Hakkımızda
Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yönde gelişimi ve ilerlemesinde gençliğin, özellikle de iyi yetişmiş üniversite gençliğinin önemli bir yerinin ve payının olduğu bilincini taşıyan ve bu bilincin farkında öğretim üyesi kadrosuna sahip olan fakültemiz, geleceğe yön verecek mühendisler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı olarak 2005/9744 karar sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 18.12.2005 tarihinde kurulan Karabük Mühendislik Fakültesi, 29 Mayıs 2007 tarihli 5662 sayılı yasa ile kurulan Karabük Üniversitesine bağlanmış ve Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi adını almıştır. Fakülte bünyesinde, 19.07.2007 tarihinde Makina Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği bölümleri açılmıştır. 2008-09 eğitim öğretim yılından itibaren Makina Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerine 40'ar öğrenci alınmasıyla birlikte eğitim öğretime başlanmıştır. 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği bölümlerinin örgün eğitim ve ikinci öğretim programlarına öğrenci almaya devam etmektedir. Halihazırda fakültemizde Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği (Otomotiv Mühendisliği ve Raylı Sistemler Mühendisliği Programları ), Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği (Ulaştırma Mühendisliği Programı), Tıp Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümleri öğrenci almaya devam etmektedir. 

Lisans programında yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması zorunlu olup, öğrenciler bir yıl İngilizce hazırlık programına katıldıktan sonra lisans programı eğitimlerine başlamaktadır. İngilizce dil bilgileri yeterli olan öğrenciler, muafiyet sınavında başarılı oldukları takdirde zorunlu hazırlık programını atlayarak lisans programına devam etmektedirler. Fakültemiz evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunumunu görev edinmiştir. Fakültemiz, bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yönde gelişimi ve ilerlemesinde gençliğin, özellikle de iyi yetişmiş üniversite gençliğinin önemli bir yerinin ve payının olduğu bilincini taşıyan ve bu bilincin farkında olan öğretim üyelerinden oluşmaktadır.