Fakülte Komisyonları
 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Afet ve Acil Durum Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Değerlendirme Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Temsil

  Görevi

  Prof.Dr.

  Mehmet Akif ERDEN

  makiferden@karabuk.edu.tr

  Dekanlık

  Başkan
  (Yönetim)

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ahmet KAYMAZ

  ahmetkaymaz@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Koordinatör

  Prof.Dr.

  Sakine UĞURLU KARAAĞAÇ

  sakineugurlu@karabuk.edu.tr

  Çevre Mühendisliği

  Üye

  Doç. Dr.

  Ertuğrul ESMERAY

  eesmeray@karabuk.edu.tr

  İnşaat Mühendisliği

  Üye

  Doç.Dr.

  Hakan KUTUCU

  hakankutucu@karabuk.edu.tr

  Yazılım Mühendisliği

  Üye

  Doç.Dr.

  Satiye KORKMAZ

  satiyekorkmaz@karabuk.edu.tr

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Mehmet BAKIRCI

  mehmetbakirci@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Muharrem ÜNVER

  muharremunver@karabuk.edu.tr

  Endüstri Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Mutlu TEKİR

  mutlutekir@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği
  Tıp Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Nesrin AYDIN ATASOY

  nesrinaydin@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Süleyman YAŞIN

  syasin@karabuk.edu.tr

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Üye

  Bilgisayar İşletmeni

  Sevil YILMAZ

  sevilyilmaz@karabuk.edu.tr

  İdari Personel

  Sekreterya


 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Akademik Danışmanlık, Mezuniyet, Mezun İlişkileri, İletişim ve Tanıtım Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Temsil

  Görevi

  Prof.Dr.

  Mehmet Akif ERDEN

  makiferden@karabuk.edu.tr

  Dekanlık

  Başkan
  (Yönetim)

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ahmet Fatih YILMAZ

  ahmetfatihyilmaz@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Koordinatör

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ahmet Ziyaeddin BULUM

  ahmetbulum@karabuk.edu.tr

  Endüstri Mühendisliği

  Koordinatör Yrd.
  (Akademik Danışmanlık)

  Arş.Gör.

  İbrahim Ethem YILMAZ

  ibrahimethemyilmaz@karabuk.edu.tr

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  Koordinatör Yrd.
  (Mezuniyet ve Mezuniyet İlişkileri)

  Arş.Gör.

  İdris KAHRAMAN

  idriskahraman@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği

  Koordinatör Yrd.
  (İletişim ve Tanıtım)

  Bilgisayar İşletmeni

  Fatih SEL

  fatihsel@karabuk.edu.tr

  İdari Personel

  Koordinatör Yrd.
  (İdari Personel)

  Dr.Öğr.Üyesi

  Güldane ATEŞOĞLU

  guldaneertugrul@karabuk.edu.tr

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Mehmet Kazım YETİK

  kazimyetik@karabuk.edu.tr

  Çevre Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Abdullah Bilal AYGÜN

  abilalaygun@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği
  Tıp Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Halil İbrahim ŞAHİN

  halilis@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği
  Tıp Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Mehmet İzzeddin GÜLER

  izzeddinguler@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Saliha ÖZGÜNGÖR

  salihaozgungor@karabuk.edu.tr

  Yazılım Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Selman KAHRAMAN

  selmankahraman@karabuk.edu.tr

  İnşaat Mühendisliği

  Üye

  Bilgisayar İşletmeni

  Hüseyin IRMAK

  huseyinirmak@karabuk.edu.tr

  İdari Personel

  Üye

  Memur

  Eda KAPLAN

  edakaplan@karabuk.edu.tr

  İdari Personel

  Sekretarya


 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Uygulamalı Eğitimler ve Kariyer Planlama Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Temsil

  Görevi

  Prof.Dr.

  Mehmet Akif ERDEN

  makiferden@karabuk.edu.tr

  Dekanlık

  Başkan
  (Yönetim)

  Doç.Dr.

  Recep DEMİRSÖZ

  recepdemirsoz@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Koordinatör

  Arş.Gör.

  Mehmet Tayyip ÖZDEMİR

  tayyipozdemir@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Koordinatör Yrd.

  Arş.Gör.

  Muhammed Salih GÜL

  msalihgul@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Koordinatör Yrd.

  Prof.Dr.

  Habibe TECİMER

  habibeuslu@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği
  Tıp Mühendisliği

  Üye

  Prof.Dr.

  Hayrettin AHLATCI

  hahlatci@karabuk.edu.tr

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Üye

  Prof.Dr.

  Selami SAĞIROĞLU

  ssagiroglu@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Doç.Dr.

  İlhan PEKGÖZLÜ

  ilhanpekgozlu@karabuk.edu.tr

  Çevre Mühendisliği

  Üye

  Doç.Dr.

  Ozan GÜLBUDAK

  ozangulbudak@karabuk.edu.tr

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ahmet KAYMAZ

  ahmetkaymaz@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Emrah ÖZKAYNAK

  eozkaynak@karabuk.edu.tr

  Yazılım Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  İsa AVCI

  isaavci@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Muharrem ÜNVER

  muharremunver@karabuk.edu.tr

  Endüstri Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Tuğçe YILDIZ

  tugcekoden@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Zehra Şule GARİP

  zsulegarip@karabuk.edu.tr

  İnşaat Mühendisliği

  Üye

  Bilgisayar İşletmeni

  Nurcan ÇETİN

  nurcancam@karabuk.edu.tr

  İdari Personel

  Sekretarya


 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Ders Planlama ve Programlama (Ders İşlemleri) Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Temsil

  Görevi

  Dr.Öğr.Üyesi

  Mehmet ŞİMŞİR

  msimsir@karabuk.edu.tr

  Dekanlık

  Başkan
  (Yönetim)

  Arş.Gör.

  İbrahim TORLAK

  ibrahimtorlak@karabuk.edu.tr

  İnşaat Mühendisliği

  Koordinatör

  Arş.Gör.

  Mehmet İzzeddin GÜLER

  izzeddinguler@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Koordinatör Yrd.

  Arş.Gör.

  Halil İbrahim ŞAHİN

  halilis@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği
  Tıp Mühendisliği

  Koordinatör Yrd.

  Dr.Öğr.Üyesi

  İsmail Hakkı KARA

  ihakkikara@karabuk.edu.tr

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Rahman ÇALHAN

  rahmancalhan@karabuk.edu.tr

  Çevre Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Ali KAFALI

  alikafali@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Ayşe Nur ALTINTAŞ TANKÜL

  aysenuraltintas@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Ekrem DEMİR

  edemir@karabuk.edu.tr

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Gürşah GÜRÜF

  gursahguruf@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Mücahid CAN

  mucahidcan@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Seyit Ali KARA

  seyitkara@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Muhammed Zahid KOÇ

  mzkoc@karabuk.edu.tr

  Endüstri Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Saliha ÖZGÜNGÖR

  salihaozgungor@karabuk.edu.tr

  Yazılım Mühendisliği

  Üye

  Bilgisayar İşletmeni

  Müzeyyen ÇETİN

  muzeyyencetin@karabuk.edu.tr

  İdari Personel

  Sekretarya


 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Sınav Planlama ve Programlama (Sınav İşlemleri) Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Temsil

  Görevi

  Dr.Öğr.Üyesi

  Tuğçe YILDIZ

  tugcekoden@karabuk.edu.tr

  Dekanlık

  Başkan
  (Yönetim)

  Arş.Gör.

  Yusuf BAHÇACI

  yusufbahcaci@karabuk.edu.tr

  İnşaat Mühendisliği

  Koordinatör

  Arş.Gör.

  Bahaddin TOPAK

  bahaddintopak@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Koordinatör Yrd.

  Dr.Öğr.Üyesi

  Güldane ATEŞOĞLU

  guldaneertugrul@karabuk.edu.tr

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Mehmet Kazım YETİK

  kazimyetik@karabuk.edu.tr

  Çevre Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Abdullah Bilal AYGÜN

  abilalaygun@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği
  Tıp Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Ali ART

  aliart@karabuk.edu.tr

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Elif DORUKBAŞI

  elifkabullar@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Gürşah GÜRÜF

  gursahguruf@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Muammer DOLMACI

  muammerdolmaci@karabuk.edu.tr

  Endüstri Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Ömer KARTALTEPE

  omerkartaltepe@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Saliha ÖZGÜNGÖR

  salihaozgungor@karabuk.edu.tr

  Yazılım Mühendisliği

  Üye

  Bilgisayar İşletmeni

  Fatih SEL

  fatihsel@karabuk.edu.tr

  İdari Personel

  Sekretarya


 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Uluslararası İlişkiler, Değişim Programları ve Hareketlilik Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Temsil

  Görevi

  Doç.Dr.

  Çağrı SEL

  cagrisel@karabuk.edu.tr

  Dekanlık

  Başkan
  (Yönetim)

  Dr.Öğr.Üyesi

  Erkan Sami KÖKTEN

  erkansamikokten@karabuk.edu.tr

  Endüstri Mühendisliği

  Koordinatör

  Prof.Dr.

  Fatma MEYDANERİ TEZEL

  fatmameydaneri@karabuk.edu.tr

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Koordinatör Yrd.

  Doç.Dr.

  İlhami Muharrem ORAK

  imorak@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği

  Koordinatör Yrd.

  Doç.Dr.

  Caner ÖZCAN

  canerozcan@karabuk.edu.tr

  Yazılım Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ali CAN

  alican@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Cihat ŞEKER

  cihatseker@karabuk.edu.tr

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Eftâl ŞEHİRLİ

  eftalsehirli@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği
  Tıp Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Hilmi AYGÜN

  hilmiaygun@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Songül KASKUN ERGANİ

  songulkaskun@karabuk.edu.tr

  Çevre Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Yusuf BAHÇACI

  yusufbahcaci@karabuk.edu.tr

  İnşaat Mühendisliği

  Üye

  Bilgisayar İşletmeni

  Ramazan ERGÜN

  rergun@karabuk.edu.tr

  İdari Personel

  Sekretarya


 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Laboratuvar Planlama ve Geliştirme Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Temsil

  Görevi

  Prof.Dr.

  Mehmet Akif ERDEN

  makiferden@karabuk.edu.tr

  Dekanlık

  Başkan
  (Yönetim)

  Doç.Dr.

  Nurettin ELTUĞRAL

  nurettineltugral@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği
  Tıp Mühendisliği

  Koordinatör

  Arş.Gör.

  Halil İbrahim ŞAHİN

  halilis@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği
  Tıp Mühendisliği

  Koordinatör Yrd.

  Arş.Gör.

  Seyit Ali KARA

  seyitkara@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Koordinatör Yrd.

  Prof.Dr.

  Hayrettin AHLATCI

  hahlatci@karabuk.edu.tr

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Üye

  Prof.Dr.

  Mehmet Kuddusi AKALIN

  mehmetakalin@karabuk.edu.tr

  Çevre Mühendisliği

  Üye

  Prof.Dr.

  Şenol GÜRSOY

  sgursoy@karabuk.edu.tr

  İnşaat Mühendisliği

  Üye

  Doç.Dr.

  Gökhan SUR

  gokhansur@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ali AKAY

  aliakay@karabuk.edu.tr

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Erkan Sami KÖKTEN

  erkansamikokten@karabuk.edu.tr

  Endüstri Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Kürşat Mustafa KARAOĞLAN

  kkaraoglan@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Sait DEMİR

  saitdemir@karabuk.edu.tr

  Yazılım Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Ali KAFALI

  alikafali@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Üye

  Bilgisayar İşletmeni

  Hüseyin IRMAK

  huseyinirmak@karabuk.edu.tr

  İdari Personel

  Sekretarya


 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Kalite ve Stratejik Planlama Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Temsil

  Görevi

  Doç.Dr.

  Çağrı SEL

  cagrisel@karabuk.edu.tr

  Dekanlık

  Başkan
  (Yönetim)

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ersagun Kürşat YAYLACI

  ekyaylaci@karabuk.edu.tr

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  Koordinatör

  Dr.Öğr.Üyesi

  Muharrem ÜNVER

  muharremunver@karabuk.edu.tr

  Endüstri Mühendisliği

  Koordinatör Yrd.

  Dr.Öğr.Üyesi

  Betül ERCAN

  betulusta@karabuk.edu.tr

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Elif ÇALIK

  elifcalik@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği
  Tıp Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Emrah ÖZKAYNAK

  eozkaynak@karabuk.edu.tr

  Yazılım Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Enes ÖZKÖK

  enesozkok@karabuk.edu.tr

  Çevre Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Gökhan GÜNGÖR

  gokhangungor@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Mehmet Zahid YILDIRIM

  m.zahidyildirim@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Özlem BATTAL ŞAL

  ozlembattal@karabuk.edu.tr

  İnşaat Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Tuğçe YILDIZ

  tugcekoden@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Bilgisayar İşletmeni

  Filiz KAÇAR

  filizkacar@karabuk.edu.tr

  İdari Personel

  Sekretarya


 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte MÜDEK Akreditasyon ve Müfredat (Bologna Süreci) Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Temsil

  Görevi

  Dr.Öğr.Üyesi

  Enes ÖZKÖK

  enesozkok@karabuk.edu.tr

  Çevre Mühendisliği

  Başkan
  (Yönetim)

  Dr.Öğr.Üyesi

  Tuğrul BAYRAKTAR

  tugrulbayraktar@karabuk.edu.tr

  Endüstri Mühendisliği

  Koordinatör

  Prof.Dr.

  Selami SAĞIROĞLU

  ssagiroglu@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Doç.Dr.

  Caner ÖZCAN

  canerozcan@karabuk.edu.tr

  Yazılım Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Aytül BOZKURT

  aytulbozkurt@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Betül ERCAN

  betulusta@karabuk.edu.tr

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Hüseyin ALTINKAYA

  haltinkaya@karabuk.edu.tr

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Mehmet Fethi ERTENLİ

  m.fethiertenli@karabuk.edu.tr

  İnşaat Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Oğuzhan MENEMENCİOĞLU

  omenemencioglu@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Halil İbrahim ŞAHİN

  halilis@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği
  Tıp Mühendisliği

  Üye

  Bilgisayar İşletmeni

  Naciye KOCAOĞLU

  naciyeoral@karabuk.edu.tr

  İdari Personel

  Sekretarya


 • Karabük Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Muafiyet ve İntibak İşlemleri Komisyonu:

 • Unvanı

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Temsil

  Görevi

  Doç.Dr.

  Çağrı SEL

  cagrisel@karabuk.edu.tr

  Dekanlık

  Başkan
  (Yönetim)

  Dr.Öğr.Üyesi

  Güldane ATEŞOĞLU

  guldaneertugrul@karabuk.edu.tr

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  Koordinatör

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ahmet Ziyaeddin BULUM

  ahmetbulum@karabuk.edu.tr

  Endüstri Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ramazan ÖZMEN

  ramazanozmen@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Sena KABAVE KILIÇARSLAN

  senakilincarslan@karabuk.edu.tr

  Makine Mühendisliği

  Üye

  Dr.Öğr.Üyesi

  Songül KASKUN ERGANİ

  songulkaskun@karabuk.edu.tr

  Çevre Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Abdullah Bilal AYGÜN

  abilalaygun@karabuk.edu.tr

  Biyomedikal Mühendisliği
  Tıp Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Furkan SABAZ

  furkansabaz@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  İdris KAHRAMAN

  idriskahraman@karabuk.edu.tr

  Bilgisayar Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Mahfuz PEKGÖZ

  mahfuzpekgoz@karabuk.edu.tr

  İnşaat Mühendisliği

  Üye

  Arş.Gör.

  Semih PAK

  semihpak@karabuk.edu.tr

  Mekatronik Mühendisliği

  Üye

  Bilgisayar İşletmeni

  Cennet KARAKAVUZ

  cennetkarakavuz@karabuk.edu.tr

  İdari Personel

  Sekretarya


Close