Fakülte Komisyonları
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Akreditasyon ve Müfredat (Bologna Müdek) Komisyonu

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Enes ÖZKÖK

enesozkok@karabuk.edu.tr

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi

Tuğrul BAYRAKTAR

tugrulbayraktar@karabuk.edu.tr

Koordinatör

Dr.Öğr.Üyesi

Oğuzhan MENEMENCİOĞLU

omenemencioglu@karabuk.edu.tr

Üye

Doç.Dr.

Ahmet Hayrettin YÜZER

hayrettinyuzer@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Fethi ERTENLİ

m.fethiertenli@karabuk.edu.tr

Üye

Doç. Dr.

Selami SAĞIROĞLU

ssagiroglu@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Aytül BOZKURT

aytulbozkurt@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Betül ERCAN

betulusta@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Halil İbrahim ŞAHİN

halilis@karabuk.edu.tr

Üye

Doç.Dr.

Caner ÖZCAN

canerozcan@karabuk.edu.tr

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Naciye KOCAOĞLU

naciyeoral@karabuk.edu.tr

Sekretarya

 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Ders Planlama ve Programlama Komisyonu

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet ŞİMŞİR

msimsir@karabuk.edu.tr

Başkan

Arş.Gör.

Mehmet İzzeddin GÜLER

izzeddinguler@karabuk.edu.tr

Koordinatör

Dr.Öğr.Üyesi

Kerim Gökhan AKTAŞ

kerimgokhanaktas@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Ayşe Nur ALTINTAŞ TANKÜL

aysenuraltintas@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Rahman ÇALHAN

rahmancalhan@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Ali KAFALI

alikafali@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Muhammed Zahid KOÇ

mzkoc@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Hatice Betül UMARUSMAN

betulumarusman@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

İsmail Hakkı KARA

ihakkikara@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Saliha ÖZGÜNGÖR

salihaozgungor@karabuk.edu.tr

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Müzeyyen ÇETİN

muzeyyencetin@karabuk.edu.tr

Sekretarya

 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Ders Planlama ve Programlama Komisyonu

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet ŞİMŞİR

msimsir@karabuk.edu.tr

Başkan

Arş.Gör.

Mehmet İzzeddin GÜLER

izzeddinguler@karabuk.edu.tr

Koordinatör

Dr.Öğr.Üyesi

Kerim Gökhan AKTAŞ

kerimgokhanaktas@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Ayşe Nur ALTINTAŞ TANKÜL

aysenuraltintas@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Rahman ÇALHAN

rahmancalhan@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Ali KAFALI

alikafali@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Muhammed Zahid KOÇ

mzkoc@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Hatice Betül UMARUSMAN

betulumarusman@karabuk.edu.tr

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

İsmail Hakkı KARA

ihakkikara@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Saliha ÖZGÜNGÖR

salihaozgungor@karabuk.edu.tr

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Müzeyyen ÇETİN

muzeyyencetin@karabuk.edu.tr

Sekretarya

 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Afet ve Acil Durum Yönetimi, İş Sağlığı Güvenliği, Risk Değerlendirme Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Doç. Dr.

Recep DEMİRSÖZ

recepdemirsoz@karabuk.edu.tr

Dekanlık (BAŞKAN)

Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet KAYMAZ

ahmetkaymaz@karabuk.edu.tr

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi

Enes KILINÇ

eneskilinc@karabuk.edu.tr

Üye

Prof. Dr.

Sakine UĞURLU KARAAĞAÇ

sakineugurlu@karabuk.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Mutlu TEKİR

mutlutekir@karabuk.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Muharrem ÜNVER

muharremunver@karabuk.edu.tr

Üye

Doç. Dr.

Satiye KORKMAZ

satiyekorkmaz@karabuk.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Süleyman YAŞIN

syasin@karabuk.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Nesrin AYDIN ATASOY

nesrinaydin@karabuk.edu.tr

Üye

Doç. Dr.

Hakan KUTUCU

hakankutucu@karabuk.edu.tr

Üye

Doç. Dr.

Ertuğrul ESMERAY

eesmeray@karabuk.edu.tr

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Sevil YILMAZ

sevilyilmaz@karabuk.edu.tr

Üye

 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Akademik Danışmanlık Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Temsil

Görevi

Doç.Dr.

Recep DEMİRSÖZ

recepdemirsoz@karabuk.edu.tr

Dekanlık

Yönetim
Başkan

Prof.Dr.

Ahmet DEMİR

ademir@karabuk.edu.tr

Mekatronik Mühendisliği

Üye

Prof.Dr.

Hayrettin AHLATCI

hahlatci@karabuk.edu.tr

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Üye

Prof.Dr.

Kamil ARSLAN

kamilarslan@karabuk.edu.tr

Makine Mühendisliği

Üye

Prof.Dr.

Necmi Serkan TEZEL

nstezel@karabuk.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Üye

Prof.Dr.

Oğuz FINDIK

oguzfindik@karabuk.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği

Üye

Prof.Dr.

Tülay EKEMEN KESKİN

tulayekemen@karabuk.edu.tr

İnşaat Mühendisliği

Üye

Doç.Dr.

Erkan KOÇ

ekoc@karabuk.edu.tr

Biyomedikal Mühendisliği

Üye

Doç.Dr.

Hakan KUTUCU

hakankutucu@karabuk.edu.tr

Yazılım Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Eftâl ŞEHİRLİ

eftalsehirli@karabuk.edu.tr

Tıp Mühendisliği

Üye

-

-

-

İdari Personel

Sekretarya

 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Bologna Süreci Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Temsil

Görevi

Doç.Dr.

Çağrı SEL

cagrisel@karabuk.edu.tr

Dekanlık

Yönetim

Dr.Öğr.Üyesi

Erhan KAYABAŞI

erhankayabasi@karabuk.edu.tr

Makine Mühendisliği

Başkan
(Koordinatör)

Arş.Gör.

Halil İbrahim ŞAHİN

halilis@karabuk.edu.tr

Biyomedikal Mühendisliği
Tıp Mühendisliği

Başkan Yardımcısı
(Koordinatör Yrd.)

Dr.Öğr.Üyesi

Nesrin AYDIN ATASOY

nesrinaydin@karabuk.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği

Üye

Doç.Dr.

Mehmet Akif ERDEN

makiferden@karabuk.edu.tr

Biyomedikal Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Songül KASKUN ERGANİ

songulkaskun@karabuk.edu.tr

Çevre Mühendisliği

Üye

Doç.Dr.

Ahmet Hayrettin YÜZER

hayrettinyuzer@karabuk.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Selçuk ÖZCAN

selcukozcan@karabuk.edu.tr

Endüstri Mühendisliği

Üye

Öğr.Gör.

Muhammed TORUN

muhammedtorun@karabuk.edu.tr

İnşaat Mühendisliği

Üye

Doç.Dr.

Harun ÇUĞ

hcug@karabuk.edu.tr

Makine Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Kenan IŞIK

kenanisik@karabuk.edu.tr

Mekatronik Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Betül ERCAN

betulusta@karabuk.edu.tr

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Hakan YILMAZ

hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

Tıp Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Caner ÖZCAN

canerozcan@karabuk.edu.tr

Yazılım Mühendisliği

Üye

-

-

-

İdari Personel

Sekretarya

 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Temsil

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Çağrı SEL

cagrisel@karabuk.edu.tr

Dekanlık

Yönetim

Arş.Gör.

Gürşah GÜRÜF

gursahguruf@karabuk.edu.tr

Makine Mühendisliği

Başkan
(Koordinatör)

Arş.Gör.

Muammer DOLMACI

muammerdolmaci@karabuk.edu.tr

Endüstri Mühendisliği

Başkan Yardımcısı
(Koordinatör Yrd.)

Arş.Gör.

Elif KABULLAR

elifkabullar@karabuk.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği

Üye

Arş.Gör.

Abdullah Bilal AYGÜN

abilalaygun@karabuk.edu.tr

Biyomedikal Mühendisliği
Tıp Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Kazım YETİK

kazimyetik@karabuk.edu.tr

Çevre Mühendisliği

Üye

Arş.Gör.

Ali ART

aliart@karabuk.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Üye

Arş.Gör.

Yusuf BAHÇACI

yusufbahcaci@karabuk.edu.tr

İnşaat Mühendisliği

Üye

Arş.Gör.

Ömer KARTALTEPE

omerkartaltepe@karabuk.edu.tr

Mekatronik Mühendisliği

Üye

Arş.Gör.

Güldane ATEŞOĞLU

guldaneertugrul@karabuk.edu.tr

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Üye

Şef

Ayşegül ŞİMŞEK

asimsek@karabuk.edu.tr

İdari Personel

Sekretarya

 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Uygulamalı Eğitimler Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Temsil

Görevi

Doç.Dr.

Recep DEMİRSÖZ

recepdemirsoz@karabuk.edu.tr

Dekanlık
Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yönetim

Dr.Öğr.Üyesi

Recep DEMİRSÖZ

recepdemirsoz@karabuk.edu.tr

Makine Mühendisliği

Başkan
(Koordinatör)

Arş.Gör.

Halil İbrahim ŞAHİN

halilis@karabuk.edu.tr

Biyomedikal Mühendisliği
Tıp Mühendisliği

Başkan Yardımcısı
(Koordinatör Yrd.)

Arş.Gör.

Mehmet Tayyip ÖZDEMİR

tayyipozdemir@karabuk.edu.tr

Makine Mühendisliği

Başkan Yardımcısı
(Koordinatör Yrd.)

Dr.Öğr.Üyesi

İsa AVCI

isaavci@karabuk.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet Reşit KAVSAOĞLU

kavsaoglu@karabuk.edu.tr

Biyomedikal Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Rahman ÇALHAN

rahmancalhan@karabuk.edu.tr

Çevre Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Muharrem ÜNVER

muharremunver@karabuk.edu.tr

Endüstri Mühendisliği

Üye

Prof.Dr.

Şenol GÜRSOY

sgursoy@karabuk.edu.tr

İnşaat Mühendisliği

Üye

Prof.Dr.

Bilge DEMİR

bdemir@karabuk.edu.tr

Makine Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet KAYMAZ

ahmetkaymaz@karabuk.edu.tr

Mekatronik Mühendisliği

Üye

Prof.Dr.

Hayrettin AHLATÇI

hahlatci@karabuk.edu.tr

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Mutlu TEKİR

mutlutekir@karabuk.edu.tr

Tıp Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Emrah ÖZKAYNAK

eozkaynak@karabuk.edu.tr

Yazılım Mühendisliği

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Nurcan ÇETİN

nurcancam@karabuk.edu.tr

İdari Personel

Sekretarya

 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Laboratuvar Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Temsil

Görevi

Doç.Dr.

Recep DEMİRSÖZ

recepdemirsoz@karabuk.edu.tr

Dekanlık

Yönetim

Dr.Öğr.Üyesi

Abdullah Talha SÖZER

talhasozer@karabuk.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Başkan

Arş.Gör.

Halil İbrahim ŞAHİN

halilis@karabuk.edu.tr

Biyomedikal Mühendisliği
Tıp Mühendisliği

Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi

Kürşat Mustafa KARAOĞLAN

kkaraoglan@karabuk.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet Reşit KAVSAOĞLU

kavsaoglu@karabuk.edu.tr

Biyomedikal Mühendisliği

Üye

Doç.Dr.

Mehmet Kuddusi AKALIN

mehmetakalin@karabuk.edu.tr

Çevre Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Erkan Sami KÖKTEN

erkansamikokten@karabuk.edu.tr

Endüstri Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Fethi ERTENLİ

m.fethiertenli@karabuk.edu.tr

İnşaat Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Adem Fatih ÖZALP

ademfatihozalp@karabuk.edu.tr

Makine Mühendisliği

Üye

Doç.Dr.

Can Bülent FİDAN

cbfidan@karabuk.edu.tr

Mekatronik Mühendisliği

Üye

Prof.Dr.

Hayrettin AHLATCI

hahlatci@karabuk.edu.tr

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Üye

Doç.Dr.

Hacı Mehmet KAYILI

h.mehmetkayili@karabuk.edu.tr

Tıp Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Sait DEMİR

saitdemir@karabuk.edu.tr

Yazılım Mühendisliği

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Tuğba Nur DİNÇER

tugbanuralpay@karabuk.edu.tr

İdari Personel

Sekretarya

 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Kalite Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Temsil

Görevi

Doç.Dr.

Recep DEMİRSÖZ

recepdemirsoz@karabuk.edu.tr

Dekanlık

Yönetim
Başkan

Prof.Dr.

Habibe TECİMER

habibeuslu@karabuk.edu.tr

Tıp Mühendisliği

Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Zahid YILDIRIM

m.zahidyildirim@karabuk.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet Reşit KAVSAOĞLU

kavsaoglu@karabuk.edu.tr

Biyomedikal Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Enes ÖZKÖK

enesozkok@karabuk.edu.tr

Çevre Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Ersagun Kürşat YAYLACI

ekyaylaci@karabuk.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Muharrem ÜNVER

muharremunver@karabuk.edu.tr

Endüstri Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Halil İbrahim YUMRUTAŞ

iyumrutas@karabuk.edu.tr

İnşaat Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Tuğçe YILDIZ

tugcekoden@karabuk.edu.tr

Makine Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Gökhan GÜNGÖR

gokhangungor@karabuk.edu.tr

Mekatronik Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Betül ERCAN

betulusta@karabuk.edu.tr

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Emrah ÖZKAYNAK

eozkaynak@karabuk.edu.tr

Yazılım Mühendisliği

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Filiz KAÇAR

filizkacar@karabuk.edu.tr

İdari Personel

Sekretarya


Fakülte Kalite Komisyonu Alt Çalışma Grupları

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Grup Konusu

Görevi

Prof.Dr.

Habibe TECİMER

habibeuslu@karabuk.edu.tr

Liderlik, Yönetim ve Kalite

Grup Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi

Ersagun Kürşat YAYLACI

ekyaylaci@karabuk.edu.tr

Grup Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Zahid YILDIRIM

m.zahidyildirim@karabuk.edu.tr

Grup Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi

Enes ÖZKÖK

enesozkok@karabuk.edu.tr

Eğitim - Öğretim

Grup Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi

Betül ERCAN

betulusta@karabuk.edu.tr

Grup Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi

Gökhan GÜNGÖR

gokhangungor@karabuk.edu.tr

Grup Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi

Halil İbrahim YUMRUTAŞ

iyumrutas@karabuk.edu.tr

Araştırma - Geliştirme

Grup Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi

Tuğçe YILDIZ

tugcekoden@karabuk.edu.tr

Grup Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet Reşit KAVSAOĞLU

kavsaoglu@karabuk.edu.tr

Toplumsal Katkı

Grup Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi

Muharrem ÜNVER

muharremunver@karabuk.edu.tr

Grup Üyesi

 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Değişim Programları Hareketliliği Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Temsil

Görevi

Doç.Dr.

Recep DEMİRSÖZ

recepdemirsoz@karabuk.edu.tr

Dekanlık

Yönetim
Başkan

Doç.Dr.

İlhami Muharrem ORAK

imorak@karabuk.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Ammar Zeidan Ghailan ALSHEMARY

ammar@karabuk.edu.tr

Biyomedikal Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Songül KASKUN ERGANİ

songulkaskun@karabuk.edu.tr

Çevre Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Cihat ŞEKER

cihatseker@karabuk.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Erkan Sami KÖKTEN

erkansamikokten@karabuk.edu.tr

Endüstri Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Halil İbrahim YUMRUTAŞ

iyumrutas@karabuk.edu.tr

İnşaat Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Ali CAN

alican@karabuk.edu.tr

Makine Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Hilmi AYGÜN

hilmiaygun@karabuk.edu.tr

Mekatronik Mühendisliği

Üye

Prof.Dr.

Fatma MEYDANERİ TEZEL

fatmameydaneri@karabuk.edu.tr

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Daver ALİ

daverali@karabuk.edu.tr

Tıp Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Caner ÖZCAN

canerozcan@karabuk.edu.tr

Yazılım Mühendisliği

Üye

-

-

-

İdari Personel

Sekretarya

 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Uluslararası İlişkiler Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Temsil

Görevi

Doç.Dr.

Recep DEMİRSÖZ

recepdemirsoz@karabuk.edu.tr

Dekanlık

Yönetim
Başkan

Doç.Dr.

Adib HABBAL

adibhabbal@karabuk.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği

Üye

Doç.Dr.

Erkan KOÇ

ekoc@karabuk.edu.tr

Biyomedikal Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Rahman ÇALHAN

rahmancalhan@karabuk.edu.tr

Çevre Mühendisliği

Üye

Prof.Dr.

Erzat ERDİL

erzat.erdil@karabuk.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Üye

Prof.Dr.

Filiz ERSÖZ

fersoz@karabuk.edu.tr

Endüstri Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Ali JAMALI

alijamali@karabuk.edu.tr

İnşaat Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Abdullah UĞUR

augur@karabuk.edu.tr

Makine Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Kenan IŞIK

kenanisik@karabuk.edu.tr

Mekatronik Mühendisliği

Üye

Prof.Dr.

Fatma MEYDANERİ TEZEL

fatmameydaneri@karabuk.edu.tr

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Eftâl ŞEHİRLİ

eftalsehirli@karabuk.edu.tr

Tıp Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Sait DEMİR

saitdemir@karabuk.edu.tr

Yazılım Mühendisliği

Üye

-

-

-

İdari Personel

Sekretarya

 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Mezuniyet ve Mezun İlişkileri Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Temsil

Görevi

Doç.Dr.

Recep DEMİRSÖZ

recepdemirsoz@karabuk.edu.tr

Dekanlık

Yönetim
Başkan

Arş.Gör.

Ayşe Nur ALTINTAŞ TANKÜL

aysenuraltintas@karabuk.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği

Üye

Doç.Dr.

Mehmet Akif ERDEN

makiferden@karabuk.edu.tr

Biyomedikal Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Kazım YETİK

kazimyetik@karabuk.edu.tr

Çevre Mühendisliği

Üye

Doç.Dr.

Mustafa GÖKDAĞ

mgokdag@karabuk.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Üye

Arş.Gör.

Muhammed Zahid KOÇ

mzkoc@karabuk.edu.tr

Endüstri Mühendisliği

Üye

Prof.Dr.

Tülay EKEMEN KESKİN

tulayekemen@karabuk.edu.tr

İnşaat Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet Fatih YILMAZ

ahmetfatihyilmaz@karabuk.edu.tr

Makine Mühendisliği

Üye

Arş.Gör.

Ömer KARTALTEPE

omerkartaltepe@karabuk.edu.tr

Mekatronik Mühendisliği

Üye

Arş.Gör.

Güldane ATEŞOĞLU

guldaneertugrul@karabuk.edu.tr

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Eftâl ŞEHİRLİ

eftalsehirli@karabuk.edu.tr

Tıp Mühendisliği

Üye

Arş.Gör.

Saliha ÖZGÜNGÖR

salihaozgungor@karabuk.edu.tr

Yazılım Mühendisliği

Üye

-

-

-

İdari Personel

Sekretarya

 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Sanayi İş Birliği ve İstihdam Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Temsil

Görevi

Doç.Dr.

Recep DEMİRSÖZ

recepdemirsoz@karabuk.edu.tr

Dekanlık

Yönetim

Dr.Öğr.Üyesi

Recep DEMİRSÖZ

recepdemirsoz@karabuk.edu.tr

Makine Mühendisliği

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi

Yüksel ÇELİK

yukselcelik@karabuk.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet Reşit KAVSAOĞLU

kavsaoglu@karabuk.edu.tr

Biyomedikal Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Rahman ÇALHAN

rahmancalhan@karabuk.edu.tr

Çevre Mühendisliği

Üye

Prof.Dr.

Lokman KUZU

lokmankuzu@karabuk.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Muharrem ÜNVER

muharremunver@karabuk.edu.tr

Endüstri Mühendisliği

Üye

Prof.Dr.

Şenol GÜRSOY

sgursoy@karabuk.edu.tr

İnşaat Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet KAYMAZ

ahmetkaymaz@karabuk.edu.tr

Mekatronik Mühendisliği

Üye

Prof.Dr.

Hayrettin AHLATÇI

hahlatci@karabuk.edu.tr

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Mutlu TEKİR

mutlutekir@karabuk.edu.tr

Tıp Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr.Üyesi

Emrah ÖZKAYNAK

eozkaynak@karabuk.edu.tr

Yazılım Mühendisliği

Üye

-

-

-

İdari Personel

Sekretarya

 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte İletişim ve Tanıtım Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Temsil

Görevi

Doç.Dr.

Çağrı SEL

cagrisel@karabuk.edu.tr

Dekanlık

Yönetim

Arş.Gör.

İdris KAHRAMAN

idriskahraman@karabuk.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği

Başkan
(Koordinatör)

Arş.Gör.

Halil İbrahim ŞAHİN

halilis@karabuk.edu.tr

Biyomedikal Mühendisliği
Tıp Mühendisliği

Başkan Yardımcısı
(Koordinatör Yrd.)

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Kazım YETİK

kazimyetik@karabuk.edu.tr

Çevre Mühendisliği

Üye

Arş.Gör.

İbrahim Ethem YILMAZ

ibrahimethemyilmaz@karabuk.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Üye

Arş.Gör.

Tuğrul BAYRAKTAR

tugrulbayraktar@karabuk.edu.tr

Endüstri Mühendisliği

Üye

Arş.Gör.

Selman KAHRAMAN

selmankahraman@karabuk.edu.tr

İnşaat Mühendisliği
(Ulaştırma Mühendisliği)

Üye

Arş.Gör.

Gürşah GÜRÜF

gursahguruf@karabuk.edu.tr

Makine Mühendisliği
(Otomotiv Mühendisliği)
(Raylı Sistemler Mühendisliği)

Üye

Arş.Gör.

Ali Tahir KARAŞAHİN

tahirkarasahin@karabuk.edu.tr

Mekatronik Mühendisliği

Üye

Arş.Gör.

Güldane ATEŞOĞLU

guldaneertugrul@karabuk.edu.tr

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Üye

Arş.Gör.

Saliha ÖZGÜNGÖR

salihaozgungor@karabuk.edu.tr

Yazılım Mühendisliği

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Tuğba Nur DİNÇER

tugbanuralpay@karabuk.edu.tr

İdari Personel

Sekretarya

Close