Müdek
Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütüdür.
 
MÜDEK, 2002 yılında Türkiye ve KKTC'de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) tarafından, bu fakültelerin bünyelerindeki mühendislik lisans programlarının değerlendirilmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile anılan bağımsız bir sivil toplum platformu olarak kurulmuştur.

MÜDEK'in Amacı

MÜDEK'in anmacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamaktır.

Ulusal Tanınma

MÜDEK'in 31 Ekim 2007 tarihinde Yükseköğretim Kurulu'na yapmış olduğu başvuru Kurul'un 16 Kasım 2007 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında görüşülerek uygun bulunmuş ve ilgili yönetmeliğin 7/e maddesi uyarınca yüseköğretim kurumlarının mühendislik programlarında ulusal, sektörel ve program yeterlilikleri odaklı ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmasının ve beş yıl geçerlilik süresi ile bu kapsamda Kalite Değerlendirme Belgesi almasının uygun olduğuna karar verilmiştir.


Uluslararası Üyelik ve Yetkilendirme

ENAEE Üyeliği


MÜDEK, 17 Kasım 2006'dan beri Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.

Washington Accord İmzacılığı:

MÜDEK 15 Haziran 2011 tarihinden itibaren International Engineering Alliance (IEA) şemsiyesi altındaki çok taraflı akreditasyon tanıma anlaşması Washington Accord'un tam üyesi olmuştur.
Mezunlarımızın tüm dünyada geçerli bir diploma sahibi olmaları ve kaliteli mühendisler olduğunu ortaya koymaları amaçlanmaktadır. Bu kapsamda: Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 2018 yılından bu yana MÜDEK kriterlerine uygun müfredat kullanmaktadır. 2021-2022 öğretim yılı sonunda MÜDEK kriterlerine uygun müfredatdan ilk mezunlarını verecektir. Hali hazırda akreditasyon başvuru sürecini başlatmak üzere çalışmalar yapılmaktadır.
Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 2018 eğitim öğretim yılında MÜDEK tarafından önerilen müfredata geçmiştir. 2021-2022 öğretim yılı sonunda MÜDEK müfredata kapsamındaki ilk mezunlarını verecektir. 2022-2023 öğretim yılı içerisinde akreditasyon süreçlerini başlatmak üzere başvuru yapılması planlanmaktadır.
Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü 2018 eğitim öğretim yılında MÜDEK tarafından önerilen müfredata geçmiştir. 2021-2022 öğretim yılı sonunda MÜDEK müfredata kapsamındaki ilk mezunlarını verecektir. 2022-2023 öğretim yılı içerisinde akreditasyon süreçlerini başlatmak üzere başvuru yapılması planlanmaktadır.
Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 2018 eğitim öğretim yılında MÜDEK tarafından önerilen müfredata geçmiştir. 2021-2022 öğretim yılı sonunda MÜDEK müfredatı kapsamındaki ilk mezunlarını vermiş olacaktır. 2022-2023 öğretim yılı ile birlikte akreditasyon süreçlerini başlatmak üzere başvuru yapılması planlanmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği (%30 İng.) 2023 (1.Ö.0205-2.Ö.0206)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 2023 (1.Ö.0213-2.Ö.0217)
Biyomedikal Mühendisliği (%30 İng.) 2023 (1.Ö.0230)
Çevre Mühendisliği 2023 (1.Ö.0227)
Elektrik - Elektronik Mühendisliği (%30 İng.) 2023 (1.Ö.0215-2.Ö.0216)
Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 2023 (1.Ö.0219-2.Ö.0220)
Endüstri Mühendisliği 2023 (1.Ö.0208-2.Ö.0209)
İnşaat Mühendisliği 2023 (1.Ö.0228-2.Ö.0229)
Makine Mühendisliği (%30 İng.) 2023 (1.Ö.0201-2.Ö.0203)
Makine Mühendisliği (İngilizce) 2023 (1.Ö.0212-2.Ö.0218)
Otomotiv Mühendisliği (%30 İng.) 2023 (1.Ö.0210-2.Ö.0214)
Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce) 2023 (1.Ö.0231-2.Ö.0232)
Raylı Sistemler Mühendisliği 2023 (1.Ö.0221-2.Ö.0222)
Mekatronik Mühendisliği 2023 (1.Ö.0225-2.Ö.0226)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 2023 (1.Ö.0223)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2023 (1.Ö.0202-2.Ö.0204)
Tıp Mühendisliği (%30 İng.) 2023 (1.Ö.0235)
Yazılım Mühendisliği 2023 (1.Ö.0238)