis@karabuk.edu.tr

Biyomedikal Mühendisliği
Tıp Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Kazım YETİK

kazimyetik@karabuk.edu.tr

Çevre Mühendisliği

Arş.Gör.

İbrahim Ethem YILMAZ

ibrahimethemyilmaz@karabuk.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Arş.Gör.

Tuğrul BAYRAKTAR

tugrulbayraktar@karabuk.edu.tr

Endüstri Mühendisliği

Arş.Gör.

Selman KAHRAMAN

selmankahraman@karabuk.edu.tr

İnşaat Mühendisliği
Ulaştırma Mühendisliği

Arş.Gör.

Gürşah GÜRÜF

gursahguruf@karabuk.edu.tr

Makine Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Raylı Sistemler Mühendisliği

Arş.Gör.

Ali Tahir KARAŞAHİN

tahirkarasahin@karabuk.edu.tr

Mekatronik Mühendisliği

Arş.Gör.

Güldane ATEŞOĞLU

guldaneertugrul@karabuk.edu.tr

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Arş.Gör.

Saliha ÖZGÜNGÖR

salihaozgungor@karabuk.edu.tr

Yazılım Mühendisliği