Fakülte İnternet Sayfası Komisyonu

Karabük Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Fakülte İnternet Sayfası Komisyonu:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Doç.Dr.

Muhammet Tahir GÜNEŞER

mtguneser@karabuk.edu.tr

Yönetim, Koordinasyon

Arş.Gör.

İdris KAHRAMAN

idriskahraman@karabuk.edu.tr

İçerik Güncelleme

Arş.Gör.

Halil İbrahim ŞAHİN

halilis@karabuk.edu.tr

İçerik Güncelleme


Karabük Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnternet Sayfası Sorumluları:

 

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Bölüm

Arş.Gör.

Mahmut Selman GÖKMEN

selmangokmen@karabuk.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği

Arş.Gör.

Halil İbrahim ŞAHİN

halilis@karabuk.edu.tr

Biyomedikal Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Kazım YETİK

kazimyetik@karabuk.edu.tr

Çevre Mühendisliği

Arş.Gör.

İbrahim Ethem YILMAZ

ibrahimethemyilmaz@karabuk.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Arş.Gör.

Tuğrul BAYRAKTAR

tugrulbayraktar@karabuk.edu.tr

Endüstri Mühendisliği

Arş.Gör.

Selman KAHRAMAN

selmankahraman@karabuk.edu.tr

İnşaat Mühendisliği
Ulaştırma Mühendisliği

Arş.Gör.

Gürşah GÜRÜF

gursahguruf@karabuk.edu.tr

Makine Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Raylı Sistemler Mühendisliği

Arş.Gör.

Ali Tahir KARAŞAHİN

tahirkarasahin@karabuk.edu.tr

Mekatronik Mühendisliği

Arş.Gör.

Güldane ATEŞOĞLU

guldaneertugrul@karabuk.edu.tr

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi

Eftâl ŞEHİRLİ

eftalsehirli@karabuk.edu.tr

Tıp Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi

Sait DEMİR

saitdemir@karabuk.edu.tr

Yazılım Mühendisliği