Komisyonlar

Karabük Üniversitesi
Tıp Mühendisliği Bölümü
Bölüm Bologna Süreci Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Hakan YILMAZ

hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Arş.Gör.

Halil İbrahim ŞAHİN

halilis@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Abdullah Bilal AYGÜN

abilalaygun@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Tıp Mühendisliği Bölümü
Bölüm Ders İşlemleri Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Arş.Gör.

Halil İbrahim ŞAHİN

halilis@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Tıp Mühendisliği Bölümü
Bölüm Ölçme ve Değerlendirme (Sınav İşlemleri) Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Arş.Gör.

Abdullah Bilal AYGÜN

abilalaygun@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Tıp Mühendisliği Bölümü
Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Mutlu TEKİR

mutlutekir@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Arş.Gör.

Halil İbrahim ŞAHİN

halilis@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Abdullah Bilal AYGÜN

abilalaygun@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Tıp Mühendisliği Bölümü
Bölüm Laboratuvar Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Mutlu TEKİR

mutlutekir@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Eftâl ŞEHİRLİ

eftalsehirli@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Halil İbrahim ŞAHİN

halilis@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Tıp Mühendisliği Bölümü
Bölüm Kalite Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Prof.Dr.

Habibe TECİMER

habibeuslu@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Tıp Mühendisliği Bölümü
Bölüm MÜDEK Akreditasyon ve Müfredat Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Eftâl ŞEHİRLİ

eftalsehirli@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Mutlu TEKİR

mutlutekir@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Halil İbrahim ŞAHİN

halilis@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Tıp Mühendisliği Bölümü
Bölüm Muafiyet ve İntibak Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Eftâl ŞEHİRLİ

eftalsehirli@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Mutlu TEKİR

mutlutekir@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Halil İbrahim ŞAHİN

halilis@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Tıp Mühendisliği Bölümü
Bölüm Çift Anadal ve Yandal Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Arş.Gör.

Halil İbrahim ŞAHİN

halilis@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Tıp Mühendisliği Bölümü
Bölüm Mühendislik Tamamlama, Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Eftâl ŞEHİRLİ

eftalsehirli@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Arş.Gör.

Halil İbrahim ŞAHİN

halilis@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Abdullah Bilal AYGÜN

abilalaygun@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Tıp Mühendisliği Bölümü
Bölüm Değişim Programları Hareketliliği Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Daver ALİ

daverali@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Arş.Gör.

Abdullah Bilal AYGÜN

abilalaygun@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Tıp Mühendisliği Bölümü
Bölüm Uluslararası İlişkiler Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Eftâl ŞEHİRLİ

eftalsehirli@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Dr.Öğr.Üyesi

Daver ALİ

daverali@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Abdullah Bilal AYGÜN

abilalaygun@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Tıp Mühendisliği Bölümü
Bölüm Mezuniyet ve Mezun İlişkileri Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Eftâl ŞEHİRLİ

eftalsehirli@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)

Arş.Gör.

Halil İbrahim ŞAHİN

halilis@karabuk.edu.tr

Üye

Arş.Gör.

Abdullah Bilal AYGÜN

abilalaygun@karabuk.edu.tr

Üye


Karabük Üniversitesi
Tıp Mühendisliği Bölümü
Bölüm Sanayi İş Birliği ve İstihdam Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Dr.Öğr.Üyesi

Mutlu TEKİR

mutlutekir@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)


Karabük Üniversitesi
Tıp Mühendisliği Bölümü
Bölüm İletişim ve Tanıtım Komisyonu:

Unvanı

Adı Soyadı

E-posta Adresi

Görevi

Arş.Gör.

Halil İbrahim ŞAHİN

halilis@karabuk.edu.tr

Başkan
(Komisyon Temsilcisi)