Fakülte Komisyonları
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Afet ve Acil Durum Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Ekip

  Görevi

  Dr.Öğr.Üyesi

  Emrah ÖZKAYNAK

  eozkaynak@karabuk.edu.tr

  Toplanma Merkezi

  Yer Sorumlusu

  Fakülte Sekreteri

  Turgut DEMİR

  tdemir@karabuk.edu.tr

  Yer Sorumlusu Y.

  Arş.Gör.

  Ali KAFALI

  alikafali@karabuk.edu.tr

  Söndürme Ekibi

  Ekip Amiri

  Arş.Gör.

  Furkan SABAZ

  furkansabaz@karabuk.edu.tr

  Ekip Amiri Y.

  Arş.Gör.

  Ekrem DEMİR

  edemir@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Arş.Gör.

  İbrahim TORLAK

  ibrahimtorlak@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Arş.Gör.

  Ali ART

  aliart@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Arş.Gör.

  İbrahim Ethem YILMAZ

  ibrahimethemyilmaz@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Bilgisayar İşletmeni

  Uğur AYTEKİN

  uguraytekin@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Bilgisayar İşletmeni

  İlhan YİĞİT

  ilhany@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Arş.Gör.

  Muammer DOLMACI

  muammerdolmaci@karabuk.edu.tr

  Kurtarma Ekibi

  Ekip Amiri

  Arş.Gör.

  Muhammed Zahid KOÇ

  mzkoc@karabuk.edu.tr

  Ekip Amiri Y.

  Dr.Öğr.Üyesi

  Kerim Gökhan AKTAŞ

  kerimgokhanaktas@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Arş.Gör.

  Mutlucan BAYAT

  mutlucanbayat@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Şef

  Şevki YILDIZ

  sevkiyildiz@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Bilgisayar İşletmeni

  Tuncer ŞAHİN

  tuncersahin@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Bilgisayar İşletmeni

  Ahmet BAL

  ahmetbal@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Bilgisayar İşletmeni

  Rıdvan KARA

  ridvankara@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Arş.Gör.

  Muhammed Salih GÜL

  msalihgul@karabuk.edu.tr

  Koruma Ekibi

  Ekip Amiri

  Arş.Gör.

  Ömer KARTALTEPE

  omerkartaltepe@karabuk.edu.tr

  Ekip Amiri Y.

  Arş.Gör.

  Ali Tahir KARAŞAHİN

  tahirkarasahin@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Arş.Gör.

  Turan DAŞ

  turandas@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Arş.Gör.

  Mehmet Tayyip ÖZDEMİR

  tayyipozdemir@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Arş.Gör.

  Saliha ÖZGÜNGÖR

  salihaozgungor@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Şef

  Ayşegül ŞİMŞEK

  asimsek@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Bilgisayar İşletmeni

  Filiz KAÇAR

  filizkacar@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ahmet KAYMAZ

  ahmetkaymaz@karabuk.edu.tr

  İlk Yardım Ekibi

  Ekip Amiri

  Arş.Gör.

  İdris KAHRAMAN

  idriskahraman@karabuk.edu.tr

  Ekip Amiri Y.

  Öğr.Gör.

  Muhammed TORUN

  muhammedtorun@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Arş.Gör.

  Semih PAK

  semihpak@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Şef

  Vasfiye YENİAYDIN

  vasfiyeyeniaydin@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Bilgisayar İşletmeni

  Esma AKKAYA

  eakkaya@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Bilgisayar İşletmeni

  Nurcan ÇETİN

  nurcancam@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Bilgisayar İşletmeni

  Cennet KARAKAVUZ

  cennetkarakavuz@karabuk.edu.tr

  Ekip Personeli

  Dr.Öğr.Üyesi

  Enes KILINÇ

  eneskilinc@karabuk.edu.tr

  Tahliye Ekibi

  Z.Kat Sorumlusu

  Dr.Öğr.Üyesi

  Muhammet ÇAKMAK

  muhammetcakmak@karabuk.edu.tr

  1.Kat Sorumlusu

  Bilgisayar İşletmeni

  Fatih YAYLACI

  fatihyaylaci@karabuk.edu.tr

  2.Kat Sorumlusu

  Bilgisayar İşletmeni

  İlker UĞURLU

  ilkerugurlu@karabuk.edu.tr

  3.Kat Sorumlusu

  Bilgisayar İşletmeni

  Fatih SEL

  fatihsel@karabuk.edu.tr

  4.Kat Sorumlusu

  Bilgisayar İşletmeni

  Ramazan ERGÜN

  rergun@karabuk.edu.tr

  Su, Elektrik,
  Doğalgaz Kesme


 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Akademik Danışmanlık Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Temsil

  Görevi

  Doç.Dr.

  Muhammet Tahir GÜNEŞER

  mtguneser@karabuk.edu.tr

  Dekanlık

  Yönetim
  Başkan

  Prof.Dr.

  Ahmet DEMİR

  ademir@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Üye

  Prof.Dr.

  Hayrettin AHLATCI

  hahlatci@karabuk.edu.tr

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Üye

  Prof.Dr.

  Kamil ARSLAN

  kamilarslan@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Prof.Dr.

  Necmi Serkan TEZEL

  nstezel@karabuk.edu.tr

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  Üye

  Prof.Dr.

  Oğuz FINDIK

  oguzfindik@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği

  Üye

  Prof.Dr.

  Tülay EKEMEN KESKİN

  tulayekemen@karabuk.edu.tr

  İnşaat Mühendisliği

  Üye

  Doç.Dr.

  Erkan KOÇ

  ekoc@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği

  Üye

  Doç.Dr.

  Hakan KUTUCU

  hakankutucu@karabuk.edu.tr

  Yazılım Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Eftâl ŞEHİRLİ

  eftalsehirli@karabuk.edu.tr

  Tıp Mühendisliği

  Üye

  -

  -

  -

  İdari Personel

  Sekretarya


 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Bologna Süreci Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Temsil

  Görevi

  Doç.Dr.

  Muhammet Tahir GÜNEŞER

  mtguneser@karabuk.edu.tr

  Dekanlık

  Yönetim

  Dr.Öğr.Üyesi

  Erhan KAYABAŞI

  erhankayabasi@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Başkan
  (Koordinatör)

  Arş.Gör.

  Halil İbrahim ŞAHİN

  halilis@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği
  Tıp Mühendisliği

  Başkan Yardımcısı
  (Koordinatör Yrd.)

  Dr.Öğr.Üyesi

  Nesrin AYDIN ATASOY

  nesrinaydin@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği

  Üye

  Doç.Dr.

  Mehmet Akif ERDEN

  makiferden@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Songül KASKUN ERGANİ

  songulkaskun@karabuk.edu.tr

  Çevre Mühendisliği

  Üye

  Doç.Dr.

  Ahmet Hayrettin YÜZER

  hayrettinyuzer@karabuk.edu.tr

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Selçuk ÖZCAN

  selcukozcan@karabuk.edu.tr

  Endüstri Mühendisliği

  Üye

  Öğr.Gör.

  Muhammed TORUN

  muhammedtorun@karabuk.edu.tr

  İnşaat Mühendisliği

  Üye

  Doç.Dr.

  Harun ÇUĞ

  hcug@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Kenan IŞIK

  kenanisik@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Betül ERCAN

  betulusta@karabuk.edu.tr

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Hakan YILMAZ

  hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

  Tıp Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Caner ÖZCAN

  canerozcan@karabuk.edu.tr

  Yazılım Mühendisliği

  Üye

  -

  -

  -

  İdari Personel

  Sekretarya


 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Ders İşlemleri Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Temsil

  Görevi

  Dr.Öğr.Üyesi

  Emrah ÖZKAYNAK

  eozkaynak@karabuk.edu.tr

  Dekanlık

  Yönetim

  Arş.Gör.

  Halil İbrahim ŞAHİN

  halilis@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği
  Tıp Mühendisliği

  Başkan
  (Koordinatör)

  Arş.Gör.

  Saliha ÖZGÜNGÖR

  salihaozgungor@karabuk.edu.tr

  Yazılım Mühendisliği

  Başkan Yardımcısı
  (Koordinatör Yrd.)

  Arş.Gör.

  Ayşe Nur ALTINTAŞ TANKÜL

  aysenuraltintas@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Rahman ÇALHAN

  rahmancalhan@karabuk.edu.tr

  Çevre Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Ekrem DEMİR

  edemir@karabuk.edu.tr

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Muhammed Zahid KOÇ

  mzkoc@karabuk.edu.tr

  Endüstri Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Hatice Betül UMARUSMAN

  betulumarusman@karabuk.edu.tr

  İnşaat Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Bilgehan KONDUL

  bilgehankondul@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Mehmet Tayyip ÖZDEMİR

  tayyipozdemir@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Muhammed Salih GÜL

  msalihgul@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Turan DAŞ

  turandas@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Ali KAFALI

  alikafali@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  İsmail Hakkı KARA

  ihakkikara@karabuk.edu.tr@karabuk.edu.tr

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Üye

  Bilgisayar İşletmeni

  Naciye KOCAOĞLU

  naciyeoral@karabuk.edu.tr

  İdari Personel

  Sekretarya


 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Temsil

  Görevi

  Dr.Öğr.Üyesi

  Emrah ÖZKAYNAK

  eozkaynak@karabuk.edu.tr

  Dekanlık

  Yönetim

  Arş.Gör.

  Gürşah GÜRÜF

  gursahguruf@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Başkan
  (Koordinatör)

  Arş.Gör.

  Muammer DOLMACI

  muammerdolmaci@karabuk.edu.tr

  Endüstri Mühendisliği

  Başkan Yardımcısı
  (Koordinatör Yrd.)

  Arş.Gör.

  Elif KABULLAR

  elifkabullar@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği
  Yazılım Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Abdullah Bilal AYGÜN

  abilalaygun@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği
  Tıp Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Mehmet Kazım YETİK

  kazimyetik@karabuk.edu.tr

  Çevre Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Ali ART

  aliart@karabuk.edu.tr

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Yusuf BAHÇACI

  yusufbahcaci@karabuk.edu.tr

  İnşaat Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Ömer KARTALTEPE

  omerkartaltepe@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Güldane ATEŞOĞLU

  guldaneertugrul@karabuk.edu.tr

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Üye

  Şef

  Ayşegül ŞİMŞEK

  asimsek@karabuk.edu.tr

  İdari Personel

  Sekretarya


 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Uygulamalı Eğitimler Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Temsil

  Görevi

  Doç.Dr.

  Muhammet Tahir GÜNEŞER

  mtguneser@karabuk.edu.tr

  Dekanlık
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  Yönetim

  Dr.Öğr.Üyesi

  Recep DEMİRSÖZ

  recepdemirsoz@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Başkan
  (Koordinatör)

  Arş.Gör.

  Halil İbrahim ŞAHİN

  halilis@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği
  Tıp Mühendisliği

  Başkan Yardımcısı
  (Koordinatör Yrd.)

  Arş.Gör.

  Mehmet Tayyip ÖZDEMİR

  tayyipozdemir@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Başkan Yardımcısı
  (Koordinatör Yrd.)

  Dr.Öğr.Üyesi

  İsa AVCI

  isaavci@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ahmet Reşit KAVSAOĞLU

  kavsaoglu@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Rahman ÇALHAN

  rahmancalhan@karabuk.edu.tr

  Çevre Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Muharrem ÜNVER

  muharremunver@karabuk.edu.tr

  Endüstri Mühendisliği

  Üye

  Prof.Dr.

  Şenol GÜRSOY

  sgursoy@karabuk.edu.tr

  İnşaat Mühendisliği

  Üye

  Prof.Dr.

  Bilge DEMİR

  bdemir@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ahmet KAYMAZ

  ahmetkaymaz@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Üye

  Prof.Dr.

  Hayrettin AHLATÇI

  hahlatci@karabuk.edu.tr

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Mutlu TEKİR

  mutlutekir@karabuk.edu.tr

  Tıp Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Emrah ÖZKAYNAK

  eozkaynak@karabuk.edu.tr

  Yazılım Mühendisliği

  Üye

  Bilgisayar İşletmeni

  Nurcan ÇETİN

  nurcancam@karabuk.edu.tr

  İdari Personel

  Sekretarya


 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Laboratuvar Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Temsil

  Görevi

  Doç.Dr.

  Muhammet Tahir GÜNEŞER

  mtguneser@karabuk.edu.tr

  Dekanlık

  Yönetim

  Dr.Öğr.Üyesi

  Abdullah Talha SÖZER

  talhasozer@karabuk.edu.tr

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  Başkan

  Arş.Gör.

  Halil İbrahim ŞAHİN

  halilis@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği
  Tıp Mühendisliği

  Başkan Yardımcısı

  Dr.Öğr.Üyesi

  Kürşat Mustafa KARAOĞLAN

  kkaraoglan@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ahmet Reşit KAVSAOĞLU

  kavsaoglu@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği

  Üye

  Doç.Dr.

  Mehmet Kuddusi AKALIN

  mehmetakalin@karabuk.edu.tr

  Çevre Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Erkan Sami KÖKTEN

  erkansamikokten@karabuk.edu.tr

  Endüstri Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Mehmet Fethi ERTENLİ

  m.fethiertenli@karabuk.edu.tr

  İnşaat Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Adem Fatih ÖZALP

  ademfatihozalp@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Doç.Dr.

  Can Bülent FİDAN

  cbfidan@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Üye

  Prof.Dr.

  Hayrettin AHLATCI

  hahlatci@karabuk.edu.tr

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Üye

  Doç.Dr.

  Hacı Mehmet KAYILI

  h.mehmetkayili@karabuk.edu.tr

  Tıp Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Sait DEMİR

  saitdemir@karabuk.edu.tr

  Yazılım Mühendisliği

  Üye

  Bilgisayar İşletmeni

  Tuğba Nur DİNÇER

  tugbanuralpay@karabuk.edu.tr

  İdari Personel

  Sekretarya


 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Kalite Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Temsil

  Görevi

  Doç.Dr.

  Muhammet Tahir GÜNEŞER

  mtguneser@karabuk.edu.tr

  Dekanlık

  Yönetim
  Başkan

  Prof.Dr.

  Habibe TECİMER

  habibeuslu@karabuk.edu.tr

  Tıp Mühendisliği

  Başkan Yardımcısı

  Dr.Öğr.Üyesi

  Mehmet Zahid YILDIRIM

  m.zahidyildirim@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ahmet Reşit KAVSAOĞLU

  kavsaoglu@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Enes ÖZKÖK

  enesozkok@karabuk.edu.tr

  Çevre Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ersagun Kürşat YAYLACI

  ekyaylaci@karabuk.edu.tr

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Muharrem ÜNVER

  muharremunver@karabuk.edu.tr

  Endüstri Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Halil İbrahim YUMRUTAŞ

  iyumrutas@karabuk.edu.tr

  İnşaat Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Tuğçe YILDIZ

  tugcekoden@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Gökhan GÜNGÖR

  gokhangungor@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Betül ERCAN

  betulusta@karabuk.edu.tr

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Emrah ÖZKAYNAK

  eozkaynak@karabuk.edu.tr

  Yazılım Mühendisliği

  Üye

  Bilgisayar İşletmeni

  Filiz KAÇAR

  filizkacar@karabuk.edu.tr

  İdari Personel

  Sekretarya


  Fakülte Kalite Komisyonu Alt Çalışma Grupları

  Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Grup Konusu

  Görevi

  Prof.Dr.

  Habibe TECİMER

  habibeuslu@karabuk.edu.tr

  Liderlik, Yönetim ve Kalite

  Grup Başkanı

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ersagun Kürşat YAYLACI

  ekyaylaci@karabuk.edu.tr

  Grup Üyesi

  Dr.Öğr.Üyesi

  Mehmet Zahid YILDIRIM

  m.zahidyildirim@karabuk.edu.tr

  Grup Üyesi

  Dr.Öğr.Üyesi

  Enes ÖZKÖK

  enesozkok@karabuk.edu.tr

  Eğitim - Öğretim

  Grup Başkanı

  Dr.Öğr.Üyesi

  Betül ERCAN

  betulusta@karabuk.edu.tr

  Grup Üyesi

  Dr.Öğr.Üyesi

  Gökhan GÜNGÖR

  gokhangungor@karabuk.edu.tr

  Grup Üyesi

  Dr.Öğr.Üyesi

  Halil İbrahim YUMRUTAŞ

  iyumrutas@karabuk.edu.tr

  Araştırma - Geliştirme

  Grup Başkanı

  Dr.Öğr.Üyesi

  Tuğçe YILDIZ

  tugcekoden@karabuk.edu.tr

  Grup Üyesi

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ahmet Reşit KAVSAOĞLU

  kavsaoglu@karabuk.edu.tr

  Toplumsal Katkı

  Grup Başkanı

  Dr.Öğr.Üyesi

  Muharrem ÜNVER

  muharremunver@karabuk.edu.tr

  Grup Üyesi


 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte MÜDEK Akreditasyon ve Müfredat Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Temsil

  Görevi

  Doç.Dr.

  Muhammet Tahir GÜNEŞER

  mtguneser@karabuk.edu.tr

  Dekanlık

  Yönetim
  Başkan

  Dr.Öğr.Üyesi

  Rahman ÇALHAN

  rahmancalhan@karabuk.edu.tr

  Çevre Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Oğuzhan MENEMENCİOĞLU

  omenemencioglu@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği

  Üye

  Doç.Dr.

  Erkan KOÇ

  ekoc@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği

  Üye

  Doç.Dr.

  Mustafa GÖKDAĞ

  mgokdag@karabuk.edu.tr

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Tuğrul BAYRAKTAR

  tugrulbayraktar@karabuk.edu.tr

  Endüstri Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Mehmet Fethi ERTENLİ

  m.fethiertenli@karabuk.edu.tr

  İnşaat Mühendisliği

  Üye

  Prof.Dr.

  Mustafa Bahattin ÇELİK

  mcelik@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Aytül BOZKURT

  aytulbozkurt@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Üye

  Prof.Dr.

  Hayrettin AHLATÇI

  hahlatci@karabuk.edu.tr

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Eftâl ŞEHİRLİ

  eftalsehirli@karabuk.edu.tr

  Tıp Mühendisliği

  Üye

  Doç.Dr.

  Hakan KUTUCU

  hakankutucu@karabuk.edu.tr

  Yazılım Mühendisliği

  Üye

  -

  -

  -

  İdari Personel

  Sekretarya


 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Değişim Programları Hareketliliği Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Temsil

  Görevi

  Doç.Dr.

  Muhammet Tahir GÜNEŞER

  mtguneser@karabuk.edu.tr

  Dekanlık

  Yönetim
  Başkan

  Doç.Dr.

  İlhami Muharrem ORAK

  imorak@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ammar Zeidan Ghailan ALSHEMARY

  ammar@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Songül KASKUN ERGANİ

  songulkaskun@karabuk.edu.tr

  Çevre Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Cihat ŞEKER

  cihatseker@karabuk.edu.tr

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Erkan Sami KÖKTEN

  erkansamikokten@karabuk.edu.tr

  Endüstri Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Halil İbrahim YUMRUTAŞ

  iyumrutas@karabuk.edu.tr

  İnşaat Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ali CAN

  alican@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Hilmi AYGÜN

  hilmiaygun@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Üye

  Prof.Dr.

  Fatma MEYDANERİ TEZEL

  fatmameydaneri@karabuk.edu.tr

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Daver ALİ

  daverali@karabuk.edu.tr

  Tıp Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Caner ÖZCAN

  canerozcan@karabuk.edu.tr

  Yazılım Mühendisliği

  Üye

  -

  -

  -

  İdari Personel

  Sekretarya


 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Uluslararası İlişkiler Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Temsil

  Görevi

  Doç.Dr.

  Muhammet Tahir GÜNEŞER

  mtguneser@karabuk.edu.tr

  Dekanlık

  Yönetim
  Başkan

  Doç.Dr.

  Adib HABBAL

  adibhabbal@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği

  Üye

  Doç.Dr.

  Erkan KOÇ

  ekoc@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Rahman ÇALHAN

  rahmancalhan@karabuk.edu.tr

  Çevre Mühendisliği

  Üye

  Prof.Dr.

  Erzat ERDİL

  erzat.erdil@karabuk.edu.tr

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  Üye

  Prof.Dr.

  Filiz ERSÖZ

  fersoz@karabuk.edu.tr

  Endüstri Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ali JAMALI

  alijamali@karabuk.edu.tr

  İnşaat Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Abdullah UĞUR

  augur@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Kenan IŞIK

  kenanisik@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Üye

  Prof.Dr.

  Fatma MEYDANERİ TEZEL

  fatmameydaneri@karabuk.edu.tr

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Eftâl ŞEHİRLİ

  eftalsehirli@karabuk.edu.tr

  Tıp Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Sait DEMİR

  saitdemir@karabuk.edu.tr

  Yazılım Mühendisliği

  Üye

  -

  -

  -

  İdari Personel

  Sekretarya


 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Mezuniyet ve Mezun İlişkileri Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Temsil

  Görevi

  Doç.Dr.

  Muhammet Tahir GÜNEŞER

  mtguneser@karabuk.edu.tr

  Dekanlık

  Yönetim
  Başkan

  Arş.Gör.

  Ayşe Nur ALTINTAŞ TANKÜL

  aysenuraltintas@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği

  Üye

  Doç.Dr.

  Mehmet Akif ERDEN

  makiferden@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Mehmet Kazım YETİK

  kazimyetik@karabuk.edu.tr

  Çevre Mühendisliği

  Üye

  Doç.Dr.

  Mustafa GÖKDAĞ

  mgokdag@karabuk.edu.tr

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Muhammed Zahid KOÇ

  mzkoc@karabuk.edu.tr

  Endüstri Mühendisliği

  Üye

  Prof.Dr.

  Tülay EKEMEN KESKİN

  tulayekemen@karabuk.edu.tr

  İnşaat Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ahmet Fatih YILMAZ

  ahmetfatihyilmaz@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Ömer KARTALTEPE

  omerkartaltepe@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Güldane ATEŞOĞLU

  guldaneertugrul@karabuk.edu.tr

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Eftâl ŞEHİRLİ

  eftalsehirli@karabuk.edu.tr

  Tıp Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Saliha ÖZGÜNGÖR

  salihaozgungor@karabuk.edu.tr

  Yazılım Mühendisliği

  Üye

  -

  -

  -

  İdari Personel

  Sekretarya


 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Sanayi İş Birliği ve İstihdam Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Temsil

  Görevi

  Doç.Dr.

  Muhammet Tahir GÜNEŞER

  mtguneser@karabuk.edu.tr

  Dekanlık

  Yönetim

  Dr.Öğr.Üyesi

  Recep DEMİRSÖZ

  recepdemirsoz@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Başkan

  Dr.Öğr.Üyesi

  Yüksel ÇELİK

  yukselcelik@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ahmet Reşit KAVSAOĞLU

  kavsaoglu@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Rahman ÇALHAN

  rahmancalhan@karabuk.edu.tr

  Çevre Mühendisliği

  Üye

  Prof.Dr.

  Lokman KUZU

  lokmankuzu@karabuk.edu.tr

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Muharrem ÜNVER

  muharremunver@karabuk.edu.tr

  Endüstri Mühendisliği

  Üye

  Prof.Dr.

  Şenol GÜRSOY

  sgursoy@karabuk.edu.tr

  İnşaat Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ahmet KAYMAZ

  ahmetkaymaz@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Üye

  Prof.Dr.

  Hayrettin AHLATÇI

  hahlatci@karabuk.edu.tr

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Mutlu TEKİR

  mutlutekir@karabuk.edu.tr

  Tıp Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Emrah ÖZKAYNAK

  eozkaynak@karabuk.edu.tr

  Yazılım Mühendisliği

  Üye

  -

  -

  -

  İdari Personel

  Sekretarya


 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte İletişim ve Tanıtım Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Temsil

  Görevi

  Doç.Dr.

  Muhammet Tahir GÜNEŞER

  mtguneser@karabuk.edu.tr

  Dekanlık

  Yönetim

  Arş.Gör.

  İdris KAHRAMAN

  idriskahraman@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği

  Başkan
  (Koordinatör)

  Arş.Gör.

  Halil İbrahim ŞAHİN

  halilis@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği
  Tıp Mühendisliği

  Başkan Yardımcısı
  (Koordinatör Yrd.)

  Dr.Öğr.Üyesi

  Mehmet Kazım YETİK

  kazimyetik@karabuk.edu.tr

  Çevre Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  İbrahim Ethem YILMAZ

  ibrahimethemyilmaz@karabuk.edu.tr

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Tuğrul BAYRAKTAR

  tugrulbayraktar@karabuk.edu.tr

  Endüstri Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Selman KAHRAMAN

  selmankahraman@karabuk.edu.tr

  İnşaat Mühendisliği
  (Ulaştırma Mühendisliği)

  Üye

  Arş.Gör.

  Gürşah GÜRÜF

  gursahguruf@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği
  (Otomotiv Mühendisliği)
  (Raylı Sistemler Mühendisliği)

  Üye

  Arş.Gör.

  Ali Tahir KARAŞAHİN

  tahirkarasahin@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Güldane ATEŞOĞLU

  guldaneertugrul@karabuk.edu.tr

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Saliha ÖZGÜNGÖR

  salihaozgungor@karabuk.edu.tr

  Yazılım Mühendisliği

  Üye

  Bilgisayar İşletmeni

  Tuğba Nur DİNÇER

  tugbanuralpay@karabuk.edu.tr

  İdari Personel

  Sekretarya


Close