Staj Dosyaları
Staj İşlemleri Süreç Akış Şeması

Staj İşlemleri Süreç Akış Şeması

Staj İşlemleri Süreç Akış Şeması


Staj Belgeleri

Staj İşlemleri Süreç Akış Şeması

Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği

Staj Uygulama Yönergesi

Ek-1: Staj Başvuru Belgesi [EN]

Elektronik imzalı Ek-1 Belgesi: Bilgisayar [EN], Biyomedikal, Çevre, İnşaat/Ulaştırma, Metalurji ve Malzeme, Mekatronik, Makine(/Otomotiv/Raylı) [EN], Tıp

Islak imzalı Ek-1 Belgesi: Elektrik-Elektronik [EN] Renkli çıktı alınız.

Ek-2: Staj İş Yeri Kabul Belgesi [EN] Doldurulmuş asıl belgenin bir nüshasını saklayınız.

Ek-3: Staj Sigorta Yatırma Belgesi Bu belge yerine geçen "4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi" e-devletten alınabilmektedir.

İş Yeri Kabul ve Staj Sözleşmesi

Staj Defteri Örneği [EN] Güncel staj defteri formatıdır.

Staj Sicil Fişi [EN] Sadece iş yeri yetkilisi dolduracaktır.

Word Kaynakça Stili Yükleme [EN]

Word Belgesine Alıntılar Ekleme [EN]

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Staj için sigorta başlangıç evrakları e-devlet üzerinden alınabilmektedir. E-devlet sisteminin arama kısmına "4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi" yazıldıktan sonra, çıkan sonuçlarda en üstteki Karabük Üniversitesi yazan yerin sağ yanında bulunan belge oluştur butonuna tıklayarak ilgili belgeyi temin edebilirsiniz.


Staj Sözleşmesi

Stajyer öğrenciye ücret ödeyen Özel Sektör şirketleri Üniversiteden teşvik alacaktır.


3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Usul ve Esaslar kapsamında, iş yerlerinin devlet katkısından yararlanabilmeleri için,

  1. İmzalı Sözleşmenin 1 nüshası,

  2. Sözleşmede belirlenmiş ve öğrencinin banka hesabına yatırılmış bulunan ücretin Dekontu,

  3. Stajyer öğrenciden sorumlu işletme görevlisi tarafından doldurularak imzalanan Aylık Puantaj Cetveli (Devam Çizelgesi),

Bölüm Sekreterliğine staj bitiminde gönderilmelidir.


Staj yapacak öğrenciler arasında stajını özel sektörde yapacak olanlar için sözleşme aşağıdadır.

İş Yeri Kabul ve Staj Sözleşmesi İş yeri isterse doldurulacaktır.

NOT: Staj Sözleşmesindeki evrakları eksik teslim eden veya Staj İş Yeri Kabul Belgesini eksik dolduran işletmelere ödeme yapılmayacaktır.


Close