Dekanlık

Dekanlık

Prof.Dr. Mehmet ÖZALP
Dekan
0 (370) 418 7393 / 7393
mozalp@karabuk.edu.tr
Doç.Dr. Hakan KUTUCU
Dekan Yardımcısı
0 (370) 418 7119 / 7119
hakankutucu@karabuk.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Çağrı SEL
Dekan Yardımcısı
0 (370) 418 7096 / 7096
cagrisel@karabuk.edu.tr

Fedayi KESİN
Fakülte Sekreteri
0 (370) 418 7099 / 7099
fedayikesin@karabuk.edu.tr